Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser:

  • Recovery og recoveryprosesser innen psykisk helse og rus
  • Recoveryorienterte tjenester innen psykisk helse og rus
  • Familieterapi
  • Rådgivningsvitenskap
  • Veiledning
  • Narrativ praksis
  • Relasjonell velferd
  • Kvalitative metoder
  • Aksjonsforskning
  • Bukerinvolvert forskning

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner