Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Kjærstad, Gaute. (2011) Invertebrater i ferskvann. Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Dekning av naturtyper og arter.
 • Kjærstad, Gaute. (2011) Sørlig slamdøgnflue - Caenis lactea (Burmeister, 1839). Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Dekning av naturtyper og arter.
 • Kjærstad, Gaute; Dolmen, Dag. (2011) Dam (E09). Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Dekning av naturtyper og arter.
 • Kjærstad, Gaute; Dolmen, Dag; Olsen, Kjell Magne; Koksvik, Jan Ivar. (2011) Naturlig fisketomme innsjøer og tjern (E10). Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Dekning av naturtyper og arter.
 • Kjærstad, Gaute; Koksvik, Jan Ivar. (2011) Sydlig tusenbeinkreps - Tanymastix stagnalis (L., 1758). Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Dekning av naturtyper og arter.
 • Kjærstad, Gaute; Andersen, Trond; Olsvik, Hans A.; Brittain, John Edward. (2010) Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer og vårfluer. Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species.
 • Kjærstad, Gaute; Økland, Karen Anna; Økland, Jan. (2010) Mosdyr Bryozoa. Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species.
 • Aagaard, Kaare; Dolmen, Dag; Andersen, Trond; Bongard, Terje; Kjærstad, Gaute; Solem, John Olai. (2006) Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer og vårfluer. Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Trichoptera. Norsk Rødliste 2006.
 • Kjærstad, Gaute; Økland, Jan. (2006) Mosdyr. Bryozoa. Norsk Rødliste 2006.
 • Oug, Eivind; Rapp, Hans Tore; Kjærstad, Gaute. (2006) Svamper. Porifera. Norsk Rødliste 2006.
 • Sneli, Jon-Arne; Dolmen, Dag; Solhøy, Torstein; Evertsen, Jussi; Høisæter, Tore; Kjærstad, Gaute; Olsen, Kjell Magne; Schander, Christoffer; Stokland, Øystein; Wikander, Per Bie; Økland, Jan. (2006) Bløtdyr. Mollusca. Norsk Rødliste 2006.