Bakgrunn og aktiviteter

Mine forskningsinteresser handler overodnet om relasjonell velferd, medborgerskap, demokrati og governance og sosial rettferdighet. Spesielt forsker jeg på recocveryprosesser og recovery-orienterte tjenester innen psykisk helse og rus. Andre relaterte temaer som jeg forsker innenfor, er sosial ulikhet, samskaping, sosial inklusjon, lokalsamfunnsutvikling, ressurs- og kontekstuelle perspektiver, demokrati og styringsidelologier innen offentlig sektor, samt familieterapi og relasjonell terapier. Jeg er også opptatt av vitenskapsteori, forskningsmetoder og deltakerbaserte aksjonsforskningtlnærminger.

Jeg er professor 2 i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge og faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner