Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser

Mine forskningsinteresser handler overodnet om relasjonell velferd og livskvalitet med fokus på medborgerskap og sosial rettferdighet. Spesielt forsker jeg på recocveryprosesser og recovery-orienterte tjenester innen psykisk helse og rus, samt familieterapi og relasjonelle terapier. Jeg er også opptatt av vitenskapsteori, kvalitative forskningsmetoder og ulike former for deltakende aksjonsforskningtilnærminger.

Forskningsgrupper

Emneansvar

Veiledning

Jeg veileder på Master- og PhD-nivå på temaer innenfor mine forskningsinteresser.

Andre tilknytninger

Jeg er professor 2 i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge og faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner