Bakgrunn og aktiviteter

Faglige interesser

 • Språktilegnelse, spesielt tilegnelse av andre- og tredjespråk
 • Fransk lingvistikk
 • Språk og persepsjon
 • Det mentale leksikon

Jeg er med i følgende forskergrupper og samarbeid:

Undervisning

Jeg underviser i hovedsak emner i fransk lingvistikk, men har også undervist i emner innenfor språkvitenskapelige teorier og språk og kognisjon.

 • FRA1200 Fransk grammatikk og språkferdighet
 • FRA1302 Grammatikk og fonologi
 • FRA2301 Fransk grammatikk
 • FRA2900 Bacheloroppgave i fransk
 • SPRÅK3000 Språkvitenskapens teorier og metoder
 • ENG3122 Kognitive og teoretiske aspekter ved språk

Arbeidsoppgaver som førstebibliotekar

 • Fagansvarlig språkvitenskapelige fag
 • Open Access publisering
  • Leder Open Access-gruppe ved NTNU UB
 • Læringsstøtte
  • UBs representant i nettverk for lokal læringsstøtte
  • Blackboard
 • EndNote -kurs og veiledning
 • Litteratursøk - kurs og veiledning

Bakgrunn

 • Ph.d. i språkvitenskap
 • Cand.philol. i fransk, har ellers engelsk og nordisk i fagkretsen
 • Har jobbet på NTNU siden 2002. 
 • Prosjektleder digital vurdering ved NTNU høsten 2015
 • Har både faglig og administrativ erfaring fra roller som koordinator for Eksamenskontoret, stipendiat, kontorsjef, studiekonsulent og timelærer.
 • Har mye erfaring med studieområdet - veiledning av studenter, utarbeidelse av program- og emnebeskrivelser, evalueringer og kvalitetssikring, samt digitalisering av vurderingsformer.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Listhaug, Kjersti Faldet; Lie, Sissel. (2003) Globalisering: Spøkelse eller visjon?. 2003. ISBN 82-471-5219-3.

Rapport/avhandling

 • Listhaug, Kjersti Faldet; Vulchanova, Mila Dimitrova; Helland, Hans Petter. (2015) Spatial Prepositions and Second Language Acquisition. The acquisition of spatial prepositions in French by native speakers of Norwegian. 2015. ISBN 978-82-326-1042-6.
 • Listhaug, Kjersti. (2002) Réflexions sur la fonction syntaxique de L'élément introducteur des constructions infinitives du français moderne. 2002.