Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning. Senteret har fått sitt mandat av Helsedepartementet som omfatter å gjennomføre praksisnær forskning for og med de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i stadig endring; noen tilbud legges ned mens andre tilbud utvikles og innlemmes i tjenestene. Min forskning er sentrert omkring hvordan tjenestene utvikler seg over tid og mellom ulike brukergrupper. I dette arbeidet studeres også kvalitet på tjenestene samt fordeling av ressurser i tjenestetilbudene både i hjemmetjeneste og i institusjoner. Min forskning omhandler også studier av frivillig arbeid inn i den kommunale omsorgstjenesten og hvordan dette tilrettelegges i ulike kontekster.

Min tidligere forskning har i stor grad handlet om studier av flerkulturelle samfunn med fokus på tilpasning og akkulturasjon. Spesielt har jeg sett på flyktningers situasjon med hensyn til psykisk helse, relasjonen mellom generasjonene og bruk av helsetjenester. Jeg er for tiden involvert i flere prosjekter som belyser flerkulturalitet i de kommunale omsorgstjenestene.

Kompetanse

2012   PhD, Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo

1999   Development studies (MSc), University of Cambridge, UK

1996   Idèhistorie (Hovedfag), Universitetet i Oslo

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Fagertun, Anette; Tingvold, Laila. (2018) Omsorgsarbeid, kjønn og etnisitet. Flerkulturelle arbeidsfelleskap i norske sykehjem i møte med institusjonelle endringer. Migrasjon, helse og profesjon.

Rapport/avhandling