Bakgrunn og aktiviteter

Vår forskning forskning dreier seg rundt mikrofysiologiske systemer (MPS) for immunsystemet i helse og sykdom. Immunsystemet er komplekst cellebiologisk, men relativt enkelt anatomisk. Vi har valgt en vev-på-brikke-tilnærming for å etterlikne flere av funksjonene av immunsystemet, slik som migrasjon, T celleutvikling og immuneffekter i sykt vev, for bedre å kunne drive forskning og utvikloing på viktige komopnenter til bruk i immunterapi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner