Francesco Cherubini

Professor, Program for Industriell Økologi Institutt for energi- og prosessteknikk
73598942
Sem Sælands vei 7, IT-bygget syd * 238

Bakgrunn og aktiviteter

Francesco Cherubini er professor ved program for Industriell Økologi ved NTNU. Hans forskning fokuserer blant annet på konsekvensene bruken av biodrivstoff har på klimaendringer, utslipp og arealbruk ved å se på biomasse- og bioenergi systemer i sin helhet. Professor Cherubini er en av hovedforfatterne på den kommende spesialrapporten fra IPCC som omhandler arealbruk og klimaendringer. Han leder i tillegg gruppen som jobber med global oppvarming i UNEP-SETAC Life-Cycle Initiative.