Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Kjærstad, Gaute; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Davidsen, Jan Grimsrud; Daverdin, Marc; Hårsaker, Karstein; Arnekleiv, Jo Vegar. (2022) Ungfiskundersøkelse og gytegropregistrering i Nidelva, Trondheim. Årsrapport for 2021. 2022. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (2022-3).
 • Hårsaker, Karstein; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Kielland, Øystein Nordeide; Kjærstad, Gaute; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Davidsen, Jan Grimsrud. (2021) Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Jonsvatnet 2020. 2021. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (8).
 • Kielland, Øystein Nordeide; Davidsen, Jan Grimsrud; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Rønning, Lars; Kjærstad, Gaute. (2021) Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Grøa, Sunndal kommune. Årsrapport for 2020. 2021. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (2021-9).
 • Davidsen, Jan Grimsrud; Kjærstad, Gaute. (2019) Oppdrett av laksefisk i åpne anlegg i Bindalsfjorden og Tosenfjorden. Konsekvenser for villaks, sjøørret, sjørøye og ulike arter av hvitfisk. 2019. ISBN 9788283222074. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (2019-13).
 • Kjærstad, Gaute; Koksvik, Jan Ivar; Arnekleiv, Jo Vegar. (2019) Etterundersøkelser av zooplankton, bunndyr og amfibier i 2018 i forbindelse med rotenonbehandling i Bymarka. 2019. ISBN 978-82-8322-187-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (4).
 • Kjærstad, Gaute; Koksvik, Jan Ivar; Arnekleiv, Jo Vegar. (2019) Virkning av rotenonbehandling på zooplankton og bunndyr i Fustavassdraget, Vefsn kommune. 2019. ISBN 978-82-8322-199-2. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (4).
 • Pedersen, Bård; Schartau, Ann Kristin; Kielland, Øystein Nordeide; Kjærstad, Gaute; Persson, Jonas. (2019) Naturindeks for Norge - ferskvann. Evaluering av eksisterende indikatorsett og datagrunnlag og forslag til justeringer. 2019. ISBN 978-82-4263431-3. NINA rapport (1683).
 • Davidsen, Jan Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Kjærstad, Gaute; Rønning, Lars; Daverdin, Marc; Værnes, Einar; Hårsaker, Karstein; Arnekleiv, Jo Vegar. (2018) Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Samsjøen, Holtsjøen, Samaelva og Søavassdraget, SørTrøndelag, i 2017. 2018. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (1).
 • Davidsen, Jan Grimsrud; Thingstad, Per Gustav; Øien, Dag-Inge; Bakken, Torkild; Eidnes, Grim; Kjærstad, Gaute. (2018) Utfylling av områder på og rundt Langøra sør, Stjørdal. Konsekvenser for naturverdier og vurdering av restaurerende og kompenserende tiltak. 2018. ISBN 978-82-8322-132-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (3).
 • Velle, Gaute; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Arnekleiv, Jo Vegar; Bongard, Terje; Bremnes, Trond; Hall, J.; Halvorsen, Godtfred A.; Dahl-Hansen, Ida; Johannessen, Arne; Kjærstad, Gaute; Landås, Torunn Svanevik; Saltveit, Svein Jakob; Stabell, Trond. (2018) LFI-315. Kvalitetssikring av bunndyrundersøkelser i Norge. 2018. LFI Uni Miljø (315).
 • Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Kjærstad, Gaute. (2017) Kartlegging av biologisk mangfold i kalksjøer og elvetilknyttede vannforekomster i Nord-Trøndelag 2015 og 2016. 2017. ISBN 978-82-8322-122-0. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (13).
 • Kjærstad, Gaute; Arnekleiv, Jo Vegar. (2016) Bunndyrundersøkelser i Rauma i 2013-2015 i forbindelse med rotenonbehandling. 2016. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (11).
 • Petrin, Zlatko; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Bongard, Terje; Bremnes, Trond; Eriksen, Tor Erik; Kjærstad, Gaute; Saltveit, Svein Jakob; Schartau, Ann Kristin; Velle, Gaute. (2016) Innsamling og bearbeiding av bunndyrprøver – hva vi kan enes om. 2016. ISBN 978-82-426-2937-1. NINA rapport (1276).
 • Sjursen, Aslak Darre; Kjærstad, Gaute. (2016) Vurdering av økologisk tilstand i elver og bekker i Nord-Trøndelag, 2015. 2016. ISBN 978-82-8322-066-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (5).
 • Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Kjærstad, Gaute. (2015) Kartlegging av biologisk mangfold i kroksjøer i Nord-Trøndelag, 2014. 2015. ISBN 978-82-8322-046-9.
 • Kjærstad, Gaute; Arnekleiv, Jo Vegar; Davidsen, Jan Grimsrud. (2014) Bunndyrundersøkelser i Bævra, 2010-2013. 2014. ISBN 978-82-7126-994-4.

Andre

 • Davidsen, Jan Grimsrud; Arnekleiv, Jo Vegar; Sheehan, Timothy F.; Lehnert, s.j.; Bradbury, Ian R.; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Kjærstad, Gaute; Lubinski, B. A.; Nilssen, Kjell J.. (2019) Livshistorie og populasjonsgenetikk til Grønlands eneste reproduserende laksestamme. Villakskonferansen 2019 . VRL; Trondheim. 2019-01-22 - 2019-01-23.