Bakgrunn og aktiviteter

Associate Professor in (Neural) Data Science at the Department of Mathematical Sciences

Previous positions:
2015 – 2018: Postdoctoral researcher in the Whitlock group at the Kavli Institute for Systems Neuroscience and Centre for the Biology of Memory
June 2016: PhD in Theoretical Neuroscience Kavli Institute for Systems Neuroscience and Centre for 
the Biology of Memory, Advisor: Yasser Roudi
April – May 2012: Condensed Matter, Statistical Physics and Biophysics, NORDITA
 Visiting PhD Fellow, Stockholm, Sweden
Dec 2009: Master of Science in Computational Engineering, Purdue University
July 2006: Bachelor of Science in Applied Mathematics, University of Connecticut
2004 – 2010: Computational Methods Engineer, Pratt & Whitney, UTC, Hartford CT USA

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner