Bakgrunn og aktiviteter

Musikalsk og multisensorisk interaksjonsdesign for helsefremming

Design av

Helsefremmende velferdsteknologi (tingenes internett) som øker aktivitet, forventning, motivasjon, sosiale relasjoner, kreativitet og mestringsfølelse, gjennom bruk av musikalske, fortellende og andre kulturelle og multi-sensoriske uttrykksformer.

Med

Familier med barn med omfattende funksjonsnedsettelser, i prosjekt sammen med RHYME.no ved NFR/AHO/UiO/NMH, Den kulturelle skolesekken ved Kulturtanken/Kulturrådet , iFields ved Lunds Univ./Arvsfonden

Eldre personer med demens, i prosjekt sammen med NTNU Gjøvik, NFR/RHYME, Diakonhjemmet Univ./VID, Interaktiv musikk for helse Postdok ved Högskolan Kristianstad i Sverige

Gjennom

Musicking”, hvilket kommer fra musikk som relasjonsbyggende aktiviteter snarere enn musikk som kunstverk (Christopher Small). Musicking-begrepet brukes overført på multi-sensorisk interaksjon for å beskrive hvordan mediene kan motivere kommunikasjon, mestring, medskaping med fysisk, rytmisk, musikalsk og visuell mediert interaksjon.

"Interaktiv musikkomposisjon" er musikalske og narrative teknikker for å komponere musikk til grensesnitt i intelligente systemer hvor en mangfold av brukere med og uten musikkfaglig kompetanse kan forandre musikken ved å interagere. En måte å møte de forskjellige brukene på er å designe åpne interaktive grensesnitt. En løsning på det er å bygge dem opp i 4 lag: 1. minste musikkdel/lydnode, 2. komposisjonsregler, 3. narrative strukturer over lengere tid og 4. fysiske, taktile og visuelle grensesnitt (tingenes internett IoT).

"Helsefremming", "...den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse. (...) Å bygge opp en sunn helsepolitikk – det vil si ”plassere ’helse’ på sakslisten til de bestemmende organer på alle områder og nivåer”. Å skape et støttende miljø – ”helsefremmende arbeid skaper leve- og arbeidsforhold som er trygge, stimulerende, tilfredsstillende og trivelige”. Å styrke lokalmiljøets muligheter for handling – ”helsefremmende arbeid skal styrke lokalsamfunnet når det gjelder å prioritere, avgjøre, planlegge tiltak og gjennomføre dem for å kunne oppnå en bedre helse”.  Å utvikle personlige ferdigheter – ”helsefremmende arbeid skal støtte personlig og sosial utvikling ved å sørge for informasjon, helseopplysning og kunnskap om mestringsteknikker”. Å tilpasse helsetjenesten – ”helsesektorens rolle må i økende grad bevege seg i en helsefremmende retning, utover ansvaret for å yte kliniske og kurative tjenester”. (WHO/The Ottawa Charter for Health Promotion).

Og

Brukerorientert aksjonsforskning, Participatory Design, brukermedvirkning, designbasert forskning Research-by-Design, universell utforming

Underviser i

Interaksjonsdesign (BA), Fysisk og taktil Interaksjon (BA), Tangible Interaction Design for Health Promotion (MA), Veiledning masteroppgave i interaksjonsdesign (MA)

Veileder stipendiater (PhD)

Ann Kristin Forshaug, Institutt for Design, NTNU, "The need for service innovation in health care" (2018-), biveileder

Rune Rosseland, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo, "Exploring Movement-Based Rhythmic Interaction with Senior Citizens" (avsluttet 2018), biveileder

Medlem i

Gruppe for interaktive kunstinstallasjoner MusicalFieldsForever siden år 2000

Makerspace Designverkstedet ved NTNU i Gjøvik

Forskningsgruppe for Helsefremmende lokalsamfunn ved NTNU i Gjøvik

Forskningsgruppe for Tjenesteforskning, innovasjon og teknologi i omsorgstjenesten ved NTNU i Gjøvik

Forskningsgruppe for Art in Society, OsloMet

Forskningsgruppe for Universell utforming av IKT, OsloMet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2014) Polly Fire. MusicalFieldsForever, Oslo. 2014.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2014) Polly Land. MusicalFieldsForever, Oslo. 2014.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2014) Polly Ocean. MusicalFieldsForever, Oslo. 2014.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2014) Polly Planet. MusicalFieldsForever, Oslo. 2014.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2014) Polly World. MusicalFieldsForever, Oslo. 2014.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2012) Reflect. MusicalFieldsForever, Oslo. 2012.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2012) Wave Carpet. MusicalFieldsForever, Oslo. 2012.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2012) Wave Orange. MusicalFieldsForever, Oslo. 2012.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2009) Searching Voices, Interactive Installation. ISCM 2009 - Listen to the World, World New Music Days, Växjö, Sweden. 2009.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2007) ORFI, Interactive Installation. MusicalFieldsForever, Lund. 2007.

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

Andre

 • Andersson, Anders-Petter. (2019) Relasjonell kunst, musikk, design og folkehelse. Foredrag på master i folkehelse - natur-kultur i helsefremming . Institutt for helsevitenskap; Gjøvik. 2019-03-27 - 2019-03-27.
 • Andersson, Anders-Petter. (2019) Tangible Interaction Design for Health Promotion. Lecture and workshop for students at the Department of Manufacturing and Civil Engineering and Department of Design . NTNU, Department of Manufacturing and Civil Engineer; Brighthouse, Gjøvik. 2019-10-01 - 2019-10-01.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2019) Perspectives on Design of Multi-Sensory Environments in the Speducult Project. Speducult Conference . Via University College and ISNA-MSE; Via University College, Horsens. 2019-06-12 - 2019-06-16.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2019) Sanserom og Multisensoriske miljøer (MSE) i Norden, første funn fra undersøkelsen fra Nordisk forskningsnettverk Speducult/Nordplus. Nordisk konferanse i Sansestimulering, Sansenes betydning for livsmestring og utvikling . Nettverket Norske Sanserom; Oslo. 2019-03-26 - 2019-03-27.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2018) Cultural Artefacts with Virtual Capabilities Enhance Self-Expression Possibilities for Children with Special Needs. The Universal Design and Higher Education in Transformation Congress . Dublin Institute of Technology; Dublin. 2018-10-30 - 2018-11-02.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2018) Vitalizing Health Promoting Technology for Elderly in Design Education. 20th Engineering & Product Design Education International Conference, E&PDE2018, 6-7 September . Dyson School of Design Engineering, Imperial College London; London. 2018-09-06 - 2018-09-07.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2018) Polly World at Arnestad School. The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Art Council Norway, Kulturtanken; Arnestad School, Asker. 2018-09-04 - 2018-09-04.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2018) Polly World at Bjørnemyr School. The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Art Council Norway, Kulturtanken; Bjørnemyr School, Nesodden, Akershus. 2018-09-03 - 2018-09-03.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2018) Polly World at Blakstad School. The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Art Council Norway, Kulturtanken; Blakstad School. 2018-09-10 - 2018-09-10.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2018) Polly World at Bleiker School. The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Art Council Norway, Kulturtanken; Bleiker Upper School. 2018-09-05 - 2018-09-05.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2018) Polly World at Drøbak School. The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Art Council Norway, Kulturtanken; Blakstad School. 2018-09-11 - 2019-09-11.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2018) Polly World at Frydenlund School. The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Art Council Norway, Kulturtanken; Frydenlund School. 2018-09-14 - 2019-09-14.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2018) Polly World at Garderåsen School. The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Art Council Norway, Kulturtanken; Garderåsen School. 2018-09-18 - 2018-09-18.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2018) Polly World at Hvalstad School. The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Art Council Norway, Kulturtanken; Hvalstad School. 2018-09-17 - 2019-09-17.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2018) Polly World at Mailand High School. The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Art Council Norway, Kulturtanken; Mailand High School. 2018-09-21 - 2019-09-21.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2018) Polly World at Rud High School. The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Art Council Norway, Kulturtanken; Rud High School. 2018-09-27 - 2018-09-27.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2018) Polly World at Skåningsrud School. The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Art Council Norway, Kulturtanken; Skåningsrud School. 2018-09-25 - 2018-09-25.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2018) Polly World at Sofiemyråsen School. The Cultural Schoolbag/Den kulturelle skolesekken [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Art Council Norway, Kulturtanken; Sofiemyråsen School. 2018-09-28 - 2018-09-28.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2017) Speducult conference. Speducult Nordplus Horizontal . AHO; AHO. 2017-11-21 - 2017-11-23.
 • Andersson, Anders-Petter. (2016) Interaktiv musik för hälsa - en praktikers perspektiv. Kungliga Musikhögskolan i Stockholm högre seminarium för forskning . Kungliga Musikhögskolan i Stockholm; Stockholm. 2016-10-17 - 2016-10-17.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2016) Health Improving Multi-Sensorial and Musical Environments. 10th Audio Mostly Conference: A Conference on Interaction with Sound . Norrköping University, Swedish Interactive Institute; Norrköping. 2016-10-04 - 2016-10-06.
 • Cappelen, Birgitta; Fredrik, Olofsson; Andersson, Anders-Petter. (2016) Polly World at Frydenlund. The Cultural Rucksack/Den kulturelle skolesekken [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Art Council Norway; Frydenlund School and Resource Centre. 2016-09-30 - 2016-09-30.
 • Cappelen, Birgitta; Fredrik, Olofsson; Andersson, Anders-Petter. (2016) Polly World at Jessheim. The Cultural Rucksack/Den kulturelle skolesekken [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Art Council Norway; Jessheim School and Resource Centre. 2016-09-28 - 2016-09-28.
 • Cappelen, Birgitta; Fredrik, Olofsson; Andersson, Anders-Petter. (2016) Polly World at Sandvika. The Cultural Rucksack/Den kulturelle skolesekken [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Art Council Norway; Sandvika Upper Secondary School. 2016-09-26 - 2016-09-26.
 • Cappelen, Birgitta; Fredrik, Olofsson; Andersson, Anders-Petter. (2016) Polly World at Skåningsrud. The Cultural Rucksack/Den kulturelle skolesekken [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Art Council Norway; Skåningsrud School and Resource Centre. 2016-09-22 - 2016-09-23.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2016) Polly World at Haug. The Cultural Rucksack/Den kulturelle skolesekken [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Art Council Norway; Haug School. 2016-03-08 - 2016-03-09.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2016) Polly World at Sofiemyr. The Cultural Rucksack/Den kulturelle skolesekken [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Art Council Norway; Sofiemyr School. 2016-03-10 - 2016-03-10.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2016) Polly World, Interactive Installation. EHealth in Norway (EHiN 2016) [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Forskningsrådet; Oslo Spectrum. 2016-11-15 - 2016-11-16.
 • Andersson, Anders-Petter. (2015) Composing Interactive Music for Shifting Between Diverse Contexts. The 8th Nordic Music Therapy Congress, Music Therapy Across Contexts . The Norwegian Music Therapy Association; The Norwegian Academy og Music, Oslo. 2015-08-05 - 2015-08-08.
 • Andersson, Anders-Petter. (2015) Jenter og teknologidagen på HiOA, Rekruttering gjennom innovasjon og tverrfaglig praktisk samarbeid mellom teknologi, kunst og design på TKD/HiOA. Rådgiverdagen 2015 ; Høgskolen i Oslo og Akershus. 2015-01-20 - 2015-01-20.
 • Andersson, Anders-Petter. (2015) Music for Interactivity - Instruments, Structures of Music and Interactivity. Open Mind Master Lectures by DESIS Lab . Hong Kong Design Institute; Hong Kong. 2015-03-30 - 2015-03-30.
 • Andersson, Anders-Petter. (2015) På tvers av TKD, Universell utforming. Personaldag på fakultet for teknologi, kunst og design . Fakultet for teknologi, kunst og design ved HiOA; Høgskolen i Oslo og Akershus. 2015-06-18 - 2015-06-18.
 • Andersson, Anders-Petter; Saasen Strand, Kari. (2015) Elektronik og tekstil for bevegelse. Elektronikk og tekstil for kunst og hånddverk . Oslo and Akershus University College for Applied Sciences; Oslo. 2015-04-09 - 2015-04-11.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2015) Designing Health Improving Technology. Samling 2, Master i Velferdsteknologi . HIOA; Oslo. 2015-09-15 - 2015-09-15.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2015) From ORFI to Polly World - 4 Generations of Trans-disciplinary Collaboration in the RHYME Project. Master in Product Design, Course Research-by-Design . HIOA, Dep. for Product Design; Kjeller. 2015-09-11 - 2015-09-11.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2015) Healing Things at Home. Healing Things Workshops . HKDI, Communication Design & Digital Media; Hong Kong. 2015-03-26 - 2015-03-26.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2015) Healing Things at Work. Healing Things Workshops . The Hong Kong Design Institute, Creative Media; Hong Kong. 2015-03-31 - 2015-03-31.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2015) Health Improving Technology - Art and Design perspective on Welfare Technology. Master in Velferdsteknologi, Samling 2 . HIOA; Oslo. 2015-09-15 - 2015-09-15.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2015) Multi-Sensorial Health Promoting Interactive Installations at Shopping Centres. Healing Things Workshops . HKDI, Communication Design & Digital Media; Hong Kong. 2015-04-18 - 2015-04-26.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2015) RHYME and Dementia. Open Seminar . Jockey Club Centre for Positive Ageing; Hong Kong. 2015-03-12 - 2015-03-12.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2015) RHYME and Multi-Sensory Environments. Open Seminar . The Mental Health Association of Hong Kong Cornwall School; Hong Kong. 2015-04-01 - 2015-04-01.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2015) RHYME and Multisensory Interaction. Open Seminar . Heep Hong Society; Hong Kong. 2015-03-24 - 2015-03-24.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2015) RHYME and Musical Interaction. Open Seminar . Jockey Club ADA Inclusive Arts Studio, JCCAC; Hong Kong. 2015-03-18 - 2015-03-18.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2015) Workshop: Internet of Things, Design the Future Multi-Sensorial IoT. Aesthetics for Children with Special Needs . Oslo and Akershus University College for Applied Sciences; Oslo. 2015-04-14 - 2015-04-15.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter; Olofsson, Fredrik. (2015) Polly World. Kulturtorg Den kulturelle skolesekken [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Akershus Fylkeskommune; Galleri Oslo. 2015-05-29 - 2015-05-29.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2015) Polly Ocean, Polly Fire, Polly Planet. Forskning för Hälsa i Samverkan [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Kristianstad University; Kristianstad. 2015-11-18 - 2015-11-18.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2015) Polly Ocean, Polly Fire, Polly Planet. SPEDUTEC NordPlus Horisontal, Gothenburg, Sweden [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Nordplus Horizontal Programme under the Nordic Council of Ministers; Eldorado, Gothenburg. 2015-11-02 - 2015-11-04.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2015) Polly World, Computerized Interactive Installation. Art and Design Hall at HiOA (Kunst- og designhall HiOA) [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Oslo and Akershus University College for Applied Sciences; Art and Design Hall at HiOA (Kunst- og designhall HiOA). 2015-04-14 - 2015-04-17.
 • Andersson, Anders-Petter. (2014) Designing Sound for Recreation and Well-Being. New Interfaces for Musical Expressions (NIME) . The Goldsmiths College, University of London; London. 2014-07-03 - 2014-07-03.
 • Andersson, Anders-Petter. (2013) Interactive Music Technology "Reflect" for Persons with Disabilities. Music Therapy MA Project Presentations Seminar . Music Therapy, Aalborg University; Aalborg. 2013-09-06 - 2013-09-06.
 • Andersson, Anders-Petter. (2013) Interactive Music Technology for Health. Presentation of the Interactive Music Technology Developed in the RHYME Project . Music and Sound Knowledge Group, Aalborg University; Aalborg. 2013-09-06 - 2013-09-06.
 • Andersson, Anders-Petter. (2013) Presentation av interaktiv musikteknologi utvecklad i RHYME-projektet. Forskarseminarium, Kristianstad University . Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan, Kristianstad Univ.; Kristianstad. 2013-09-05 - 2013-09-05.
 • Andersson, Anders-Petter. (2013) Vocal and Tangible Interaction Crossing Borders. Include Asia 2013 . Helen Hamlyn Centre for Design, Royal College of Art, London; Hong Kong. 2013-07-02 - 2013-07-03.
 • Andersson, Malin; Andersson, Anders-Petter. (2012) Musik kan öppna kanaler. Kristianstadsbladet [Avis]. 2012-11-13.
 • Andersson, Anders-Petter; Olofsson, Fredrik; Cappelen, Birgitta. (2012) REFLECT – an empowering NFC musicking environment. Musikkteknologidagene 2012 . Notam, Norges musikkhøgskole (NMH); Oslo. 2012-10-23 - 2012-10-26.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2012) Design of musicking interactive things. 7th Nordic Music Therapy Congress: Music therapy models, methods and techniques . University of Jyväskylä, Department of Music; Jyväskylä. 2012-06-13 - 2012-06-17.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2012) Orfi, Wave Carpet, Wave Orange, interactive installations. 9th Nordic Snoezelen Conference [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Nordisk interessegruppe for Snoezelen; Holmen fjordhotell, Asker, Norge. 2012-09-25 - 2012-09-26.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2012) Reflect, interactive installation. Music Makers [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Create Digital Music, PLATform, SemiDomesticated; Prince Charles, Berlin. 2012-09-14 - 2012-09-14.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2012) Wave Carpet, ORFI and Wave Orange, interactive installations. Open day [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Haug School and Resource Center; Haug, Bærum. 2012-05-30 - 2012-05-30.
 • Cappelen, Birgitta; Øgaard Kanu, Bay Daniel; Svennevik, Sara; Kim, Ron; Rohde, Mariko; Moi Lundstad, Martin; Voldum, Sven Håkon; Gaitan, Valeria; Føsker, Hans Jakob; Del Rio, Rosita; Killingbergtrø Havåg, Berit; Olofsson, Fredrik; Skånseng, Lucien; Andersson, Anders-Petter; Osmanovik, Amra; Ekroll, Jan Anders. (2012) Sensorial and Musical Interaction: Stump Drum, Dynamic Rock, Cove, Chilli Net, Ebbe, and Whispering Willow. Sensorial and Musical Interaction [Kunstnerisk og museal presentasjon] . The Oslo School of Architecture and Design; The Oslo School of Architecture and Design. 2012-11-02 - 2012-11-02.
 • Lindahl, Andreas; Andersson, Anders-Petter. (2012) Interaktiv musik för hälsa. Sveriges Radio P2, Mitt i musikens veckomagasin [Radio]. 2012-11-08.
 • Melin, Thomas; Andersson, Anders-Petter. (2012) Interaktiv musik gör publiken till medskapare. Göteborgs Universitet [Internett]. 2012-10-25.
 • Rudelius, Leila; Andersson, Anders-Petter. (2012) Interaktiv musik bryter isolation, passivitet och ger bättre livskvalitet. Högskolan Kristianstad, Sverige [Internett]. 2012-09-16.
 • Abotnes, Anne Line; Cappelen, Birgitta; Herstad, Jo; Stensæth, Karette; Andersson, Anders-Petter. (2011) RHYME skaper syngende møbler for bedre helse. NRK Kulturnytt [Radio]. 2011-02-22.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2011) Co-created Staging – Situating installations. Interactive Media Arts Conference (IMAC) . IT-Universitetet, DR; Copenhagen. 2011-05-16 - 2011-05-19.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2011) Design for Co-creation with Interactive Montage. 4th Nordic Design Research Conference (Nordes) . Aalto University School of Art and Design (TaiK); Helsinki. 2011-05-29 - 2011-05-30.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2011) Designing Smart Textile for Music and Health. Ambience 2011 Conference . The University of Borås; Borås. 2011-11-28 - 2011-11-30.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2011) Expanding the Role of the instrument. The International Conference on New Interfaces for Musical Expression . Universitetet i Oslo; Oslo. 2011-05-30.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2011) ORFI. The International Conference on New Interfaces for Musical Expression [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Universitetet i Oslo; UiO Library, Georg Sverderups hus. 2011-05-30 - 2011-06-01.
 • Hofseth, Anders; Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2011) Morgendagens musikkinstrumenter. Nrk Beta [Internett]. 2011-06-01.
 • Sjøberg, Jeanette; Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2011) Lekende møbler. Aftenposten [Avis]. 2011-02-19.
 • Andersson, Anders-Petter; Cappelen, Birgitta. (2010) Interactive Music Mediation. Sound Acts. Auditive Culture Conference ; Århus, Århus Universitet. 2010-02-11 - 2010-02-11.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2009) Guest lecture and exhibition, Music Fields for All. Smart Lab, University of East London, London. 2009.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2009) Musical fields for all demonstration. Phealth2009 ; Oslo. 2009-06-25 - 2009-06-26.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2009) Presentasjon og demonstrasjon, Aktive strukturer og generative visualiseringer i interaktive møbler og interiører. Borås Textilhögskola, Stockholm. 2009.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2009) Presentasjon og demonstrasjon, Bruk av taktile og interaktive felt for å motivere til medskaping. Interactive Institute, Stockholm. 2009.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter; Olofsson, Fredrik. (2009) Design for diversity. ISCM World New Music Days 2009, Listen to the world ; Växjö, Sverige. 2009-09-29 - 2009-09-29.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter; Olofsson, Fredrik. (2009) Guest lecture and workshop on Music Furniture and Multimedia. Nuova Academia di Belle Arte Milano (NABA), Milano. 2009.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2009) Searching Voices - Use of Voice in Interactive Media. Auditive Culture Seminar, Copenhagen University ; København. 2009-11-04 - 2009-11-04.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2009) Searching Voices, Interactive Installation: Tactile, Sound, Light and space, exhibited at the ISCM 2009 - Listen to the World, World New Music Days. ISCM World New Music Days 2009: Listen to the world [Kunstnerisk og museal presentasjon] . ISCM 2009 Listen to the World, World New Music Days; Växjö, internastional participation. 2009-09-28 - 2009-09-30.
 • Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter. (2008) To challenge textile with music. Ambience08 - Smart Textile Conference ; Borås textilhögskola. 2008-06-02 - 2008-06-02.
 • Cappelen, Birgitta; Olofsson, Fredrik; Andersson, Anders-Petter. (2008) (MusicalFieldsForever) Orfi Voxx: interaktiv taktil, lyd, lys og rominstallasjon. Art's Birthday, Museum of Modern Art, 2008-01-17, Stockholm, Sweden. Installasjonen også vist: 2008-05-09 - 2008-05-12 m12 in Berlin, Germany; 2008-05-24 Half Machine in Copenhagen; Ogaki Media Art Biennale, 2008-09-19 - 2008-09-24 Ogaki, Japan; 2008-09-26 - 2008-09-27 COMA-festival in Växjö, Sweden. Art's Birthday, Museum of Modern Art [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; Stockholm Utlandet forøvrig - internasjonal deltagelse. 2008-01-17 - 2008-01-17.