Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i tverrfaglig barne- og ungdomsforskning ved Institutt for pedagogikk og livslang læring. Jeg har mastergrad i sosialantropologi (NTNU) og doktorgrad i sosiologi (NORD universitet), begge med fokus på unge mennesker på gata i Brasil. Min post doc omhandlet narkotikahandelens påvirkning på barn og unges hverdag i Brasil (NFR/NTNU).

For tiden underviser jeg hovedsakelig i emner om kvalitativ metode i barneforskning samt barns rettigheter fra bachelor til PhD-nivå, med hovedvekt innenfor Mphil i Childhood Studies. Jeg er også hovedredaktør i det nordiske og tverrfaglige tidsskriftet BARN.  

Faglige interesser

 • Marginaliserte barn, ungdom og familier
 • Barn og unges tilhørighet
 • Barns rettigheter i praksis
 • Ungt medborgerskap
 • Ulike former for barne- og ungdomsmigrasjon
 • Barn og unge i Latin-Amerika

Utvalgte forskningsprosjekter

Forskergruppetilhørighet 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Ursin, Marit. (2020) Kvalitetsbegrepet i den rurale videregående skolen - elevperspektivet. Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning.
 • Lyså, Ida Marie; Ursin, Marit. (2019) Migration and Mobility in Childhood (Norway). Bloomsbury Education and Childhood Studies..
 • Ursin, Marit; Lyså, Ida Marie. (2019) Agency and Rights in Childhood (Norway). Bloomsbury Education and Childhood Studies..
 • Ursin, Marit. (2018) Street Children And Brazil. Oxford Bibliographies in Childhood Studies.
 • Ursin, Marit; Abebe, Tatek. (2017) Young People’s Marginal Livelihoods and Social Transitions in Urban Brazil: Tale of Four Lives. Laboring and Learning..