Bakgrunn og aktiviteter

 

Hovedinteresser:

Italiensk og europeisk kunst fra middelalderen og renessansen med vekt på ikonografiske problemstillinger. Andre interessefelt er: mariaikonografi, typologi, kontrasten mellom hellige og verdslige portretter i renessansen, nevroestetikk, fascismens estetikk og karikaturer / karikaturstrid.

Pågående forskningsprosjekt:

 

Symmetry in Art and Science

Et tverrfaglig forskningsprosjekt

Tanken om at vårt univers er strukturert symmetrisk kan føres tilbake til antikken og er fortsatt et spørsmål som opptar deler av moderne vitenskap. Hos 16- og 1700-talls filosofer og vitenskapsmenn som Newton, Leibniz og Kant var denne hypotesen utgangspunktet for en diskusjon om hvorvidt 'høyre' og 'venstre' eksisterer i seg selv, uavhengig av menneskelige konvensjoner. Spørsmålet om hva som er naturlig gitt og hva som er kulturelt betinget er kanskje mer aktuelt enn noen gang. Det planlagte forskningsprosjektet Symmetry in Art and Science vil samle forskere fra ulike disipliner, fortrinnsvis fra begge sider av det tradisjonelle skillet mellom naturvitenskapene og humaniora/samfunnsvitenskap, om forskning på symmetri og persepsjon av symmetriske former. Hensikten er å drøfte det vitenskapelig grunnlaget for menneskets opplevelse av-, og preferanse for-, symmetri. Videre ønsker vi å undersøke om symmetrien i estetikken har noen betydning utover det at den oppfattes som vakker og harmonisk. Den symmetriske form assosieres med spesifikke verdier eller kvaliteter, som 'orden', 'stabilitet', 'enhet' og 'helhet'. Asymmetri assosieres gjerne med de motsatte kvaliteter. Prosjektet ønsker å undersøke såvel det estetiske aspektet ved disse kvalitetene som deres meningsskapende potensiale.

Forskning rundt perspesjon av symmetri og symmetriens relasjon til den estetiske opplevelse er et allerede eksisterende forskningsfelt innen enkelte disipliner. Innen kunsthistorien har derimot slike forhold bare vært viet sporadisk oppmerksomhet. Ved å rette oss mot dette feltet ønsker initiativtakerne å lære. Samtidig er vi av den oppfatnig at ikonografiske studier kan føre forskningen videre fra undersøkelsen av hvilke former som stimulerer og behager og hvilke deler av hjernen som aktiveres. Vår hypotese er at symmetri/asymmetri også gir assosiasjoner til noe som statisk/dynamisk, evig/temporalt, nærværende eller dominerende.

Slike grunnformer er ikke i seg selv meningsfulle, men er likevel en forutsetning for den visuelle fremstillingen av f.eks. bevegelse eller skille mellom et narrativt og et symbolsk meningsinnhold. I ytterste forstand problematiseres her også den etablerte dikotomien mellom form og innhold som det tyvende århundrets kunsthistorie tradisjonelt har sett som eksterne i forhold til hverandre.

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Hodne, Lasse. (2012) The Virginity of the Virgin. A Study in Marian Iconography. Bardi Editore. 2012. ISBN 978-88-6687-006-7.
 • Hodne, Lasse; Sande, Siri. (2008) Mater Christi. Bardi Editore. 2008. ISBN 978-88-88620-62-6. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (XXI).
 • Hodne, Lasse. (2007) Sponsus amat sponsam. L'unione mistica delle sante vergini con Dio nell'arte del medioevo. Uno studio iconologico. Bardi Editore. 2007. ISBN 88-88620-31-1.
 • Hodne, Lasse; Fuglesang, Signe Horn; Wilson, David M.. (2006) The Hoen Hoard. Bardi Editore. 2006. ISBN 88-88620-21-4. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (XIV).
 • Hodne, Lasse; Sande, Siri. (2006) Continuatio & Renovatio. Bardi Editore. 2006. ISBN 978-88-88620-38-1. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (6).
 • Hodne, Lasse. (2005) Sacro & Profano. Bardi Editore. 2005. ISBN 978-88-88620-37-4. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (5).
 • Hodne, Lasse; Brandt, Rasmus J.. (2005) The Demiourgos. Bardi Editore. 2005. ISBN 88-88620-26-5. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (XVIII).
 • Hodne, Lasse. (2004) The Images of the Church. Rhetorical and Typological Patterns in the Picture Cycle of the Basilica. 2004. ISBN 82-497-0208-5.
 • Brandt, Johann Rasmus; Sande, Siri; Hodne, Lasse. (2003) Rome AD 300-800. Power and Symbol � Image and Reality. Bardi Editore. 2003.
 • Hodne, Lasse; Sinisgalli, Rocco. (2000) Il Battistero di Firenze. 2000. ISBN 88-7923-216-9.
 • Brokke, Astrid S.; Kleppe, Sandra Lee; Rolf, Gaasland; Wærp, Henning Hovlid; Hodne, Lasse. (1999) Nordlit. 1999. ISBN 82-90423-52-7.
 • Hodne, Lasse; Bakke, Jørgen; Laugerud, Henning. (1993) Love and War: Individet i krig og kjærlighet. 1993. ISBN 82-91320-02-0.
 • Laugerud, Henning; Bakke, Jørgen; Hodne, Lasse. (1993) Love and War. Individet i krig og kjærlighet. Kulturtekster 3. 1993. ISBN 82-91320-00-4. Working paper (3).

Del av bok/rapport

 • Hodne, Lasse. (2011) Livets gang og skjebnens dom: Middelalderens 'Rota Fortuna'som rosevindu. Memento Mori - Døden i middelalderens billedverden.
 • Hodne, Lasse. (2008) Faces of Time: Allegories of Change and Fortune in Petrach's 'Trionfi' and Their Illustrations. Rhetoric, Theatre and the Arts of Design.Essays presnted to Roy Eriksen.
 • Hodne, Lasse. (2006) The Renaissance Idea of Philosophical Concord and Raphael's School of Athens. Ashes to Ashes. Art in Rome Between Humanism and Maniera.
 • Hodne, Lasse. (2000) The Triumphs of Andrea Mantegna and Renaissance "Rappresentazioni". Innovation and Tradition, Essays on Renaissance Art and Culture.
 • Hodne, Lasse. (1999) Aristotelian Rhetor-Ethics and the Formal Kinship of Art and Literature. Nordlit.
 • Hodne, Lasse. (1998) L'interfaccia teatrale. La Prospettiva: Fondamenti teorici ed esperienze figurative dall'antichità al mondo moderno.
 • Bakke, Jørgen; Hodne, Lasse. (1993) Ostrakon. Love and War (Red.: Bakke, Jørgen, Hodne, Lasse, Laugerud, Henning) (nr. 3 i serie Kulturtekster).
 • Hodne, Lasse. (1993) Kunstneren betrakter sitt bilde og signerer det. Love and War: Individet i krig og kjærlighet.
 • Hodne, Lasse; Bakke, Jørgen. (1993) Ostrakon. Love and War: Individet i krig og kjærlighet.

Rapport/avhandling

 • Hodne, Lasse. (2004) The Images of the Church. Rhetorical and Typological Patterns in the Picture Cycle of the Basilica. Universitetet i Bergen. 2004. ISBN 82-497-0208-5.
 • Hodne, Lasse. (1995) Bilde og billedoppfatning: rammevilkår for perspektivets endring fra middelalder til renessanse i Italia. Universitetet i Bergen. 1995.

Andre

 • Hodne, Lasse. (2011) Fant nakne damer og djevelen i kirketaket. NRK.no Vitenskap-og-teknologi [Internett]. 2011-04-13.
 • Hodne, Lasse. (2011) Jesus + Johannes = sant?. NRK.no Vitenskap-og-teknologi [Internett]. 2011-04-27.
 • Hodne, Lasse. (2011) Jesus + Johannes = sant?. Forskning.no [Internett]. 2011-05-01.
 • Hodne, Lasse. (2011) Kunsthistoriker - yrkesintervju. Utdanning.no [Internett]. 2011-02-15.
 • Hodne, Lasse. (2011) Slik ble Jomfru Maria gravid. NRK.no Vitenskap-og-teknologi [Internett]. 2011-04-23.
 • Hodne, Lasse. (2010) At the Threshold of Death: A Petrarchan Reading of Masaccio’s Trinity. Iconography of Death . Forth International Conference of Iconographic Studies; Rijeka. 2010-05-20 - 2010-05-21.
 • Hodne, Lasse. (2010) La verginità di Maria nell’arte italiana. Dante Alighieri: Comitato di Trondheim ; Trondheim. 2010-10-26.
 • Hodne, Lasse. (2009) En Madonna fra Byneset – Et lokalt gravsteinsrelieff i lys av europeisk middelalderikonografi. Middelalderseminaret . NTNU; Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2009-05-14.
 • Hodne, Lasse. (2009) La Ruota della Fortuna e i rosoni della Cattedrale di Santa Maria della Bruna e della chiesa di San Domenico a Matera. Presidio del Libro 'Magna Grecia' . Società Dante Alighieri. Sezione cittadina di Montalbano J.c; Policoro. 2009-07-31.
 • Hodne, Lasse. (2008) Bildets hermeneutikk. Litt om en ikke-eksisterende forskningstradisjon. Text And Image. The Premodern After Postmodernism . NTNU; Trondheim. 2008-10-16 - 2008-10-16.
 • Hodne, Lasse. (2008) Rota Fortunae: Om lykkens tilfeldighet og den visse død. Memento mori: Døden i kirkekunsten . Det 21. nordiske ikonografiske symposium; Utstein kloster, Stavanger. 2008-08-21 - 2008-08-24.
 • Hodne, Lasse. (2008) The Turtledove: A Symbol of Chastity and Sacrifice. Animal Symbolism in Christian Art and Literature . Faculty of Arts and Sciences (University Of Rijeka) ...; Rijeka. 2008-05-22 - 2008-05-24.
 • Hodne, Lasse. (2008) ‘Written within and without’: Entangled wheels and typological inscriptions in Angelico's Armadio degli argenti panels. 'Hoc Opus ...' - Inscriptions in Liturgical Spaces . Norsk forum for ikonografi og teologi; 2008-11-28 - 2008-11-30.
 • Hodne, Lasse. (2007) Il matrimonio mistico nell'arte del tre e del quattrocento. Lectura Dantis . Società Dante Alighieri. Comitato di Montalbano Jonico; Montalbano Jonico. 2007-08-03 - 2007-08-03.
 • Hodne, Lasse. (2007) Sponsus amat sponsam: mystiske bryllup i italiensk senmiddelalderkunst. Nordisk nettverk for eldre europeisk kunsthistorie ; Trondheim, NTNU. 2007-12-07 - 2007-12-08.
 • Hovde, Kari; Hodne, Lasse. (2007) Engler iblant oss. Adresseavisen - Ukeadressa [Avis]. 2007-12-15.
 • Hodne, Lasse. (2006) Legendens autoritet: bilder av Marias himmelopptakelse. Ikonografi og teologi . Norsk forum for ikonografi og teologi; Bergen. 2006-11-09 - 2006-11-10.
 • Hodne, Lasse. (2006) The Word Incarnate. Interpretation of Scripture in Medieval Art. Nordik 2006. Tradition and Visual Culture . Nordisk komité for kunsthistorie; Bergen. 2006-09-22 - 2006-09-24.
 • Hodne, Lasse. (2004) The Bride and the Groom of the Canticum novum. Mater Christi: Immagini di Maria come Vergine, Ecclesia e Mediatrice nell’arte del medioevo . Det norske institutt i Roma; Roma. 2004-10-07 - 2004-10-09.
 • Hodne, Lasse. (2004) The Fight for Mansoul in the Petrarchan Trionfi and their Illustrations. Processions in time . Istituto di Danimarca a Roma; Roma. 2004-05-18 - 2004-05-20.
 • Hodne, Lasse. (2003) 'Concordia Apostolorum': The Basic Scheme of the Roman Apse from the Constantinian Basilicas to Paschal I. Renovatio and continuatio - Continuity and Change in Antiquity . Det norske institutt i Roma; Roma. 2003-03-06 - 2003-03-07.
 • Hodne, Lasse. (2003) Inter duas metas: aspetti topomorfici della rifondazione cristiana di Roma. Sacro & Profano: Antitesi e sintesi nell’arte del medioevo e rinascimento italiano . Det norske institutt i Roma; Roma. 2003-10-02 - 2003-10-04.
 • Hodne, Lasse. (2002) I due filosofi di Raffaello e di Bramante. Raffaello - pluralità e unità . Bibliotheca Hertziana - Istituto di Norvegia; Roma. 2002-05-02 - 2002-05-04.
 • Hodne, Lasse. (2002) Perspective and Symmetry. Perspective: History, Theory and Application . I. International Conference on Perspective; Roma. 2002-10-15 - 2002-10-19.
 • Hodne, Lasse. (2001) Perspective and Symmetry. Speaking Architecture . Det norske institutt i Roma; 2001-12-14 - 2001-12-15.
 • Hodne, Lasse. (2001) The Renaissance Idea of Philosophical Concord and Raphael’s School of Athens. Ashes to Ashes: Art in Rome between Humanism and Maniera . Magne Malmanger, Victor Plahte Tschudi and Roy Eriksen; Rosendal. 2001-06-23 - 2001-06-27.
 • Hodne, Lasse. (2000) The Franciscan Temple of Humility. Giotto’s Leggenda: Image, Text, and the Picture Cycle . Det norske institutt i Roma; 2000-06-06.
 • Hodne, Lasse. (1999) Form and Meaning: Ghiberti’s Gates of Paradise. Form and the Arts. Renaissance Art and Culture . Det norske institutt i Roma, Roy Eriksen; Fiesole. 1999-10-31 - 1999-11-07.
 • Hodne, Lasse. (1999) Lo sviluppo artistico ghibertiano tra lo spazio gotico e quello rinascimentale. I lunedì della prospettiva . Istituto Svizzero di Roma; Roma. 1999-02-01.
 • Hodne, Lasse. (1998) Aristotelian Rhetor-Ethics and the Formal Kinship of Art and Literature. Rhetoric across the Humanities . Det norske institutt i Roma, Roy Eriksen; Roma. 1998-10-08 - 1998-10-10.
 • Hodne, Lasse. (1998) Triumphal Forms in the Art of Andrea Mantegna. Innovation and Tradition . Det norske institutt i Roma, Roy Eriksen; Fiesole. 1998-10-25 - 1998-11-01.
 • Hodne, Lasse. (1997) Rafaels De dignitate hominis-syklus i Stanza della segnatura. Fiesole 1 . Det norske institutt i Roma, Roy Eriksen; Fiesole. 1997-10-30 - 1997-11-06.
 • Hodne, Lasse. (1993) Kunstneren signere sitt bilde og betrakter det. Love and War. Individet i krig og kjærlighet . Senter for europeiske kultirstudier, UiB; Cinematheket USF, Bergen. 1993-03-12 - 1993-03-13.