Bakgrunn og aktiviteter

Innovasjonsrettet Phd: "Hild" - et smartetelefonverktøy for sikker hjemmebehandling med cellegifttabletter ved kreftsykdom. 

Kompetanseområder/interessefelt: Onkologi, e-helse, klinisk beslutningsstøtte, Helseplattformen.