Bakgrunn og aktiviteter

Min forskning, veiledning og undervisning fokuserer på:

  • Relasjonell velferd, samskaping og sosial innovasjon for å fremme sosial inklusjon, verdige, liv, lokalsamfunn, praksiser og tjenester
  • Recoveryprosesser og recoveryorienterte tjenester innen psykisk helse og rus
  • Samarbeid og samhandling i praksis og tjenester innen psykisk helse og rus
  • Familieterapi, relasjonell terapi rådgivning og veiledning
  • Vitenskapsfilosofi
  • Kvalitative metoder
  • Aksjonsforskning, samarbeidsbasert, "bruker"- og innbyggerinvolvering i forskning.

Jeg er professor 2 i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge og ved Nord universitet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner