Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser

Mine forskningsinteresser fokuserer på livskvalitet og sosial bærekraft rettet mot sosial inkludering («leaving no one behind»). Jeg har et spesielt fokus på medborgerskap, recovery i psykisk helse, sosial inkludering, mattering og sosial rettferdighet. Jeg er også interessert i samskaping og relasjonell velferd som tilnærminger til å støtte livskvalitet for alle som en offentlig verdi og samfunnsmål for en bærekraftig samfunnsutvikling ved å fokusere på demokratisk innovasjon, samskaping og transformasjon av økonomiske systemer, som «wellbeing economy».  Jeg er også interessert i familie- og relasjonsterapi.  Jeg bruker blandede metoder og deltakende- og aksjonsforskningsmetoder med fokus på forskningsbaserte sosiale endringer til det felles beste.

Forskningsgrupper

Redaktør – Tidsskrift

Veiledning

Jeg veileder på Master- og PhD-nivå på temaer innenfor mine forskningsinteresser.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner