Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Davidsen, Jan Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Kjærstad, Gaute; Rønning, Lars; Daverdin, Marc; Værnes, Einar; Hårsaker, Karstein; Arnekleiv, Jo Vegar. (2018) Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Samsjøen, Holtsjøen, Samaelva og Søavassdraget, SørTrøndelag, i 2017. 2018. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (1).
 • Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Kjærstad, Gaute. (2017) Kartlegging av biologisk mangfold i kalksjøer og elvetilknyttede vannforekomster i Nord-Trøndelag 2015 og 2016. 2017. ISBN 978-82-8322-122-0. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (13).
 • Kjærstad, Gaute; Arnekleiv, Jo Vegar. (2016) Bunndyrundersøkelser i Rauma i 2013-2015 i forbindelse med rotenonbehandling. 2016. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (11).
 • Petrin, Zlatko; Bækkelie, Knut Andreas E.; Bongard, Terje; Bremnes, Trond; Eriksen, Tor Erik; Kjærstad, Gaute; Saltveit, Svein Jakob; Schartau, Ann Kristin; Velle, Gaute. (2016) Innsamling og bearbeiding av bunndyrprøver – hva vi kan enes om. 2016. ISBN 978-82-426-2937-1. NINA rapport (1276).
 • Sjursen, Aslak Darre; Kjærstad, Gaute. (2016) Vurdering av økologisk tilstand i elver og bekker i Nord-Trøndelag, 2015. 2016. ISBN 978-82-8322-066-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (5).
 • Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Kjærstad, Gaute. (2015) Kartlegging av biologisk mangfold i kroksjøer i Nord-Trøndelag, 2014. 2015. ISBN 978-82-8322-046-9.
 • Kjærstad, Gaute; Arnekleiv, Jo Vegar; Davidsen, Jan Grimsrud. (2014) Bunndyrundersøkelser i Bævra, 2010-2013. 2014. ISBN 978-82-7126-994-4.

Andre

 • Kjærstad, Gaute; Andersen, Trond. (2015) Vårfluer (Trichoptera). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken.
 • Kjærstad, Gaute; Eriksen, Tor Erik; Brittain, John Edward. (2015) Døgnfluer (Ephemeroptera). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken.
 • Kjærstad, Gaute; Eriksen, Tor Erik; Brittain, John Edward. (2015) Steinfluer (Plecoptera). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken.
 • Kjærstad, Gaute; Olsen, Kjell Magne. (2015) Mosdyr (Ectoprocta). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken.
 • Kjærstad, Gaute; Olsvik, Hans A.. (2015) Øyenstikkere (Odonata). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken.