Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Langvik, Eva Oddrun; Martinsen, Øyvind L.. (2015) En trekkteoretisk tilnærming til personlighet. Personlighetspsykologi.
  • Langvik, Eva Oddrun; Nordvik, Hilmar. (2014) Livslang læring og karriere: Personlighetstrekk og pensjonsutsettelse. Festskrift til Ivar A. Bjørgens 80-årsdag.
  • Langvik, Eva Oddrun; Nordvik, Hilmar. (2011) Metoder i personellutvelgelse. Arbeids- og organisasjonspsykologi - Aktuelle tema til inspirasjon for et bedre arbeidsliv.
  • Nordvik, Hilmar; Langvik, Eva Oddrun. (2011) Personlighet og yrke. Arbeids- og organisasjonspsykologi - Aktuelle tema til inspirasjon for et bedre arbeidsliv.
  • Langvik, Eva Oddrun; Nordvik, Hilmar. (2003) Metoder i personellutvelgelse. I P. Ø. Saksvik og K. Nytrø (red). Ny personalpsykologi for et arbeidsliv i endring.

Rapport/avhandling

  • Langvik, Eva. (2016) Symptoms of anxiety and depression as risk markers of incident myocardial infarction: Gender-specific risk profiles, personality, and the role of anhedonia The North-Trøndelag Health Study (HUNT). 2016. ISBN 978-82-326-1683-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (172).