Bjørn Egil Asbjørnslett

Professor Institutt for marin teknikk Fakultet for ingeniørvitenskap
73595877 91897687
Otto Nielsens veg 10, Marinteknisk senter * E2.100

Bakgrunn og aktiviteter