Bakgrunn og aktiviteter

Forsker ved CERG. Fagfelt: genetikk, biomarkører, trening og hjertehelse.

Forskningskoordinator ved Forskningsavdelingen, St.Olavs hospital.

 

Utdanning

Sivilingeniør i bioteknologi (NTNU) med doktorgrad i molekylærmedisin (NTNU).

 

Forskningsfokus

Leder for tiden to store internasjonale prosjekter, og flere mindre nasjonale prosjekter.

Det ene prosjektet heter Tidlige markører for fremtidig hjertehelse, hvor målet er å bidra til forebygge hjerte- og karsykdom på et tidlig tidspunkt og redusere antallet som havner i behandlingsapparatet. Vi tar i bruk det nyeste av metodikk for å undersøke potensialet til markører som finnes i blod som microRNA, metabolitter, lipoprotein subfraksjoner og proteiner. Så langt har vi funnet flere sirkulerende microRNA som ser ut til å være lovende risikomarkører for fremtidig hjerteinfarkt. I dette prosjektet benytter vi i hovedsak materiale fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), men også matteriale samlet inn ved Avdeling for Hjertemedisin ved St.Olavs Hospital.

Det langsiktige målet med dette prosjektet er å oppdage personer i risikosonen på et tidligere tidspunkt, slik at vi kan sette i gang forebyggingstiltak, og bidra til å redusere omfanget av denne pasientgruppen. Dette satsningsområdet er et samarbeid med Universitetet i Oslo, Karolinska Universitetet, Universitetet i Milano. 1 PhD-student og 2 hovedoopgavestudenter er for tiden tilknyttet prosjektet. Prosjektet har så langt resultert i følgende artikler.

 

 

Det andre prosjektet heter Genetiske markører for kondisjonsnivå og risiko for hjerte- og karsykdom. Siden flere studier tyder på at kondisjonsnivået er opp mot 50 % arvelig bestemt har vi satt i gang et forskningsprosjekt for å kartlegge arvemateriale til alle deltakerne i Kondisprosjektet i HUNT3. I Kondisprosjektet har vi målt kondisjonen til omtrent 6000 nord-trøndere og sikret oss DNA fra alle deltakerne. Dette materiale er unikt på verdensbasis, og gir oss muligheten til å finne de genetiske komponentene som er viktig for den medfødte delen av kondisnivået. 2 masterstudent i statistikk er for tiden tilknyttet prosjektet. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner