Bakgrunn og aktiviteter

Faglige interesser

 • Samisk språk i norsklærerutdanningen
 • Metaforer
 • Pragmatiske partikler (f.eks. da og jo)
 • Semantikk og pragmatikk (språklig betydning og betydning i kontekst)
 • Forskningsmetode, feltarbeid og (interkulturell) forskningsetikk
 • Flerspråklighet i skolen 
 • Språkrevitalisering og pedagogiske grammatikkforklaringer
 • Inuit språk; Alaska Iñupiaq, Inuvialuktun
 • Relevansteori
 • Modalitet og evidentialitet 
Medlem i forskergruppene

 

Undervisning

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn:
Flerspråklighet, norsk som andrespråk, skrive- og leseopplæring i flerspråklige klasserom, språkendringer, språkholdninger, nabospråksdidaktikk, samiske emner
 
Kompetanse for kvalitet (KfK) - Videreutdanning for lærere:
Metaspråklig bevissthet, muntlighet og klassesamtaler, skrive- og leseopplæring i flerspråklige klasserom, norsk som andrespråk, språkendringer, språkholdninger, semantikk og pragmatikk (metaforer og ironi), retorikk, norsk som andrespråk
 
Institutt for språk og litteratur:
Introduksjon til humaniora, språk- og litteraturstudier (EXFAC0017), Pragmatikk (LING1114), Pragmatics (LING3309), Innføring i fonologi og allmenne språkverktøy (LING1115), Mini Course in Semantic Field Methods, HUMSTART - Introduksjon til akademisk skriving (seminar)

 

Verv

 • Fagfellevurdering for Universitetsforlaget, Norsk lingvistisk tidsskrift, Contemporary Journal of African Studies, Color Language and Color Categorization 
 • Medlem av NOKUTs sakkyndigkomité i forbindelse med akkreditering av Sámi allaskuvlas PhD program i Samisk språk og litteratur.
 • Medlem av arrangementskomiteen for Språkdagen på Dragvoll 2015
 • Leder av arrangementskomiteen for Språkdagen på Dragvoll 2014

 

Grants

 

Feltarbeid

 • Utqiagvik, 2011 (Alaska, USA)
 • Inuvik, 2014, 2015 (Northwest Territories, Canada)

 

Prosjekt

 • The meaning and Function of Norwegian Tags. PI: Kaja Borthen. Finansiering: NFR
 • Inuvialuktun historier og pedagogiske språkmaterialer. I samarbeid med Panigavluk, Mangilaluk, Kavakłuk, Agnagullak, Suvvatchiaq og Mimirlina. Finansiering: Aurora Research Institute og HF NTNU. Download booklets her.
 • Relevance teory and/or authentic communication. PI: Kaja Borthen. Finansiering: Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier. Download artikkel her.

 

Doktoravhandling (2017)

The Semantics and Pragmatics og Uummarmiutun Modals 

Avhandlingen er basert på intervju med inuvialuit eldre: Panigavluk, Mangilaluk, Kavakluk, Agnagullak, Suvvatchiaq og Mimirlina.

Veiledere: Kaja Borthen (NTNU), Alana Johns (University of Toronto) og Kasper Boye (Københavns universitet)

Finansiering: Det humanistiske fakultet ved NTNU, Institutt for språk og litteratur (NTNU), Aurora Research Institute og LingPhil
          

Masteroppgave (2012)

Med støtte fra Nordic Association of Linguists

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Berthelin, Signe Rix. (2017) Towards a Relevance-Theoretic Account of the Iñupiaq Hearsay Evidential Guuq. Applications of Relevance Theory From Discourse to Morphemes.

Rapport/avhandling

Andre

 • Berthelin, Signe Rix. (2020) Facilitating metaphorical creativity in multilinguals’ Norwegian writing. The 13th conference for the Association for Researching and Applying Metaphor (RaAM) - Conference theme: Metaphorical creativity in a multilingual world . Høgskolen i Innlandet; Hamar. 2020-06-18 - 2020-06-21.
 • Berthelin, Signe Rix. (2019) Metaforer og muligheter. Et bidrag fra teoretisk pragmatikk til undervisning i kreativ metaforbruk. NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt ; Trondheim. 2019-10-23 - 2019-10-24.
 • Berthelin, Signe Rix. (2019) Metaforisk mangfold i elevers skriving. Møte om norsk språk – MONS 18 ; Trondheim. 2019-11-27 - 2019-11-29.
 • Berthelin, Signe Rix. (2018) Norske småord. Signe Rix Berthelin, https://norskesmaaord.wixsite.com/lesdavel. 2018.
 • Berthelin, Signe Rix. (2018) Trusler mot språk. Temakveld: Er språket i forfall? . Linjeforeningen Gengangere; Ni muser. 2018-04-04 - 2018-04-04.
 • Berthelin, Signe Rix. (2017) Modal suffixes in Uummarmiutun – meanings and distinctions. Inuktitut Language and Linguistics Workshop . Department of Linguistics, University of Toronto; University of Toronto. 2017-05-30 - 2017-05-31.
 • Berthelin, Signe Rix. (2016) Modality in Relevance Theory - Papafragou’s (2000) model and Uummarmiutun modals. BETWEEN (STABLE) MEANINGS AND (UNSTABLE) INTERPRETATIONS . Department of Linguistic Pragmatics and Theory of Translatio; Krakow. 2016-09-15 - 2016-09-16.
 • Berthelin, Signe Rix. (2016) On two Inupiatun hearsay expressions. 19th Annual Workshop on Amarican Indigenous Languages . University of California Santa Barbara; Santa Barbara. 2016-05-07 - 2016-05-08.
 • Berthelin, Signe Rix. (2016) Semantic and pragmatic fieldwork data and types of linguistic meaning. Language Documentation and Linguistic Theory 5 . School of Oriental and African Studies, University of London; London. 2016-12-03 - 2016-12-04.
 • Berthelin, Signe Rix; Steinar, Brandslet. (2016) Hvorfor forsvinner så mange av verdens språk?. Forskning.no [Internett]. 2016-04-07.
 • Berthelin, Signe Rix. (2015) How do you say 'must' in Inuvialuktun?. Public presentation. Prince of Wales Northern Heritage Centre. . Prince of Wales Northern Heritage Centre; Yellowknife, NWT. 2015-12-10 - 2015-12-10.
 • Berthelin, Signe Rix. (2015) [Interview]. Trail's End. CBC North. Yellowknife, NWT Canada [Radio]. 2015-12-10.
 • Berthelin, Signe Rix. (2014) How do you say 'must' in Uummarmiutun?. Aurora Research Institute 50th Aniversary Speaker Series . Aurora Research Institute; Inuvik. 2014-11-10.
 • Berthelin, Signe Rix. (2014) Language. Presentation for High School class. East Three Secondary School . East Three Secondary School; Inuvik. 2014-10-09 - 2014-10-09.
 • Berthelin, Signe Rix. (2014) On the modality of modal particles - the case of Norwegian 'jo'. Chronos 11 11th International Conference on Actionality, Tense, Aspect, Modality/Evidentiality . Scuola Normale Superiore; Pisa. 2014-06-16 - 2014-06-18.
 • Berthelin, Signe Rix. (2012) The epistemic postbase niq in North Slope Iñupiaq. 11th International Conference of Nordic and General Linguistics . Nordic Association of Linguists; Freiburg. 2012-04-18 - 2012-04-20.
 • Berthelin, Signe Rix. (2011) Evidentiality and Field methods. Lecture (Department of Linguistics/Alaska Native Language Center) . Alaska Native Language Center; University of Alaska, Fairbanks. 2011-11-21 - 2011-11-21.
 • Berthelin, Signe Rix. (2011) Linguistics – the Study of Language. Class visit at Barrow High School . Barrow Arctic Science Consortium; Barrow High School, Alaska. 2011-11-16.