Eirik J. Irgens

Professor utdanningsledelse Institutt for lærerutdanning
73412483 97706950

Bakgrunn og aktiviteter

Professor i utdanningsledelse. Utdannet lærer med tilleggsutdanning i språk, økonomi og ledelse. Doktorgrad i organisasjonsendring.

Eirik er professor i utdanningsledelse. Foruten å være utdannet lærer med tilleggsutdanning i språk, økonomi og ledelse, har han doktorgrad i organisasjonsendring fra Copenhagen Business School, hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Trondheim og Master in Education fra University of California, Davis. Irgens har arbeidet som lærer, som opplæringsleder i industrien og med organisasjons- og lederutvikling i privat og offentlig sektor. Hans forskningsinteresser spenner over et vidt felt: Utdanningsledelse og skoleutvikling, organisasjonsutvikling, virksomheters samfunnsansvar, organisasjonsendring og kontinuitet, kunnskapsledelse og organisasjonslæring,  forholdet mellom teori og praksis og mellom intensjoner og realiteter, og kunst og vitenskap som komplementære forståelsesformer.

Eirik underviser på rektorutdanningen og Master i skoleledelse og på PhD –kurs i organisasjonslæring.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Irgens, Eirik J.. (2011) Dynamiske og lærende organisasjoner : ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Fagbokforlaget. 2011. ISBN 9788245008227.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Pluralism in management : organizational theory, management education, and Ernst Cassirer. Routledge. 2011. ISBN 978-0-415-88617-8.
 • Irgens, Eirik J.; Wennes, Grete. (2011) Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner / Eirik Irgens og Grete Wennes (red.). Fagbokforlaget. 2011. ISBN 978-82-450-0958-3.
 • Andreassen, Roy Asle; Irgens, Eirik J.; Skaalvik, Einar Melgren. (2010) Kompetent skoleledelse. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2486-3.
 • Andreassen, Roy Asle; Irgens, Eirik J.; Skaalvik, Einar Melgren. (2009) Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2319-4.
 • Irgens, Eirik J.. (2007) Profesjon og organisasjon: å arbeide som profesjonsutdannet. Fagbokforlaget. 2007. ISBN 8245005282.

Del av bok/rapport

 • Ertsås, Turid; Irgens, Eirik J.. (2012) Teoriens betydning for profesjonell yrkesutøvelse. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Profesjonalitet, samarbeid og læring. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) De beste blant oss. Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner / Eirik Irgens og Grete Wennes (red.).
 • Irgens, Eirik J.; Wennes, Grete. (2011) Kunnskapsarbeid : om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner. Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner / Eirik Irgens og Grete Wennes (red.).
 • Irgens, Eirik Johannes. (2011) Profesjonsutvikling gjennom samarbeid. Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse: Et fellesprosjekt fra KS og Utdanningsforbundet.
 • Nygaard, Claus; Irgens, Eirik Johannes. (2011) Artful making in vocational postgraduate programme. Postgraduate education - form and function.
 • Andreassen, Roy Asle; Irgens, Eirik J.; Skaalvik, Einar Melgren. (2010) Kompetent skoleledelse. Kompetent skoleledelse.
 • Irgens, Eirik J.. (2010) Rom for arbeid: lederen som konstruktør av den gode skole. Kompetent skoleledelse.
 • Andreassen, Roy Asle; Irgens, Eirik J.; Skaalvik, Einar Melgren. (2009) Introduksjon: Skoleledere under press. Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen.
 • Andreassen, Roy Asle; Skaalvik, Einar M.; Irgens, Eirik J.. (2009) Introduksjon: Skoleledere under press. Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen.
 • Irgens, Eirik J.; Ertsås, Turid Irgens. (2008) Higher Education as Competence Program Providers in a Nationwide School Reform. Understanding learning-centred higher education.

Andre

 • Digernes, Torbjørn; Irgens, Eirik J.; Rasmussen, Bente; Levin, Morten. (2012) Rir der støv og problemer møtes. Universitetsavisa [Internett]. 2012-01-23.
 • Ertsås, Turid; Irgens, Eirik J.. (2012) Professional Teachers: Theorizing for Better Practice. ECER 2012 . EERA, European Educational Research Association; Cadiz. 2012-09-18 - 2012-09-21.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Etablering av bærekraftige, robuste virksomheter med utgangspunkt i prosjekterfaringer. Prosjektledersamling, Ny GIV. Overgangsprosjektet, Oppfølgingsprosjektet og Gjennomføringsbarometeret . . Kunnskapsdepartementet; Oslo. 2012-06-14 - 2012-06-14.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Fra kurs og konferanse og tilbake jobb – utfordringer fra individuell til organisatorisk læring. Mulighetskonferansen 2012 . NAV; Trondheim. 2012-05-04 - 2012-05-04.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Sammen om en bedre skole. Om samarbeid, ledelse, tidsbruk og profesjonalitet. GNIST-KONFERANSEN 2012: Tema: Tidsbruk og skoleutvikling . Kunnskapsdepartementet; Oslo. 2012-11-20 - 2012-11-20.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) School Leadership – A Practice between Art and Science?. NFPF/ NERA Congress 2012 . NFPF/ NERA; Copenhagen. 2012-03-08 - 2012-03-11.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Skolebasert kompetanseutvikling – hvordan kan skoler – og ikke bare enkeltlærere - lære?. Fagkonferanse for universitets- og høgskolesektoren om vurdering for læring, klasseledelse/læringsmiljø og skolebasert kompetanseutvikling. . Utdanningsdirektoratet; Oslo. 2012-11-13 - 2012-11-13.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Utfordringer i å utvikle gode profesjonskulturer i skoler. Skoletinget 2012 . KS; Gardermoen. 2012-05-23 - 2012-05-24.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Åpningsforedrag: Ledelse og profesjonalitet. Konferanse om profesjonell ledelse i videregående skole . Forum for fylkesutdanningssjefer; Gardermoen. 2012-03-19 - 2012-03-20.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Den profesjonelle samtale. Penger til besvær 2011 . Arbeids- og velferdsdirektoratet; Oslo, Radisson Blu Plaza hotel. 2011-11-01 - 2011-11-01.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Kompetanse- og kunnskapsutvikling: Fra prosjekt til varig virksomhet. HUSK - Det nasjonale, femårige forsøket Høgskole- og universitetssosialkontor «HUSK» 2006-2011 . Arbeids- og velferdsdirektoratet; Oslo,. 2011-10-17 - 2011-10-17.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Profesjonsutvikling gjennom samarbeid. Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse . KS og Utdanningsforbundet; Lærernes Hus, Oslo. 2011-02-09 - 2011-02-09.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Strategi omsatt til hverdagen. Inspirasjonsdag 2012 . NAV Akershus; Folketateret, Oslo. 2011-10-28 - 2011-10-28.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Utfordringer i å utvikle profesjonell kompetanse. Konferanse for Regional GNIST om kompetanse og kompetanseutvikling . Kunnskapsdepartementet, GNIST; Oslo, Utdanningsforbundets lokaler. 2011-09-28 - 2011-09-28.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Utvikling av den gode kunnskapsarbeider. Mulighetskonferansene NAV 2011 . NAV; Bergen, Trondheim og Oslo. 2011-05-20 - 2011-06-09.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Verdibasert ledelse i en travel tid. Temadag for ledere og lærere i skole og barnehage . Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag; Britannia hotell, Trondheim. 2011-03-10 - 2011-03-10.
 • Irgens, Eirik Johannes. (2011) Management Education: A Call for a New Dialogue. Academy of Management Meeting 2011 . Academy of Management; San Antonio, USA.. 2011-08-14 - 2011-08-16.
 • Irgens, Eirik J.; Ertsås, Turid Irgens. (2007) Collective and individualized learning in Norwegian schools: fusion or confusion?. OLKC 2007 ; Ivey School of Business, London, Ontario, Canada. 2007-06-14 - 2007-06-17.
 • Irgens, Eirik J.; Ertsås, Turid Irgens. (2006) Competence for development, or complicated development? Transforming schools into learning organizations through Governmental reforms. 22nd EGOS Colloquium ; Bergen. 2006-07-06 - 2006-07-08.