Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / arbeidsområde:

•Sykdommer hos oppdrettsfisk.

•Reservoarer og smittespredning mellom oppdrettslokaliteter.
•Vanntransport og smitte.
•Kystsoneplanlegging for smittebegrensing og vekst i oppdrettsnæringa.

Prosjekter / forskning:

•Strategier for å begrense pancreas disease/PD hos oppdrettslaks (FHF)
•Velferd hos rensefisk i merd (FHF)
•Reservoarer av patogener (SAV, PRV, PMCV, P. peruans/AGD) i sjø (FHF)
•Interaksjon mellom oppdrettslaks og villaks (MMVF)
•Lakselus som vektor for patogene organismer (RFF)
•Ultralyd mot begroing og lakselus (RFF/VRI)

Undervisning:

•Veiledning BSc, MSc, PhD
•Biomarin verdiskaping og forskning
•Akvakultur

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Cao, Yanran; Stene, Anne. (2018) Immunology and stress responses during dual infection with salmonid alphavirus and Paramoeba perurans in farmed Atlantic salmon. Blue Growth: Aquaculture, Fisheries, Market and Health Perspectives..
  • Fjørtoft, Helene Børretzen; Tveten, Ann-Kristin; Stene, Anne. (2018) Screening for viruses in salmonids from a rotenone-treated Norwegian river. Blue Growth: Aquaculture, Fisheries, Market and Health Perspectives..
  • Cao, Yanran; Stene, Anne; Gansel, Lars Christian; Tuene, Stig Atle; Aas, Grete Hansen; Røsvik, Anne Synnøve. (2017) Natural Infection Induced Immune Response against Salmonid Alphavirus in Farmed Salmon. IEEE OCEANS 2017 - Aberdeen.
  • Cao, Yanran; Stene, Anne; Yndestad, Harald; Kommisrud, Elisabeth. (2016) Impact of Brominated Flame Retardants on Embryo Development of Atlantic Cod (Gadus Morhua) during Early Life Stages. OCEANS 2016 Shanghai - MTS/IEEE.
  • Aas, Grete Hansen; Solevåg, Stein Eric; Stene, Anne. (2015) Growth and performance of blue mussels (Mytilus edulis) exposed to effluents from cod (Gadus morhua) aquaculture in Norway. Blue Bio-resources.