Bakgrunn og aktiviteter

Arild Blekesaune er dr.polit. i sosiologi, og er ansatt som professor i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Han underviser hovedsakelig i bruk av statistiske analysemetoder, og har vid erfaring med innsamling, tilrettelegging og analyser av ulike survey- og registerdata. Blekesaune har hovedsakelig publisert vitenskapelige artikler innenfor områdene velferds-, rural-, og agrarsosiologi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner