Bakgrunn og aktiviteter

Instituttgruppe for Cellebiologi, Myelomgruppa, KG Jebsen senter for myelomforskning, CEMIR - Center for Immune Regulation

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner