Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) med forskningsprofil innen utdanningsforskning med tema simulering og virtuell virkelighet. 

 

Leder for simuleringsenheten ved IHA og underviser i sykepleie med emneansvar SYA1000. Har  i tillegg 20% stilling ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal (USHT) som prosjektleder og forsker med forkus på simulering som metode for kompetanseutvikling i primærhelsetjenesten.

 

Nåværende forskningsfokus er simulering som metode for kompetanseutvikling med systematisk klinisk observsjon (ABCDE-metodikken), systematisk kommunikasjon (ISBAR-metodikken) og bruk av beslutningsstøtte (NEWS2) for økt pasientsikkerhet.

 

Tidligere prosjekt:

 • Prosjektleder knytt til operasjonalisering av St.meld.nr. 47 Samhandlingsreformen med hovedfokus på pasientflyt i Ørsta kommune
 • Prosjektleder/rådgiver for velferdsteknologi, innovasjon i offentlig sektor og tjenestedesign i Ålesund kommune og USHT.
 • Prosjektleder for å bygge opp den tverrfaglige nettverksbaserte læringsarenaen ALV-Møre og Romsdal (Arena for Læring om Velferdsteknologi)
 • Prosjektleder for utprøving av in-situ simulering i den akutte samhandlingskjeden for eldre med fokus på ABCDE og ISBAR 

Udanning:

 • PhD medisin og helsevitenskap, NTNU
 • Master regional samfunnsplanlegging og ledelse, Høyskolen i Volda
 • Behovsdrevet inovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor, Høgskolen i Molde
 • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), Høgskolen i Volda
 • Bachelor i sykepleie, Høgskolen i Akershus (OsloMet)

Klinisk erfaring:

 • Barneavdeling
 • Neonatal Intensiv
 • Legevakt
 • Sykehjem
 • Hjemmesykepleie

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2017

2015

 • Berg, Helen; Korsnes, Reidun; Gammelsæter, Per; Anderssom, Siv-Iren Stormo. (2015) Erfaringsnotat- Tildeling av varslings- og lokaliseringsteknologi. 2015. ISBN 978-82-92186-54-1. Notat - Høgskolen i Ålesund (1).

2014

 • Berg, Helen; Alnes, Bjarte; Alnes, Rigmor Grete Einang. (2014) Sporing av personer med kognitiv svikt med hjelp av GPS. 2014. ISBN 978-82-93269-61-8.