Bakgrunn og aktiviteter

Vår forskning forskning dreier seg rundt mikrofysiologiske systemer (MPS) for immunsystemet i helse og sykdom. Immunsystemet er komplekst cellebiologisk, men relativt enkelt anatomisk. Vi har valgt en vev-på-brikke-tilnærming for å etterlikne flere av funksjonene av immunsystemet, slik som migrasjon, T celleutvikling og immuneffekter i sykt vev, for bedre å kunne drive forskning og utvikloing på viktige komopnenter til bruk i immunterapi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Aaser, Peter; Knudsen, Martinius; Huse Ramstad, Ola; van de Wijdeven, Rosanne; Nichele, Stefano; Sandvig, Ioanna; Tufte, Gunnar; Bauer, Ulrich Stefan; Halaas, Øyvind; Hendseth, Sverre; Sandvig, Axel; Valderhaug, Vibeke Devold. (2017) Towards Making a Cyborg: A Closed-Loop Reservoir-Neuro System. Proceedings of the European Conference on Artificial Life 2017.
  • Halaas, Øyvind; Husebye, Harald; Stenmark, Harald; Espevik, Terje. (2008) Intracellular Trafficing of Toll-like Receptors. Signalling by Toll-like Receptors.