Bakgrunn og aktiviteter

Hans M. Nordahl, Dr. philos er Professor i medisin (medisinske atferdsfag) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Ansatt ved Institutt for psykisk helse, fagenhet for Voksenpsykiatri og rus og tilknyttet Østmarka sykehus ved St. Olavs hospital.

Kontorplass på campus Øya Institutt for Psykisk Helse, MTFS 

Fagfelt / Arbeidsområde

  • Psykisk Helse
  • Behandlingsforskning
  • Helse og kommunikasjon
  • Traumer og post traumatisk stress lidelser (PTSD)
  • Personlighetstrekk og personlighetsforstyrrelser
  • Angstlidelser

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Nordahl, Hans Morten. (2015) Personlighetsforstyrrelser. Håndbok i kognitiv terapi 2. utgave.
  • Matre, Per Jostein; Dahl, Kitty; Jensen, Robert; Nordahl, Hans Morten. (2013) Working with goals in therapy. New Developments in Goal Setting and Task Performance.
  • Nordahl, Hans Morten. (2012) Metacognitive processes in change and therapy. Encyclopedia of the Sciences of Learning.
  • Nordahl, Hans Morten; Thimm, Jens. (2012) Maladaptive Schemas in patients with or without personality disorders. Encyclopedia of the Sciences of Learning.