Bakgrunn og aktiviteter

Hans M. Nordahl, Dr. philos er Professor i medisin (medisinske atferdsfag) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Ansatt ved Institutt for psykisk helse, fagenhet for Voksenpsykiatri og rus og prosjektleder ved Regional enhet for traumebehandling og PTSD ved St. Olavs hospital.

Kontorplass på campus Østmarka (Rom 304)

Fagfelt / Arbeidsområde

  • Psykisk Helse
  • Behandlingsforskning
  • Helse og kommunikasjon
  • Traumer og post traumatisk stress lidelser (PTSD)
  • Personlighetstrekk og personlighetsforstyrrelser
  • Angstlidelser

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker