Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Christensen, Marit; Saksvik, Per Øystein; Karanika-Murray, Maria. (2017) The Positive Side of Occupational Health Psychology. Springer. 2017. ISBN 978-3-319-66780-5.
  • Saksvik, Per Øystein; Christensen, Marit. (2015) Arbeidshelsepsykologi på norsk. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 9788245016314.

Del av bok/rapport

  • Christensen, Marit. (2017) Healthy Individuals in Healthy Organizations: The Happy Productive Worker Hypothesis. The Positive Side of Occupational Health Psychology.
  • Christensen, Marit. (2017) What Is Health from an Occupational Health Perspective?. The Positive Side of Occupational Health Psychology.
  • Christensen, Marit. (2017) Work Engagement and Job Crafting. The Positive Side of Occupational Health Psychology.
  • Kvalheim, Karianne; Christensen, Marit; Innstrand, Siw Tone. (2017) Successful Aging at Work. The Positive Side of Occupational Health Psychology.