Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med geografiske informasjonssystemer (GIS), særlig innenfor studier av effekter av klimaendringer.

Jeg har hatt stillingen som professor i geografisk informasjonsbehandling ved Institutt for geografi siden 2013. Jeg underviser særlig i bruken av Geografiske Informasjonssystemer (GIS) og geografisk informasjonsvitenskap, men underviser også i kvantitativ metode for geografer og et emne om effekter av klimaendringer. Mine forskningsinteresser er særlig knyttet til bruken av GIS generellt, men særlig innen studier om effekter av klimaendringer, sårbarhet ovenfor klimainduserte naturkatastrofer, tilgjengelighet til helsetjenester, disaggregerte studier av borgerkriger, byplanlegging og GIS brukt innen utdanning generelt og feltbasert undervisning spesielt.

Pågående prosjekter

Citizen Sensing. Urban Climate Resilience Through Participatory Risk Management System (CitizenSensing)

EduChange: Making knowledge together - addressing climate change through innovative place based education and blended learning.

+CityxChange. Positive City ExChange.

Transforming Citizen Science for Biodiversity

INSITU - Sharing incident and threat information for common situational understanding

VANNKLIMRISK - Vassforvaltar i eit endra klima – Utvikling av nye forvaltningsverktøy for risikoanalyse av klimapåverka spreiing av miljøgifter til vassmiljø

Medverknadsmetodar for berekraftig klimatilpassing

ImagiNation 1814-1905

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018