Bakgrunn og aktiviteter

Francesco Cherubini er direktør ved program for Industriell Økologi ved NTNU. Hans forskning fokuserer blant annet på konsekvensene bruken av biodrivstoff har på klimaendringer, utslipp og arealbruk ved å se på biomasse- og bioenergi systemer i sin helhet. Professor Cherubini er en av hovedforfatterne på den spesialrapporten fra IPCC som omhandler arealbruk og klimaendringer. Han leder i tillegg gruppen som jobber med global oppvarming i UNEP-SETAC Life-Cycle Initiative.