Bakgrunn og aktiviteter

 

Forskningsinteresser:

Oppfølging etter prematur fødsel/lav fødselsvekt: Dødelighet, hjerte kar sykdom, psykisk sykdom.

H2020 Research on European Children and Adults born preterm: https://recap-preterm.eu/about-recap-preterm/project-summary/

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0165051

https://www.nrk.no/trondelag/storre-risiko-for-tidlig-dod-1.13306621

https://publichealth.yale.edu/news/article.aspx?id=14075

http://gemini.no/2011/06/fodselsvekt-far-folger/

http://yalecancercenter.org/news/article.aspx?id=1608

Astma hos barn: Virusinfeksjoner som årsak til utvikling av astma og allergi. Antibiotikabruk og astma. Forebygging av astma.CAIR group NTNU.http://www.sciencedaily.com/releases/2011/01/110127090152.htm

Global helse: forbedring av helsesystemer. Triage og akuttmedisin. DHECARE study Dhulikhel Hospital http://forskning.no/2015/03/laget-trafikklys-akutten

http://www.alcoholjournal.org/article/S0741-8329(16)30129-X/fulltext

https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#!/project/260680/no

Rehabilitering av barn med hjerneskade: Prosjektleder NFR finanisert studiehttps://stolav.no/forskning/hjernetrening

Avhandling phd:

Birth size and adult mortality: A systematic review and a long-term follow-up of nearly 40 000 individuals born at St Olav University Hospital in Trondheim from 1920 to 1960 http://forskning.no/medisin-svangerskap-sykdommer/2011/06/fodselsvekt-far-folger

Interesser i klinisk medisin: nyfødtmedisin, intensivmedisin, pediatrisk pulmonologi og astma/allergi

Aktuelle tilsetninger og verv:

Avdelingssjef Klinisk Forskningsenhet Midt-Norge:https://www.klinforsk.no/

Profesor, pediatri. IKOM. NTNU

Styremedlem NorCRIN https://www.norcrin.no/

 

Styremedlem (nestleder) Nepalimed Norge fra 2015.

Styremedlem Leger i Vitenskapelige Stillinger, Den Norske Legeforening fra 2015.

Hovedtillitsvalgt for leger i vitenskapelige stillinger NTNU fra 2015-2019

Annen relevant erfaring:

Forsker ved Yale Universitet, New Haven USA 2009-10

Kurs forskningsledelse Copenhagen Business School 2015

NTNU videre ledelse 2014

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner