Bakgrunn og aktiviteter

Professor i utdanningsledelse. Utdannet lærer med tilleggsutdanning i språk, økonomi og ledelse. Doktorgrad i organisasjonsendring.

Eirik er professor i utdanningsledelse. Foruten å være utdannet lærer med tilleggsutdanning i språk, økonomi og ledelse, har han doktorgrad i organisasjonsendring fra Copenhagen Business School, hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Trondheim og Master in Education fra University of California, Davis. Irgens har arbeidet som lærer, som opplæringsleder i industrien og med organisasjons- og lederutvikling i privat og offentlig sektor. Hans forskningsinteresser spenner over et vidt felt: Utdanningsledelse og skoleutvikling, profesjons- og organisasjonsutvikling, virksomheters samfunnsansvar, organisasjonsendring og kontinuitet, kunnskapsledelse og organisasjonslæring,  forholdet mellom teori og praksis og mellom intensjoner og realiteter, og kunst og vitenskap som komplementære forståelsesformer.

Eirik underviser på rektorutdanningen og Master i skoleutvikling og utdanningsledelse og på PhD –kurs i organisasjonslæring.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2018) Skole- og utdanningssektoren i utvikling. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245023671.
 • Dons, Carl Fredrik; Irgens, Eirik J.; Halvorsen, Kjell Atle. (2017) Når kunnskap fra rektorutdanningen møter skolen. 2017. ISBN 978-82-450-2187-5.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215027876.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215028668.
 • Irgens, Eirik J.. (2016) Skolen. Organisasjon og ledelse, kunnskap og læring. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 9788245016086.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232103096.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Dynamiske og lærende organisasjoner : ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Fagbokforlaget. 2011. ISBN 9788245008227.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Pluralism in management : organizational theory, management education, and Ernst Cassirer. Routledge. 2011. ISBN 978-0-415-88617-8.
 • Irgens, Eirik J.; Wennes, Grete. (2011) Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner / Eirik Irgens og Grete Wennes (red.). Fagbokforlaget. 2011. ISBN 978-82-450-0958-3.
 • Andreassen, Roy Asle; Irgens, Eirik J.; Skaalvik, Einar Melgren. (2010) Kompetent skoleledelse. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2486-3.
 • Andreassen, Roy Asle; Irgens, Eirik J.; Skaalvik, Einar Melgren. (2009) Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2319-4.
 • Irgens, Eirik J.. (2007) Profesjon og organisasjon: å arbeide som profesjonsutdannet. Fagbokforlaget. 2007. ISBN 8245005282.

Del av bok/rapport

 • Irgens, Eirik J.. (2020) Foreword 3: Towards a Holistic Understanding of the Challenges We Face in Education. Re-centering the critical potential of Nordic school leadership research: Fundamental but often forgotten perspectives.