Bakgrunn og aktiviteter

Min forskning, veiledning og undervisning fokuserer på relasjonell velferd og samskaping. Spesielt på recoveryprosesser innen psykisk helse og rus, samt utvikling av politikker og programmer for å fremme utvikling og fellesskapsprosesser for sosial inkludering. Jeg forsker, veileder og underviser også innen familieterapi, rådgivning og veiledning, relasjonell velferd, dialogiske og sosialkonstruksjonistiske ideer og praksiser, vitenskapsfilosofi, kvalitative metoder, aksjonsforskningsmetodologi og brukerinvolvering i forskning.

Jeg professor 2 i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge og ved Nord universitet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner