Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Balstad, Sondre; Muthanna, Tone Merete; Lohne, Jardar; Sivertsen, Edvard. (2017) Seasonal variations in infiltration in cold climate raingardens. Proceedings of the 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage.
  • Hamouz, Vladimir; Muthanna, Tone Merete. (2017) Hydrological performance of a blue-grey roof in a cold climate. Proceedings of the 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage.
  • Hamouz, Vladimir; Muthanna, Tone Merete. (2017) Water retention on non-vegetated roofs in Nordic climates. Nordic Wastewater Conference (NORDIWA) 2017. 10-12 October 2017, Aarhus, Denmark.