Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde og faginteresse

Mitt fagområde er norsk og (vest) nordisk middelalderhistorie og min forskning er i hovedsak fordelt på to områder: Forholdet mellom Norge og resten av den norrøne verden fra ca. 800-1300 og adelskvinners tilgang på og bruk av makt i senmiddelalderens Norge, med fru Inger til Austrått som det fremste studieobjektet. Selv om mitt hovedområde er politisk historie og interaksjon mellom de forskjellige aktørene som utgjorde det politiske liv i middelalderen, er det også et sterkt element av sosialhistorie i min forskning, f.eks. knyttet til personlige forbindelser og slektskaps rolle i det politiske liv og til forholdet mellom kjønn og sosial status. Jeg veileder/har veiledet avhandlinger og masteroppgaver i kirkehistorie.    

 

Undervisning (2016-17)

 • HIST 1110 Antikkens og middelalderens historie til ca. 1550
 • HIST2135 Krig stat og ideologi
 • HIST2165 Kongemakt og stat i den norrøne verden
 • HIST3105 Innføring i historisk forskning
 • HIST 2000 Bacheloroppgave i historie

 

Veiledning, MA og PhD nivå (2016-17)

 • MA Lektorutdanning i historie
 • MA Historie
 • PhD, NTNU Susann Anett Pedersen, prosjekt tittel: Kvinners økonomiske handlingsrom i senmiddelalderens Norge (hovedveileder)
 • PhD, NTNU Rakel Igland Diesen, tittel Conceptions of Nordic childhood in medieval hagiography (hovedveileder)
 • PhD, NTNU Heidi Anett Øvergård Beistad, tittel An Almost Fanatical Devotion to the Pope. Power and Priorities in the Integration of the Nidaros Province, c. 1153-1300 (disp. jan. 2016) (hovedveileder)
 • PhD, NTNU Aina Heen Pettersen, Kontakt og kulturmøter i vikingtid: Belyst gjennom innlemmelse og bruk av insulære, kontinentale og østlige importfunn i Trøndelag. (biveileder) 

 

Deltakelse forskningsprosjekter (2016-17)

 •  Transitions and Traditions. Ecclesia Nidrosiensis and the transformation of the Northern World. (www.nidarosprosjektet.com)

 

Verv (2016-17)

 • Nasjonal representant, The Viking Congress (2014-)
 • Medlem Inst.styret, Inst. for historiske studier (2013-17)
 • Medlem programrådet i historie, IHS (2013-)
 • Koordinator, Nidarosprosjektet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Wærdahl, Randi Bjørshol. (2011) The Incorporation and Integration of the King's Tributary Lands into the Norwegian Realm c. 1195-1397. Brill Academic Publishers. 2011. ISBN 978-90-04-206137. The Northern World (53).
 • Wærdahl, Randi Bjørshol; Engvig, Jan Petter; Nilsen, Haavard Simon. (2005) Vandring i åpent landskap. Pilegrimsveien til Santiago de Compostela. 2005. ISBN 82-92496-254.

Del av bok/rapport

 • Wærdahl, Randi Bjørshol. (2018) A Well-adjusted Immigrant: Isabella Bruce, Queen Dowager of Norway, 1299-1358. Gender and Mobility in Scotland and Abroad.
 • Wærdahl, Randi Bjørshol. (2017) Gautr Jónsson of Mel: Craftsman of Battle and Chief Oral Source of Hákonar saga. Sturla Þórðarson: Skald, Chieftain and Lawman.
 • Wærdahl, Randi Bjørshol. (2017) The opportunity to profit from favourable circumstances: a widow's benefits of holding crown fiefs in Norway in the 1520s. Gender and Political Culture in Early Modern Europe, 1400-1800.
 • Opsahl, Erik; Njåstad, Magne; Wærdahl, Randi Bjørshol. (2014) En engasjert historiker og kollega. Region - provins - rike: utvalgte artikler om samvirke og konflikt.
 • Wærdahl, Randi Bjørshol. (2014) The Icelandic elite's troublesome way through the labyrinth of power. Rex Insularum. The King of Norway and his "skattlands" as a political system c.1260-c.1450.
 • Wærdahl, Randi Bjørshol. (2013) Friends or patrons? Powerful go-betweens in the Norwegian realm in the High Middle Ages. Friendship and social networks in Scandinavia, c. 1000-1800.
 • Wærdahl, Randi Bjørshol. (2012) Dronning Isabella Bruce. Eufemia - Oslos middelalderdronning.
 • Wærdahl, Randi Bjørshol. (2010) The Norwegian Realm and the Norse World: a historiographic approach. The Norwegian Domination and the Norse World c.1100-c.1400.
 • Wærdahl, Randi Bjørshol. (2007) For å oppnå kongens gunst. Vänner, patroner och klienter i Norden 900-1800.
 • Wærdahl, Randi Bjørshol. (2004) Snorre Sturlason. Norsk biografisk leksikon.
 • Wærdahl, Randi Bjørshol. (2002) Isabella Bruce. Norsk biografisk leksikon.
 • Wærdahl, Randi Bjørshol. (2001) Gissur Torvaldsson. Norsk biografisk leksikon.
 • Wærdahl, Randi Bjørshol. (1999) Arne Aslaksson. Norsk biografisk leksikon.