Bakgrunn og aktiviteter

Cecilie Haugen er professor i pedagogikk og spesialpedagogikk. Hennes forskningsinteresser er innen utdanningssosiologi, hvor blant annet Basil Bernsteins teorier utgjør en sentral referanseramme. Hun har publisert en rekke artikler internasjonalt og nasjonalt om møtet mellom OECD og norsk utdanningspolitikk, samt hvordan norsk utdanningspraksis endres i møtet med internasjonale trender. Hennes pågående prosjekter omhandler kunnskapsdiskurser i norsk skole og lærerutdanning, læreres og skolers autonomi i dagens styringskontekst, samt likeverdsspørsmål i dagens skolepraksis.

Hun har erfaring fra skole og PPT, hvor hun tidligere har jobbet som pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Haugen er tilknyttet forskningsgruppen Utdanningspolitikk, mangfold og ulikhet (UMU)  ved ILU.

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen. (2014) Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02373-1.

Del av bok/rapport

 • Haugen, Cecilie. (2014) Hva er egentlig grunnleggende ferdigheter?. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Haugen, Cecilie. (2014) Høyt og lavt presterende elevers fortolkninger av et læringsstrategiprosjekt. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Haugen, Cecilie. (2014) Likeverd gjennom likhet eller likeverd gjennom mangfold? En sammenligning av OECDs og den rød-grønne regjeringens utdanningspolitikk. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Haugen, Cecilie. (2014) Resultatstyring- en motor for markedsretting og økende ulikhet?. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen. (2014) Innledning. Behovet for en kritisk pedagogikk. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen. (2013) Demokratiperspektiver i norsk lærerutdanning. Demokrati og lærerbevissthet. Konferanserapport Nordisk demokratikonferanse for lærerutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23. oktober 2012.
 • Hestbek, Tine Arntzen; Haugen, Cecilie. (2013) Klasseledelsens kompleksitet. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen. (2012) Forskningsbasering av lærerutdanningen. Fortolkninger i pedagogikk og fagdidaktikk ved NTNU. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Haugen, Cecilie. (2010) OECD: For en konservativ modernisering av utdanning?. PISA sannheten om skolen?.
 • Haugen, Cecilie. (2007) En problematisering av læringsprinsippet "å bygge på elevens bakgrunnskunnskap". Klasse, kode og identitet: Bernstein i norsk forskning.