Olav Torp

Førsteamanuensis Institutt for bygg- og miljøteknikk
93422673
Høgskoleringen 7a, Lerkendalsbygget * 2-232

Bakgrunn og aktiviteter

Olav Torp har over 20 års erfaring med forskning og undervisning innen fagområdet prosjektledelse. Hans hovedfokus har vært generell prosjektstyring, med spesielt fokus på usikkerhetsanalyser og usikkerhetsstyring. i prosjekter og prosjektplanleggings- og styringsaktiviteter relatert til kostnader og tid.

Torp har over mange år arbeidet sammen med bedrifter, spesielt norske etater (Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Statsbygg) innen temaet usikkerhetsanalyser av prosjektets kostnader. Dette både gjennom å delta i og fasilitere et stort antall usikkerhetsanalyseprosesser, utvikling av teoretiske rammeverk og metoder innen usikkerhetsanalyse og gjennom å holde bedriftsinterne kurs innen usikkerhetsanalyser og kostnadsestimering.

Torp har vært veileder og faglærer for et stort antall studenter i deres arbeid med fordypningsprosjekt og masteroppgave, oftest oppgaver i samarbeid med industrien.

Undervisning:

 • TBA 4135 Organisasjon og økonomi i BA-prosjekter (ansvarlig faglærer).
 • TBA 4128 Prosjektledelse videregående kurs (ansvarlig faglærer)
 • TBA4155 Projsjektplanlegging og analyse (enkeltforelesninger)
 • TBA4315 Kostnader og nytte av samferdselsanlegg (enkeltforelesninger)
 • Veileder og faglærer for TBA4531- Fordypningsprosjekt (9.semester)
 • Veileder og fagærer for masteroppgaver innen prosjektledelse (10. semester(

Etterutdanningskurs i samarbeid med industrien (examples):

 • BA6202 Risikostyring i prosjekter (ansvarlig faglærer, både for åpent kurs og bedriftstilpasset kurs)
 • BA62XX Praktisk prosjektstyring (ansvarlig faglærer, både for åpne kurs og bedriftstilpassede kurs).
 • BA6250 Lean byggeprosess (ansvarlig faglærer)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Torp, Olav; Drevland, Frode; Austeng, Kjell. (2015) Prosess for kostnadsestimering under usikkerhet. 2015. ISBN 978-82-93253-45-7.
 • Kilde, Halvard; Samset, Knut; Torp, Olav; Andersen, Bjørn. (1999) Usikkerhet som mulighet og gevinst. Styring av usikkerhet i prosjekter. 1999. ISBN 8277061277.

Del av bok/rapport

 • Danielsen, Daniel André; Torp, Olav; Engebø, Atle; Lædre, Ola; Lohne, Jardar. (2017) Cost Development in Norwegian Public Construction Projects. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization.
 • Klakegg, Ole Jonny; Torp, Olav; Kalsaas, Bo Terje; Bølviken, Trond; Hannås, Gøril. (2017) Usikkerhetsstyring - et utviklingsområde for Lean Construction. Lean Construction. Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon.
 • Haddadi, Amin; Torp, Olav; Lohne, Jardar; Lædre, Ola. (2016) The Link Between Stakeholder Power and Value Creation in Construction Projects. Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction..