73593868 92657274
Kolbjørn Hejes vei 1, Varmeteknisk * B228

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Hestnes, Anne Grete; Lien, Anne Gunnarshaug; Gustavsen, Arild; Matusiak, Barbara Szybinska; Risholt, Birgit Dagrun; Jelle, Bjørn Petter; Mathisen, Hans Martin; Andresen, Inger; Georges, Laurent; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Schlanbusch, Reidun Dahl; Gao, Tao; Hegli, Tine; Berker, Thomas; Kristjansdottir, Torhildur; Novakovic, Vojislav; Eik-Nes, Nancy Lea; Tolstad, Ole. (2017) Zero Emission Buildings. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 978-82-450-2055-7.
  • Nord, Natasa; Novakovic, Vojislav; Frydenlund, Frode. (2012) Lifetime commissioning for efficient operation of buildings. 2012. ISBN 978-82-594-3586-6.
  • Aschehoug, Øyvind; Sørensen, Knut Holtan; Hestnes, Anne Grete; Novakovic, Vojislav; Matusiak, Barbara; Ryghaug, Marianne; Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Stene, Jørn; Bye, Robert. (2007) Smarte energieffektive bygninger. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2237-1.
  • Novakovic, Vojislav; Hanssen, Sten Olaf; Thue, Jan Vincent; Wangensteen, Ivar; Gjerstad, Frode Olav. (2007) Enøk i bygninger - Effektiv energibruk, 3.utgave. 2007. ISBN 978-82-05-37496-6.