Bakgrunn og aktiviteter

 

Forsker, Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, NTNU

Forskningsrådgiver, Klinisk forskningsenhet Midt-Norge, St.Olavs hospital

Fagekspert, Helseplatformen gruppe for kliniske studier

 

Utdanning

Sivilingeniør i bioteknologi (NTNU).

Doktorgrad i molekylærmedisin (NTNU).

 

Forskning

Fagfelt: Genetikk, biomarkører, risikoprediksjon, trening og hjertehelse.

 

Tidlige markører for fremtidig hjertehelse.

Det langsiktige målet med dette prosjektet er å oppdage personer i risikosonen på et tidligere tidspunkt, slik at vi kan sette i gang forebyggingstiltak, og bidra til å redusere omfanget av denne pasientgruppen. Vi tar i bruk det nyeste av metodikk for å undersøke potensialet til markører som finnes i blod som microRNA, metabolitter, lipoprotein subfraksjoner og proteiner. Så langt har vi funnet flere sirkulerende microRNA som ser ut til å være lovende risikomarkører for fremtidig hjerteinfarkt. I dette prosjektet benytter vi i hovedsak materiale fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), men også materiale samlet inn ved Avdeling for Hjertemedisin ved St.Olavs Hospital. Dette satsningsområdet er et samarbeid med St.Olavs hospital, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Universitetet i Oslo, Karolinska Universitetet og Universitetet i Milano. 1 PhD-student og 3 masterstudenter er for tiden tilknyttet prosjektet. Prosjektet har så langt resultert i følgende artikler.

Bye A, Røsjø H, Aspenes ST, Condorelli G, Omland T, Wisløff U.

Røsjø H, Dahl MB, Bye A, Andreassen J, Jørgensen M, Wisløff U, Christensen G, Edvardsen T, Omland T.

Bye A, Røsjø H, Nauman J, Silva GJ, Follestad T, Omland T, Wisløff U.

Silva GJJ, Bye A, El Azzouzi H, Wisløff U.

Gigante B, Papa L, Bye A, Kunderfranco P, Viviani C, Roncarati R, de Faire U, Briguori C, Bottai M, Condorelli G.

 

Genetiske markører for kondisjonsnivå og risiko for hjerte- og karsykdom.

Siden flere studier tyder på at kondisjonsnivået er opp mot 50 % arvelig bestemt har vi satt i gang et stort forskningsprosjekt for å kartlegge arvemateriale til alle deltakerne i Kondisprosjektet i HUNT3. I Kondisprosjektet har vi målt kondisjonen til omtrent 6000 nord-trøndere og sikret oss DNA fra alle deltakerne. Dette materiale er unikt på verdensbasis, og gir oss muligheten til å finne de genetiske komponentene som er viktig for den medfødte delen av kondisnivået. 3 PhD-studenter er for tiden tilknyttet prosjektet. Prosjektet har så langt resultert i følgende artikler.

Bye A, Ryeng E, Silva G, Moreira JB, Stensvold D, Wisløff U.

Bjørnland T, Bye A, Ryeng E, Wisløff U, Langaas M.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner