Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Christiansen, Øystein M; Horn, Kjetil; Hytten, Karsten; Knutsen, Andreas J; Lorentzen, Steinar; Martinsen, Egil Wilhelm; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Skeie, T M; Stokkekand, JM; Tjora, Elisabeth; Falkum, Erik. (2016) Psykoterapiveiledningen i psykiaterutdanningen - innstilling fra arbeidsutvalg nedsatt av styret i Npf. 2016.