Personvern ved NTNU

Personvern ved NTNU

Personvern er viktig for NTNU, våre ansatte, studenter og alle våre samarbeidspartnere og besøkende. Her finner du informasjon om hvordan ditt personvern blir ivaretatt ved NTNU.

Personvern for besøkende på ntnu.no og ntnu.edu

Personvern for forskningsdeltakere

Personvern for ansatte og studenter

NTNUs Personvernombud

14 nov 2023

Personvern grafikk