Bakgrunn og aktiviteter

Nestleder ved Senter for molekylær inflammasjonsforskning og professor i cellebiologi ved Institutt for kreftforsning og molekylærmedisin, leder forskningsgruppe i molekylært infeksjonsforsvar, underviser i immunologi, cellebiologi og bio

Curriculum

  • Professor i cellebiologi ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin
  • Nestleder ved CEMIR - Senter for molekylær inflammasjonsforskning, et senter for fremragende forskning ved DMF, NTNU

  • Young Associate Investigator ved Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM), Oslo

  • FørsteamanuensisII i Immunologi ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, 2011 - 2013

  • Seniorforsker ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU, 2004 - 2014

  • Post doktor i Alan Aderems lab, Institute for Systems Biology, Seattle, USA, 2002-2003

  • Dr.Philos i Immunologi/Cellebiologi ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU, 2001

  • Sivilingeniør i Bioteknologi ved Norges Tekniske Høyskole (NTH, senere NTNU), 1995

Forskningsaktivitet og interesse

Min forskning er sentrert rundt forholdet mellom celler i kroppens medfødte immunforsvar og mikrober, spesielt bakterier som mykobakterier og uropatogene E. coli. Fokuset på mykobakterier kommer fra en interesse i global helse, spesielt i utbredte og dødelige infeksjonssykdommer som tuberkulose der behovet er stort for nye medisiner og vaksiner. Vi studerer de basale mekanismene for hvordan patogene mikrober modifiserer verten til sin egen fordel og hvordan dette igjen påvirker immunresponsen som oppstår. Slik forskning kan bidra til å avdekke nye terapeutiske mål og utvikling av effektive vaksiner. Makrofagen er alltid i fokus, men siden oppdagelsen av de antibakterielle egenskapene til proteinet lipokalin 2, så har jeg også initiert og bidratt i forskning på hvilken rolle lipokalin 2 har i infeksjon og inflammasjonssykdommer og som biomarkør i ulike kliniske tilstander.

Min forskningsgruppe er del av et større initiativ på molekylære mekanismer for inflammasjonsforskning, CEMIR.

Publisering

[PubMed]   [Cristin]

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner