Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er ansatt som forsker hos Nasjonalforeningen for folkehelsen og jobber i forskningsgruppa CERG ved K.G. Jebsen Senter for Hjertetrening. Mitt fagområde er genetikk, trening og hjertehelse.

 

Utdanning

Jeg er utdannet sivilingeniør i bioteknologi fra NTNU og har doktorgrad i molekylærmedisin fra Det Medisinske Fakultet, NTNU.

 

Forskningsfokus

Jeg leder for tiden to store internasjonale prosjekter, og flere mindre nasjonale prosjekter.

Det ene prosjektet heter Tidlige markører for fremtidig hjertehelse, hvor målet er å bidra til forebygge hjerte- og karsykdom på et tidlig tidspunkt og redusere antallet som havner i behandlingsapparatet. Vi tar i bruk det nyeste av metodikk for å undersøke potensialet til markører som finnes i blod som microRNA, metabolitter, lipid-subfraksjoner og proteiner. Så langt har vi funnet at to metabolitter, kolin og fosfatidylkolin, samt 5 forskjellige sirkulerende microRNA kan ha potensiale som tidlige markører for fremtidig hjertehelse. I dette prosjektet benytter vi i hovedsak materiale fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), men har det siste året utvidet til klinikse studier ved St.Olavs Hospital i samarbeid med Avdeling for Hjertemedisin. 

Det langsiktige målet med dette prosjektet er å oppdage personer i risikosonen på et tidligere tidspunkt, slik at vi kan sette i gang personlig tilpassede forebyggingstiltak (for eksempel treningsprogram og kostplan), og bidra til å redusere omfanget av denne pasientgruppen. Dette satsningsområdet er et samarbeid med Universitetet i Oslo, Karolinska Universitetet, Universitetet i Milano. 1 masterstudent og 2 hovedoopgavestudenter er for tiden tilknyttet prosjektet. Prosjektet har så langt resultert i følgende artikler.

 

  • Bye A, Vettukattil R, Aspenes ST, Giskeødegård GF, Gribbestad IS, Wisløff U, Bathen TF Serum Levels of Choline-Containing Compounds Are Associated with Aerobic Fitness Level: The HUNT-Study. 2012

  • Bye A, Røsjø H, Aspenes ST, Condorelli G, Omland T, Wisløff U Circulating microRNAs and aerobic fitness – The HUNT-study. 2013

  • Røsjø H, Dahl MB, Bye A, Andreassen J, Jørgensen M, Wisløff U, Christensen G, Edvardsen T, Omland T. Prognostic value of circulating microRNA-210 levels in patients with moderate to severe aortic stenosis. 2014

  • Bye A, Røsjø H, Nauman J, da Silva G, Follestad T, Omland T, Wisløff U. Circulating microRNAs predict future fatal myocardial infarction in healthy individuals – The HUNT study (re-submitted JMCC april 2016)

 

Det andre store prosjektet heter Genetiske markører for kondisjonsnivå og risiko for hjerte- og karsykdom. Siden flere studier tyder på at kondisjonsnivået er opp mot 50 % arvelig bestemt har vi satt i gang et ambisiøst forskningsprosjekt for å kartlegge arvemateriale til alle deltakerne i Kondisprosjektet i HUNT3. I Kondisprosjektet har vi målt kondisjonen til omtrent 6000 nord-trøndere og sikret oss DNA fra alle deltakerne. Dette materiale er unikt på verdensbasis, og gir oss muligheten til å finne de genetiske komponentene som er viktig for den medfødte delen av kondisnivået. 2 masterstudent i statistikk er for tiden tilknyttet prosjektet. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner