Bakgrunn og aktiviteter

Nestleder ved Senter for molekylær inflammasjonsforskning (SFF CEMIR). Professor i cellebiologi ved Institutt for klinisk og molekylær medisin. Leder forskningsgruppe Myco-HIV. Underviser i immunologi og cellebiologi. Researcher unique identifier(s): E-1311-2013

Curriculum

  • Professor i cellebiologi ved Institutt for klinisk og molekylær biologi
  • Nestleder ved CEMIR - Senter for molekylær inflammasjonsforskning, et senter for fremragende forskning ved MH, NTNU

  • FørsteamanuensisII i Immunologi ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, 2011 - 2013

  • Forsker ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU, 2004 - 2014

  • Post doktor i Alan Aderems lab, Institute for Systems Biology, Seattle, USA, 2002-2003

  • Dr.Philos i Immunologi/Cellebiologi ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU, 2001

  • Sivilingeniør i Bioteknologi ved Norges Tekniske Høyskole (NTH, senere NTNU), 1995

Forskningsaktivitet og interesse

Min forskning er sentrert rundt molekylært og cellulært infeksjonsforsvar, spesielt mot patogene mykobakterier og HIV. Nylig har vi også startet forskning på SARS-CoV2. Globalt er infeksjonssydommer fremdeles en utbredt årsak til død og morbiditet og behovet er stort for nye medisiner og vaksiner. Vi studerer de basale mekanismene for hvordan patogene mikrober modifiserer verten til sin egen fordel og hvordan dette igjen påvirker immunresponsen som oppstår. Slik forskning kan bidra til å avdekke nye terapeutiske mål og utvikling av effektive vaksiner. Makrofagen er alltid i fokus, men vi jobber nå også med å utvikle multicellulære infeksjonsmodeller for å se hvordan ulike celletyper samhandler i forsvar mot patogener. Siden oppdagelsen av de antibakterielle egenskapene til proteinet lipokalin 2, så har jeg også initiert og bidratt i forskning på hvilken rolle lipokalin 2 har i infeksjon og inflammasjonssykdommer og som biomarkør i ulike kliniske tilstander.

Min forskningsgruppe er del av et større initiativ på molekylære mekanismer for inflammasjonsforskning, CEMIR.

Publisering

[PubMed]   [Cristin]