Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / arbeidsområde:

 • Velferd og helse hos oppdrettsfisk.
 • Reservoarer og smittespredning mellom oppdrettslokaliteter.
 • Samspill mellom oppdrettsfisk, villfisk og det marine miljø
 • Kystsoneplanlegging og optimal plassering av oppdrettsanlegg.
 • Fiskeri og fiskeressurser

Prosjekter / forskning:

 • Beiteeffektivitet hos rensefisk (FHF)
 • Strategier for å begrense virussykdommer hos oppdrettslaks (FHF)
 • Velferd hos rensefisk i merd (FHF)
 • Reservoarer av patogener (SAV, PRV, PMCV, P. peruans/AGD) i sjø (FHF)
 • Interaksjon mellom oppdrettslaks og villaks (MMVF)
 • Lakselus som vektor for patogene organismer (RFF)
 • Ultralyd mot begroing og lakselus (RFF/VRI)

Undervisning:

 • Veiledning BSc, MSc, PhD
 • Fagansvar og undervisning (BsC) marine fag

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Cao, Yanran; Stene, Anne. (2018) Immunology and stress responses during dual infection with salmonid alphavirus and Paramoeba perurans in farmed Atlantic salmon. Blue Growth: Aquaculture, Fisheries, Market and Health Perspectives..