Bakgrunn og aktiviteter

Research areas: Mobility studies (internal migration, international labour migration, recreational mobility); Social inequality; Rural sociology; Classical sociology; Methodology (qualitative and quantitative).

Johan Fredrik Rye (b. 1971) is Professor at the Department of Sociology and Political Science at NTNU in Trondheim since 2008. He is author of more than 40 articles in peer-reviewed journals, such as Acta Sociologica, European Urban and Regional Studies, Journal of Rural Studies, Landscape Research, Mobilities and Young, and has also published several book chapters and other scientific publications. He has previously served as co-editor of Journal of Sociology (Norway) and as member of the editorial board of Tidsskrift for ungdomsforskning, and he has acted as external reviewer for more than than 40 peer reviewed journals. Rye has had several visiting appointments at University of Wisconsin-Madison and University of California Berkeley.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

  • Almås, Reidar; Haugen, Marit S.; Rye, Johan Fredrik; Villa, Mariann. (2008) Den nye bygda. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2280-7.

2007

  • Rye, Johan Fredrik; Blekesaune, Arild. (2007) The Class Structure of Rural-to-Urban Migration. The Case of Norway. Young - Nordic Journal of Youth Research. vol. 15 (2).
  • Rye, Johan Fredrik. (2007) Kjønnsperspektiv på flytteforskning om ungdom. Barn.
  • Rye, Johan Fredrik. (2007) Nyetablering av sekundære arbeidsmarkeder: Arbeidsinnvandring i landbruket. Søkelys på arbeidslivet. vol. 24.

2006

  • Rye, Johan Fredrik. (2006) Heading for the cities? gender and lifestyle patterns in rural youths' residential preferences. Norsk Geografisk Tidsskrift. vol. 60 (3).
  • Rye, Johan Fredrik. (2006) Leaving the Countryside. An Analysis of Rural-to-Urban Migration and Long-Term Capital Accumulation. Acta Sociologica. vol. 49 (1).
  • Rye, Johan Fredrik. (2006) Lokal kapital og arvelig bofasthet. Rurale ungdommers bostedspreferanser. Tidsskrift for ungdomsforskning. vol. 6 (1).
  • Rye, Johan Fredrik. (2006) Rural youths' images of the rural. Journal of Rural Studies. vol. 22.