Bakgrunn og aktiviteter

Jeg leder NTNUs tematiske satsingsområde Helse, velferd og teknologi. Som forsker er jeg interessert i å undersøke hvordan mikroorganismer klarer å infisere mennesker og vil bruke kunnskapen til å finne nye mål for antibiotika, særlig mot tuberkulose.

Viktigste ansvar og oppgaver

 • Leder for tematisk satsingsområde Helse, velferd og teknologi
 • Forsker innen mikrobiologi
 • Prosjektleder for forskerprosjekt i Forskningsrådets program GLOBVAC
 • Veileder for doktorgradsstipendiater

Bakgrunn, utdrag

 • 2015-2017   Prosjektleder forskerprosjekt Joint Programing Initative (JPIAMR)
 • 2014–          Leder NTNUs tematiske satsingsområde Helse, velferd og teknologi
 • 2013–2018  Prosjektleder forskerprosjekt Forskningsrådets program GLOBVAC
 • 2012–          Forsker Senter for molekylær inflammasjonsforskning (CEMIR), et senter for fremragende forskning, og Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, begge NTNU
 • 2012–2015  Prosjektleder forskningsprosjekt NTNU/Helse Midt-Norge RHF
 • 2010–2011  Forsker Department of Immunology and Infectious Diseases, Harvard School of Public Health, Boston, USA
 • 2007–2012  Co-Prosjektleder forskningsprosjekt NTNU/Helse Midt-Norge RHF
 • 2006–2012  Postdok Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU
 • 2001–2006  Doktorgradsstudent Institutt for bioteknologi, NTNU

Noen verv og utvalg

 • 2012–2014  Medlem styret NTNU
 • 2012–2014  Leder Norsk biokjemisk selskap
 • 2012–2013  Varamedlem Norsk forum for global helseforskning
 • 2009–          Medlem valgstyret DMF, NTNU
 • Bedømmelseskomiteer for doktorgradsavhandlinger

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Steigedal, Magnus. (2006) The Azotobacter vinelandii mannuronan C5-epimerases: their biological functions and new tools useful for their future in vivo biotechnological application. 2006. ISBN 82-471-7775-7.
 • Steigedal, Magnus. (2001) Epimerisering av alginat kan være knyttet til ekstrakromosomalt DNA i Azotobacter chroococcum. 2001.