Bakgrunn og aktiviteter

Mine forskningsinteresser handler om recocveryprosesser og recovery-orienterte tjenester innen psykisk helse og rus, med spesielt fokus på relasjonell velferd, medborgerskap, verdighet og "the common good". Tema som jeg forsker innenfor er sosial rettferdighet, sosial ulikhet, samskaping, sosial inklusjon, ressurs- og kontekstuelle perspektiver, demokrati og styringsidelologier innen offentlig sektor, samt familieterapi og relasjonell terapier. Jeg er også interessert i vitenskapsteori og deltakerbaserte aksjonsforskningtlnærminger.

Jeg er professor 2 i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge og seniorrådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner