Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber i teoretisk nevrovitenskap

Jeg liker å utvikle matematiske modeller og statistiske analyser som forklaringsmodeller for interessante systemer.  Vi bruker dette verktøyet til å analysere romslige representasjoner, som vi tror utgjør det nevrologiske grunnlaget for hukommelsen i sammenheng med stedssans og navigasjon. I tillegg jobber vi med generelle spørsmål relevante til denne type data: effektive metoder til å redegjøre for de deler av et system, som er viktige, men er ikke observert (skjulte enheter). Før jeg kom til nevrovitenskap jobbet jeg i industrien med å utvikle matematiske verktøy til analyse og optimisering av komponenter til flymotorer. 
 
Utdannelse:
 
Sommer 2014 - Phd i teoretisk nevrovitenskap ved Kavli Institute for Systems Neuroscience and Centre for the Biology of Memory. Veileder: Yasser Roudi.
 
Desember 2009 - Master of Science in Computational Engineering, Purdue University. Gjennomsnitt 3,76/4,00.
 
Juli 2006 - Bachelor of Science in Applied Mathematics, University of Connecticut. Gjennomsnitt  3,59/4,00 (cum laude).
 
Yrkeserfaring:
 
April-mai 2012 - Condensed Matter, Statistical Physics and Biophysics, NORDITA. Visiting PhD fellow, Stockholm, Sverige.
 
Jan 2005-mai 2010 - Computational Methods Engineer, Pratt & Whitney, UTC, Hartford, Connecticut, USA

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner