Kjersti Faldet Listhaug

Førsteamanuensis i fransk språkvitenskap, programleder for fremmedspråk

Institutt for språk og litteratur
73596548

Bakgrunn og aktiviteter

Faglige interesser

 • Språktilegnelse, spesielt tilegnelse av andre- og tredjespråk
 • Fransk lingvistikk
 • Språk og persepsjon
 • Det mentale leksikon

Jeg er programleder for studieprogrammene i fremmedspråk, og en del av ledergruppa ved Institutt for språk og litteratur.

Jeg er med i følgende forskergrupper og samarbeid:

Undervisning og veiledning

Jeg underviser i hovedsak emner i fransk lingvistikk, men har også undervist i emner innenfor språkvitenskapelige teorier og språk og kognisjon. Jeg veileder masteroppgaver og i fransk lingvistikk og i andre- og tredjespråkstilegnelse. Jeg veileder også doktorgradskandidater i de samme fagområdene.

Bakgrunn

 • Ph.d. i språkvitenskap
 • Cand.philol. i fransk, har ellers engelsk og nordisk i fagkretsen
 • Har jobbet på NTNU siden 2002.
 • Har jobbet som førstebibliotekar med ansvar for Open Access og kurs i litteratursøk og referansehåndtering 
 • Prosjektleder digital vurdering ved NTNU høsten 2015
 • Har både faglig og administrativ erfaring fra roller som koordinator for Eksamenskontoret, stipendiat, kontorsjef, studiekonsulent og timelærer.
 • Har mye erfaring med studieområdet - veiledning av studenter, utarbeidelse av program- og emnebeskrivelser, evalueringer og kvalitetssikring, samt digitalisering av vurderingsformer.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Listhaug, Kjersti Faldet; Vulchanova, Mila Dimitrova; Helland, Hans Petter. (2015) Spatial Prepositions and Second Language Acquisition. The acquisition of spatial prepositions in French by native speakers of Norwegian. 2015. ISBN 978-82-326-1042-6.
 • Listhaug, Kjersti. (2002) Réflexions sur la fonction syntaxique de L'élément introducteur des constructions infinitives du français moderne. 2002.

Andre

 • Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet. (2019) Acquisition of verb placement in L3 French. Generative approaches to language acquisition (GALA 14) . University of Milano - Bicocca; Milano. 2019-09-12 - 2019-09-14.
 • Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet. (2019) Verb placement in L3 German. L3 Workshop . Universität Konstanz; Konstanz. 2019-06-07 - 2019-06-08.
 • Busterud, Guro; Listhaug, Kjersti Faldet; Dahl, Anne. (2019) Transfer in L3 acquisition - movement to where?. Workshop on V2 and related phenomena in acquisition, variation, and attrition. . AcqVA; Oslo. 2019-10-22 - 2019-10-23.
 • Listhaug, Kjersti Faldet. (2019) Hva vil det si å kunne et ord? Om vokabular i fremmedspråk. Den europeiske språkdagen. Halvdagsseminar for engelsk- og fremmedspråkslærere . Institutt for språk og litteratur, NTNU; Trondheim. 2019-09-26 - 2019-09-26.
 • Listhaug, Kjersti Faldet; Busterud, Guro; Dahl, Anne. (2019) Acquisition of verb placement in L3 German. GASLA Generative Approaches to Second Language Acquisition . University of Nevada, Reno; Reno, Nevada. 2019-03-22 - 2019-03-24.
 • Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet. (2018) Word order in L3 acquisition. International conference on multilingualism and multilingual education . Douglas college; New Westminster, Vancouver. 2018-05-31 - 2018-06-02.
 • Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet; Busterud, Guro. (2018) L3 acquisition of verb placement. Generative Approaches to Language Acquisition North America - GALANA-8 . Indiana University, Bloomington; Bloomington, Indiana. 2018-09-27 - 2018-09-30.
 • Listhaug, Kjersti Faldet; Dahl, Anne. (2018) Flere språk til flere - Forskningsbasert kunnskap om flerspråklighet. Kunnskap:kaffe . NTNU Universitetsbiblioteket, Dragvoll; Trondheim. 2018-02-14 - 2018-02-14.
 • Listhaug, Kjersti Faldet. (2017) L'acquisition d'une troisième langue: Le français après l'anglais. Språkdagkonferansen 2017 . NTNU og Fremmedspråksenteret; Trondheim. 2017-09-26 - 2017-09-26.
 • Listhaug, Kjersti Faldet. (2013) Geometry and function in L2 spatial prepositions: Fine grained geometrical distinctions are hard to acquire in the L2. PIF 2013 Psycholinguistics in Flanders . KU Leuven; Leuven. 2013-05-30 - 2013-05-31.
 • Listhaug, Kjersti Faldet. (2013) L2 representations for spatial prepositions. Parallel grammars and multilingualism . NTNU; Trondheim. 2013-10-16 - 2013-10-18.
 • Listhaug, Kjersti Faldet. (2011) Effects of geometry and function on spatial prepositions in French and Norwegian - challenges in adapting test materials. Erasmus Intensive Programme. Special abilities and talents - patterns of cognitive processes in people with disabilities. . New Bulgarian University; Sofia. 2011-10-10 - 2011-11-21.