Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

PhD fra Karlstads Universitet, "Everydaylife in families with a child with ADHD and public health nurses' consetions of their role".

Sykepleier

Helsesøster med Mastergrad i Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid

Forskningsområde

Familiesentrert omsorg

Familiestøttende samtaler 

Familier med barn med ADHD

Psykisk helse blandt ungdom

Helsesøsters rolle

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner