Bakgrunn og aktiviteter

Professor i medisin (medisinske atferdsfag) ved NTNU. Prosjektleder ved Regional Enhet for Traumebehandling og PTSD ved St.Olavs hospital.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Nordahl, Hans Morten. (2015) Personlighetsforstyrrelser. Håndbok i kognitiv terapi 2. utgave.
  • Nordahl, Hans Morten. (2014) Metakognitiv terapi. Psykoterapi - Tilnærminger og metoder.
  • Matre, Per Jostein; Dahl, Kitty; Jensen, Robert; Nordahl, Hans Morten. (2013) Working with goals in therapy. New Developments in Goal Setting and Task Performance.
  • Nordahl, Hans Morten. (2012) Metacognitive processes in change and therapy. Encyclopedia of the Sciences of Learning.
  • Nordahl, Hans Morten; Thimm, Jens. (2012) Maladaptive Schemas in patients with or without personality disorders. Encyclopedia of the Sciences of Learning.
  • Nordahl, Hans Morten. (2008) Personlighetsforstyrrelser. Håndbok i kognitiv terapi.
  • Nordahl, Hans Morten; Nysæter, Tor Erik. (2007) Skjematerapi for personer med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse: Modell og kliniske retningslinjer. Lidelsesspesifikk kognitiv terapi.
  • Stiles, Tore C; Nordahl, Hans Morten; Vogel, Patrick A.. (2003) Kognitiv terapi ved depresjon. I T. Berge, E. D. Axelsen, G. H. Nielsen, I. H. Nordhus, & R. Ommundsen (Red.) Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis.

Rapport/avhandling

  • Nordahl, Hans Morten. (2004) Psykologisk behandling av tilbakevendende og refraktære depresjoner. 2004.
  • Nordahl, Hans Morten. (1995) " Barn med angst og atferdsvansker-En epidemiologisk studie". 1995.