Bakgrunn og aktiviteter

Fagområder og interessefelt

Sikkerhet og systemteknikk (systems engineering), risikoanalyser, vedlikeholdsstyring av marine systemer.

Publikasjoner

Oversikt finnes i Cristin og Google Scholar.

Forskningsprosjekter

Unlocking the potential of autonomous systems and operations through supervisory risk control (UNLOCK)

In the future, autonomous systems with increased intelligence will emerge. Acceptance and approval of highly intelligent systems with built-in learning and optimization capabilities require supervisory risk control and online risk modelling, testing and verification to become a driver in design, operation and overall system validation. UNLOCK addresses fundamental research challenges related to risk acceptance and supervisory risk control of autonomous systems and operations. The results of the project will support and enhance the achievement of higher-level autonomy and intelligence in advanced control systems. The aim is to achieve safe system performances and allow for widespread use of autonomous systems.

The research project is funded by FRINATEK, and is associated with the Center of Excellence NTNU AMOS. More information.

Online risk management and risk control for autonomous ships (ORCAS)

This project will develop novel technological solutions for online risk management and risk control of autonomous ships. Cutting-edge interdisciplinary research combining cybernetics and risk management aims to achieve high level of autonomy, intelligence and decision-making capabilities for autonomous ships.

The KPN research/industry project is funded by MAROFF, Rolls Royce Marine, and DNVGL, and is associated with the Center of Excellence NTNU AMOS. More information.

Reducing risk in aquaculture

This project will research and develop novel concepts for autonomous operations and technology to improve safety and efficiency in aquaculture. In particular, the project will address daily operations and inspection, maintenance, and repair (IMR) for exposed locations, but the project results will also be applicable to more sheltered fish production. Moreover, the project will assess, utilize and possibly adapt technology developed for subsea IMR in the oil and gas industry. Advances in sensor technology, robotics, ICT, and localization methods create new opportunities for reducing operators' manual workload and exposure time on the facilities at sea, for preventing fish escape, and for improving safety and operational efficiency. The project is funded by Havbruk 2 and is associated with SFI Exposed Aquaculture Operations. More information.

Undervisning

Involvert i studiefordypning i marin sikkerhet og driftsledelse (tidligere driftsteknikk) i det 5-årige studieprogrammet i marin teknikk. Fordypningen dekker viktig kunnskap og metoder for drift av effektive, sikre og miljøvennlige marine systemer, dvs. skip, offshore olje - og gassinstallasjoner, fiskeri og havbruk og fornybar energiproduksjon fra havet. 

Mer informasjon finnes i denne brosjyren.

Curriculum Vitae

Min CV.

Bøker

Risk and interdependencies in critical infrastructures. A guide for analysis.

A guideline for practitioners and a textbook for students. Springer Series in Reliability Engineering, 2012.

Editors: Per Hokstad, Ingrid Bouwer Utne, and Jørn Vatn.

(Kinesisk utgave utgitt i 2015).

Risikoanalyse. Teori og metoder (Risk analysis. Theory and methods, in Norwegian).

Utgitt av Tapir Akademisk Forlag/Akademika, 2009. 

Boka gir en grundig innføring i risikoanalyse og de mest vanlige metodene som brukes i slike analyser. Boka er skrevet av Marvin Rausand og Ingrid Bouwer Utne. Formålet med boka er at den skal kunne brukes som støttebok ved gjennomføring av praktiske risikoanalyser, og som lærebok i risikoanalyse for kurs på høgskolenivå. Bokas hjemmeside.

Ferdige PhD-studenter

2018:

Børge Rokseth: Safety and verification of advanced maritime vessels: an approach based on systems theory. Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveiledere: Jan Erik Vinnem, Eilif Pedersen og Asgeir J. Sørensen (NTNU)

Jeevith Hegde: Tools and methods to manage risk in autonomous subsea inspection, maintenance and repair operations. Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveileder: Ingrid Schjølberg (NTNU)

2017:

Martin Hassel: Risk analysis and modeling of allisions between passing vessels and offshore installations. Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveileder: Jan Erik Vinnem (NTNU)

2016:

Edgar McGuinness: Safety in the Norwegian fishing fleet - analysis and measures for improvement. Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveileder: Bjørn Egil Asbjørnslett (NTNU)

HyungJu Kim: Maritime safety - An analysis of accident causation and measures for reducing risk at sea. Hovedveileder: Stein Haugen, biveileder: Ingrid Bouwer Utne

Sepideh Jafarzadeh: Energy efficiency and emission abatement in the fishing fleet. Hovedveileder: Harald Ellingsen, biveileder: Ingrid Bouwer Utne

2014:

Mohammad Juned Akhtar: The effects of human fatigue on risk at seaHovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveileder: Ross Phillips (TØI)

Lijuan Dai: Safe and efficient operation and maintenance of offshore wind farms. Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveileder: Marvin Rausand (NTNU)

2013:

Pedro Ramirez: Aging management and life extension of technical systems. Concepts and methods applied to oil and gas facilities.  Hovedveileder: Ingrid Bouwer Utne, biveileder: Tom Anders Thorstensen (Statoil/NTNU)

Nåværende PhD-studenter

Ingunn Marie Holmen:

  • Preliminary title: Safety in exposed aquaculture operations

  • Hovedveileder: Professor Ingrid Bouwer Utne

  • Biveileder: Professor Stein Haugen (NTNU) 

Christoph Thieme

  • Preliminary title: Safe and reliable operation of autonomous marine systems

  • Hovedveileder: Professor Ingrid Bouwer Utne

  • Biveileder: Professor Ingrid Schjølberg (NTNU) og Professor Ali Mosleh (UCLA/NTNU)

Siri Holen

  • Preliminary title: Operational safety in offshore fish farming

  • Hovedveileder: Professor Ingrid Bouwer Utne

  • Biveiledere: Professor Bjørn Egil Asbjørnslett (NTNU) and Professor Arne Fredheim (NTNU/SINTEF)

Nåværende Post Docs

Marilia A. Ramos

Xue Yang

Jeevith Hegde

Børge Rokseth

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2018

2017

2016

2015