Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser: Recovery og recoveryprosesser innen psykisk helse og rus, recoveryorienterte tjenester innen psykisk helse og rus, familieterapi, rådgivningsvitenskap, narrativ praksis, diskursive praksiser i rådgivning, familieterapi, veiledning, aksjonsforskning, brukerinvolvert forskning, sosialkonstruksjonistisk teori og praksis

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner