Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Langvik, Eva Oddrun; Martinsen, Øyvind L.. (2015) En trekkteoretisk tilnærming til personlighet. Personlighetspsykologi.
  • Langvik, Eva Oddrun; Nordvik, Hilmar. (2014) Livslang læring og karriere: Personlighetstrekk og pensjonsutsettelse. Festskrift til Ivar A. Bjørgens 80-årsdag.
  • Langvik, Eva Oddrun; Nordvik, Hilmar. (2011) Metoder i personellutvelgelse. Arbeids- og organisasjonspsykologi - Aktuelle tema til inspirasjon for et bedre arbeidsliv.