Ekspertlister for journalister

Ill.: Ekspertlister for journalister

Våre eksperter svarer på spørsmål og gir kommentarer på mange forskningsområder. Finn tema og forsker i de alfabetiske listene under, eller skriv tema, stikkord eller forsker i søkefeltet.

 

Aktuelle temaer

 

A-B

Afrika
Allmennmedisin
Anatomi
Angst og depresjon
Antikken
Antioksidanter
Arbeid og arbeidsliv
Arkeologi
Arkitektur
Arktis
Asia
Astma, allergi og luftveier
Autisme
Bakterier og virus
Balkan
Barn og ungdom, helse
Barn, ungdom og familie
Barnehage
Batterier
Beinmargskreft
Betong
Biodrivstoff og bioenergi
Biologi og bioteknologi
Bistand og byutvikling i Sør
Blod og blodsykdommer
Bloggere ved NTNU
Bredbånd
Brenselceller
Brystkreft
Bygg, hus, hytter
Byggskader
Byutvikling
Bærekraft

 

D-E

Dans
Datamaskiner
Dataspill
Demens
Diabetes
Dialekter
Dramatiske hendelser
Dykking
Dyr
E. coli
Ebola
Ekstreme påkjenninger
Ekstremisme
Ekstremvær og konsekvenser
Elbiler
Eldre og geriatri
Elektrisitet
Elektrokjemi
Elektronikk
Elektronisk identifikasjon
Endringsprosesser
Energi og energieffektivisering
Engelsk
Entreprenørskap
Ernæring
Estetikk
Etikk og samfunnsansvar
Etiopia
EU (Den europeiske union)
Evolusjonsbiologi

 

F-G

Film og fjernsyn
Filosofi
Finanskrise
Fisk, fiskeri og havbruk
Flerspråklighet
Flom
Folkehelse
Forbruk
Forurensing
Fotball
Fotografier og bilder
Framtid og trender
Fransk og Frankrike
Fugler
Funksjonshemming
Fysikk
Gener/DNA og RNA
Globalisering
Gresk og latin
Gruvedrift
Gunnerus - NTNUs forskningsfartøy

 

H-I

Harepest
Hav og havenergi
Helseteknologi
Helsevesen og samfunnsmedisin
Historie, norsk
Historie, verden
Hjernen, hukommelse og stedsans
Hjerte/karsykdommer
Hodepine
Huler og hellere
Humor og helse
HUNT - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
Høflighet, omgangsformer, fordommer
Hørsel og tegnspråk
Idrett og trening
Idrett og trening - ernæring og sykdom
IKT og sikkerhet
Immunforsvaret
Industri og produksjon
Inneklima
Innovasjon
Innvandrere og flyktninger
Insekter og sommerfugler
Intelligens
Internett

 

J-K

Japan
Jazz
Jordskjelv og bygg
Jul og vinter
Kart og kartsystemer
Kina
Kirken
Kjemi
Kjønn
Kjøretøyer
Klima og CO2
Kommunikasjon og samtale
Korrosjon og elektrolyse
Kreft
Krig og naturkatastrofer
Krypdyr, amfibier, flått, snegler
Kryptografi
Kulturminne
Kunst
Kunstig intelligens
Kvinnesykdommer og -plager
Kybernetikk

 

L-M

Laboratorier NTNU
Landskap
Latin-Amerika
Ledelse
Litteratur
Luktesans
Lyd og akustikk
Lys og optikk
Læring
Matematikk
Matematisk modellering
Materialer
Medier
Medisinsk etikk
Menneske og teknologi
Middelalder
Midtøsten
Miljø – samleside
Miljøgifter og tungmetaller
Mikroorganismer
Mobilteknologi
Modernisme og postmodernisme
Molekylærbiologi
Multimedia og interaktiv media
Multimorbiditet (flere sykdommer samtidig)
Museum
Musikk
Muskler og skjelett
Mynter og pengehistorie

 

N-P

Nanoteknologi
Naturhistorie
Navigasjon og fartøystyring
Nettverk og telekommunikasjon
Nobels fredspris
Norsk, nordisk og norrønt språk
Norsk som andrespråk
NTNUs historie
Nyreligiøsitet
Offentlige investeringer
Olje og gass
Organisasjon
Overvekt og spiseforstyrrelser
Pedagogikk og lærerutdanning
Placebo og nocebo
Planter, blomster og trær
Politikk
Pollen
Populærkultur
Prematur
Produktdesign
Programvare
Prosjektledelse
Prostatakreft
Psykiatri
Psykologi

 

R-S

Radar, antenner, ekkolodd
Radioaktiv stråling
Ras/skred, jordskjelv og bygg
Religion
Rettsmedisin
Risiko og sikkerhet
Roboter og robotikk
Romfart
Rus, rusmisbruk, behandling
Røntgen og MR
Satellitter og satellitt-tv
Skip og marine konstruksjoner
Skipsbygging
Skisport
Skjermer
Skog
Skole - ledelse og politikk
Skolefag
Skriving og tekst
Smartgrid
Smerter og smertebehandling
Snø og is
Solenergi
Sosiale medier
Spansk
Språk og språkopplæring
Statistikk og medisinsk statistikk
Steinalder
Storbritannia
Stress og post-traumatisk stress
Svangerskap og nyfødt
Svevestøv
Sykdommer, lidelser og funksjonshemming – samleside
Sykefravær - trygd og pensjon
Syn og øyet
Syntetisk biologi
Systembiologi
Søvn

 

T-Å

Team og tverrfaglig samarbeid
Teater og drama
Tid
Trafikk, veg og byutvikling
Trafikkmedisin
Trakassering
Transport
Trykkammer
Tsunami
Tuberkulose
Tysk og Tyskland
Ultralyd
Universet
USA
Valg (politiske)
Vampyrer og gjenferd
Vann og avløp
Vannkraft
Vedlikehold
Vindkraft
Vindtunnel
Vitenskapshistorie og teknologihistorie
Vold, voldtekt/seksuelle overgrep
Vulkaner
Økonomi og samfunnsøkonomi

 

Sun, 07 Jun 2015 09:42:14 +0200

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.

Søk i ekspertlister