Bakgrunn og aktiviteter

Mine forskningsinteresser handler overodnet om relasjonell velferd, medborgerskap, demokrati, governance og sosial rettferdighet. Spesielt forsker jeg på recocveryprosesser og recovery-orienterte tjenester innen psykisk helse og rus, samt familieterapi og relasjonelle terapier. Jeg er også opptatt av vitenskapsteori, kvalitative forskningsmetoder og ulike former for deltakende aksjonsforskningtilnærminger.

Jeg leder forskningsgruppen Relasjonell Velferd: https://www.ntnu.no/ipl/relasjonell-velferd

Forskningsgruppens formål er å bidra til at innbyggere lever gode og verdige liv i sterke fellesskap, på tvers av generasjoner og sosial bakgrunn. Gjennom innovasjons- og forskningsarbeid vil innbyggere, kommuner, akademia, frivilligheten, næringsliv og andre relevante aktører, gå sammen om å utvikle nye og mer bærekraftige velferdsløsninger.

Jeg er professor 2 i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge og faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner