Ingrid Bouwer Utne

Professor Institutt for marin teknikk
98222465
Otto Nielsens veg 10, Marinteknisk senter * E2.101

Bakgrunn og aktiviteter

Fagområder og interessefelt

Sikkerhet og systemteknikk (systems engineering), risikoanalyser, vedlikeholdsstyring av marine systemer.

Publikasjoner

Oversikt finnes i Cristin og Google Scholar.

Utvalgte forskningsprosjekter

Reducing risk in aquaculture

This project will research and develop novel concepts for autonomous operations and technology to improve safety and efficiency in aquaculture. In particular, the project will address daily operations and inspection, maintenance, and repair (IMR) for exposed locations, but the project results will also be applicable to more sheltered fish production. Moreover, the project will assess, utilize and possibly adapt technology developed for subsea IMR in the oil and gas industry. Advances in sensor technology, robotics, ICT, and localization methods create new opportunities for reducing operators' manual workload and exposure time on the facilities at sea, for preventing fish escape, and for improving safety and operational efficiency. More information.

Undervisning

Involvert i studiefordypning i marin sikkerhet og driftsledelse (tidligere driftsteknikk) i det 5-årige studieprogrammet i marin teknikk. Fordypningen dekker viktig kunnskap og metoder for drift av effektive, sikre og miljøvennlige marine systemer, dvs. skip, offshore olje - og gassinstallasjoner, fiskeri og havbruk og fornybar energiproduksjon fra havet. 

Mer informasjon finnes i denne brosjyren.

Curriculum Vitae

Min CV.

Bøker

Risk and interdependencies in critical infrastructures. A guide for analysis.

A guideline for practitioners and a textbook for students. Springer Series in Reliability Engineering, 2012.

Editors: Per Hokstad, Ingrid Bouwer Utne, and Jørn Vatn.

(Kinesisk utgave utgitt i 2015).

Risikoanalyse. Teori og metoder (Risk analysis. Theory and methods, in Norwegian).

Utgitt av Tapir Akademisk Forlag/Akademika, 2009. 

Boka gir en grundig innføring i risikoanalyse og de mest vanlige metodene som brukes i slike analyser. Boka er skrevet av Marvin Rausand og Ingrid Bouwer Utne. Formålet med boka er at den skal kunne brukes som støttebok ved gjennomføring av praktiske risikoanalyser, og som lærebok i risikoanalyse for kurs på høgskolenivå. Bokas hjemmeside.

Ferdige PhD-studenter

2017:

Martin Hassel: Risk analysis and modeling of allisions between passing vessels and offshore installations. Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveileder: Jan Erik Vinnem (NTNU)

2016:

Edgar McGuinness: Safety in the Norwegian fishing fleet - analysis and measures for improvement. Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveileder: Bjørn Egil Asbjørnslett (NTNU)

HyungJu Kim: Maritime safety - An analysis of accident causation and measures for reducing risk at sea. Hovedveileder: Stein Haugen, biveileder: Ingrid Bouwer Utne

Sepideh Jafarzadeh: Energy efficiency and emission abatement in the fishing fleet. Hovedveileder: Harald Ellingsen, biveileder: Ingrid Bouwer Utne

2014:

Mohammad Juned Akhtar: The effects of human fatigue on risk at seaHovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveileder: Ross Phillips (TØI)

Lijuan Dai: Safe and efficient operation and maintenance of offshore wind farms. Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveileder: Marvin Rausand (NTNU)

2013:

Pedro Ramirez: Aging management and life extension of technical systems. Concepts and methods applied to oil and gas facilities.  Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveileder: Tom Anders Thorstensen

Nåværende PhD-studenter

Ingunn Marie Holmen:

 • Preliminary title: Safety in exposed aquaculture operations

 • Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne

 • Biveileder: Stein Haugen (NTNU) 

Jeevith Hedge:

 • Preliminary title: Safety and reliability of marine underwater autonomous vehicles

 • Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne

 • Biveileder: Ingrid Schjølberg (NTNU) 

Børge Rokseth

 • Preliminary title: Risikoanalyse og risikokontroll av dynamiske posisjoneringssystemer

 • Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne

 • Biveileder:  Eilif Pedersen og Asgeir Sørensen (NTNU) 

Christoph Thieme

 • Preliminary title: Safe and reliable operation of underwater autonomous vehicles

 • Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne

 • Biveileder: Ingrid Schjølberg (NTNU) 

Siri Holen

 • Preliminary title: Operational safety in offshore fish farming

 • Hovedveileder:Ingrid Bouwer Utne

 • Biveiledere: Bjørn Egil Asbjørnslett (NTNU) and Arne Fredheim (SINTEF)

Nåværende Post Docs

Marilia A. Ramos

Xue Yang

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2018

2017

2016

2015