Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn: Mastergrad (NTNU og UNIS) om trofiske interaksjoner mellom alkekonge og dens byttedyr (zooplankton). Doktorgrad i marinbiologi (NTNU og UNIS): lysmiljøet i Arktis i polarnatta og hvordan det påvirker det marine pelagiske økosystemet; fokus på bl.a. bioluminescens hos plankton, og lysresponser hos Calanus spp. 

Jobber nå med prosjektet "Taskforce lakselus": mekanismer for spredning av lakselus innen oppdrett og mellom oppdrettede og ville bestander av laksefisk. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Båtnes, Anna Solvang; Johnsen, Geir. (2013) Light in the dark – the role of irradiance in the high Arctic marine ecosystem during polar night. 2013. ISBN 978-82-471-4409-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (151).