Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

PhD fra Karlstads Universitet, "Everydaylife in families with a child with ADHD and public health nurses' consetions of their role".

Sykepleier

Helsesøster med Mastergrad i Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid

Forskningsområde

Familiesentrert omsorg

Familier med barn med ADHD

Psykisk helse blandt ungdom

Helsesøsters rolle