Kristine Ask

Førsteamanuensis Institutt for tverrfaglige kulturstudier
73598299 97563531
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5 * 5446

Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg er universitetslektor ved Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier. Jeg er utdannet Master i Tverrfaglige Kulturstudier:  Teknologi og Samfunn her ved NTNU.

Jeg underviser bachelorstudenter i emner om nye medier og kultur (KULT1101 Digitale Kulturer, KULT2201 IKT og Kulturendringer), og leder seminar på masterstudiet i Kunnskap, teknologi og Samfunn (STS). I tillegg  veileder jeg masteroppgaver på tema som nye medieteknologier, nye kunnskapskulturer og brukerinnovasjoner.

Faglige interesser:

  • Nye medieteknologier og deres brukere
  • Dataspill, sosiale medier og andre nettfellesskap
  • Popkulturelle fenomen
  • Kjønnsperspektiv på ny teknologi

Forskningsprosjekt:

Stipendiat: «Syntetisk samarbied og læring. En studie av kunnskapsproduksjon- og deling i online rollespill»

Prosjektleder og forsker: «Seksuell trakassering i online dataspill»

Forsker: «VELTEK: Posthumane perspektiv på velferdsteknologi»

Verv og medlemmskap