Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Mesteparten av forskningen min konsentrerer seg om fonologisk og grammatisk variasjon i London, spesielt variasjon og endringsprosesser i vokalsystemer. Jeg var Senior Research Associate ved Lancaster University i Storbritannia (2004-2010) hvor jeg var del av de Economic and Social Research Council-finansierte prosjektene Multicultural London English: the emergence, acquisition and diffusion of a new variety og Linguistic Innovators: The English of adolescents in London. Jeg har arbeidet med variasjon i rytme og stemmekvalitet, og jeg var prosjektleder for en studie av ubestemte artikler og pragmatiske markører i Londonengelsk som var finansiert av British Academy (Analysis of London English using corpus tools, 2008).

Jeg har også forskningsinteresser innenfor eksperimentell fonetikk og fonetisk persepsjon, spesielt modeller for ordprosessering. Min PhD-avhandling (Temporal and semantic factors in perception of the voicing contrast: Processing strategies in L1 and L2, University of Reading, 2004) var en psykolingvistisk studie av stemmeprosesseringsstrategier blant elever og studenter i Norge med engelsk som andrespråk og blant morsmålsbrukere av engelsk. Jeg undersøkte hvordan fonetisk og semantisk informasjon ble brukt til å kategorisere fonemer meget kort tid etter at informasjonen var mottatt.

Jeg arbeider også med tilegnelse av engelsk i flerspråklige klasserom i Norge og har et pågående forskningsprosjekt om dette, se link til prosjektet i avsnittet under.

Finansierte forskningsprosjekter

Acquisition of English in the multilingual classroom (med Anna Krulatz); Norges Forskningsråd, 2018-2022

Increasing teacher awareness about the positive impact of multilingualism on the acquisition of English (med Anna Krulatz); Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2015

Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom (med Anna Krulatz og Anne Dahl); Kunnskapsdepartementet, 2014

Analysis of London English using corpus tools; The British Academy, 2008

Undervisning og veiledning

Jeg er Professor II ved Nord Universitet hvor jeg underviser i fonetikk og veileder en PhD student, Tone Stuler Myhre.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9370-7416

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2018

  • Fagyal, Zsuzsanna; Torgersen, Eivind Nessa. (2018) Prosodic rhythm, cultural background, and interaction in adolescent urban vernaculars in Paris: Case studies and comparisons. Journal of French Language Studies. vol. 28 (2).
  • Dahl, Anne; Krulatz, Anna; Torgersen, Eivind Nessa. (2018) The Role of English as a Foreign Language in Educating Refugees in Norway. Educating Refugee-background Students: Critical Issues and Dynamic Contexts.
  • Ekiert, Monika; Lampropoulou, Sofia; Revesz, Andrea; Torgersen, Eivind Nessa. (2018) The effects of task type and L2 proficiency on discourse appropriacy in oral task performance. Task-Based Approaches to Teaching and Assessing Pragmatics.
  • Fox, Sue; Torgersen, Eivind Nessa. (2018) Language change and innovation in London: Multicultural London English. Sociolinguistics in England.
  • Torgersen, Eivind Nessa. (2018) Teaching pronunciation. Teaching and Learning English.
  • Torgersen, Eivind Nessa; Gabrielatos, Costas; Hoffmann, Sebastian. (2018) A corpus-based analysis of the pragmatic marker you get me. Studies in Corpus-Based Sociolinguistics.

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2004