Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Rabben, Magne Brekke. (2017) Sykkelens historie i Norge. Museumsforlaget AS. 2017. ISBN 9788283050493.
  • Rabben, Magne Brekke. (2012) Med hånd og ånd – Teknologiutdanningene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 2012. ISBN 9788278772140.
  • Rabben, Magne Brekke. (2011) Abstraksjon og anvendelser – Historien til Institutt for matematiske fag ved NTNU, 1910–2010. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251927789.

Rapport/avhandling

  • Rabben, Magne Brekke. (2012) Langsiktig forskning og innovasjon – Tre eksempler fra NTNUs historie på hvordan langsiktig forskning har bidratt til innovasjon. 2012.
  • Rabben, Magne Brekke. (2007) Fra vennskap til brudd – Forholdet mellom Norge og Kenya ca 1984–1990. 2007.