Bakgrunn og aktiviteter

Instituttgruppe for molekylærbiologi http://www.ntnu.no/dmf/ikm/molbiol Forskningsgruppe for DNA reparasjon og genomstabilitet http://www.ntnu.no/dmf/ikm/dna-r

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Pettersen, Henrik P Sahlin. (2011) Cytotoxicity and repair of uracil and 5-fluorouracil in DNA. 2011. ISBN 978-82-471-2721-6.