Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektkoordinator ved RKBU 60%

Seniorrådgiver ved HUNT forskningssenter 40%

RKBU:

  • Prosjektkoordinator for prosjektet "Quality and organization of services for beneficial outcome for young adults with a history of living in Residential Youth Care: a 9-year-follow-up."

HUNT:

  • Forvaltning av forskningsmateriale (data og prøver) fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Arbeidssted:

RKBU, Klostergata 46, Trondheim og
HUNT forskningssenter i Levanger

Bruk gjerne mobilnummeret mitt: 48054783.

Bakgrunn:

Utdannet sosialpsykolog, erfaring fra helseforskning og saksbehandling.
PhD i medisinsk etikk.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner