Bakgrunn og aktiviteter

Anne Vifladt er førsteamanuensis ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, NTNU. Hun er utdannet anestesisykepleier, med en master i helseinformatikk, og doktorgrad innen området pasientsikkerhetskultur ved sykehus. Hennes forskningsområder er pasientsikkerhetskultur, arbeidsmiljø, teamarbeid og medikamentadministrering.  

Hun er studieprogramleder for Master i klinisk sykepleie ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og emnekoordinator for emnet Introduksjon til forskningsmetode ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik. Hun underviser i pasientsikkerhet, kunnskapsbasert praksis og forskningsmetode.

Vifladt leder Ph.d.-prosjektet Team-training to support medication administration in prehospital care, og er veileder for Ph.d.-kandidater og masterstudenter.

Hun leder forskningsgruppen Pasientsikkerhet ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Vifladt, Anne; Farup, Per Grønaas; Lydersen, Stian. (2018) Patient safety culture in a Norwegian hospital trust. The associations with structural changes and organisational and individual factors. 2018. ISBN 978-82-326-3024-0.