Bakgrunn og aktiviteter

Klinisk ernæringsfysiolog og forsker ved European Palliative Care Research Center, NTNU.

 

Utdanning:

 • Cand. Scient., klinisk ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo, 2004 
 • PhD, Universitetet i Oslo 2010 

 

Forskningsinteresse:

 • Kreft kakeksi: behandling, klassifisering og biomarkører
 • Underernæring og ernæringsbehandling til kreftpasienter

 

Forskningsprosjekter:

 • MENAC studien: Multimodal behandling av kreft kakeksi
 • CAX-24: utvikling av livkvalitetsspørreskjema for kreft kakeksi
 • Paraenteral ernæring til pasienter med avansert kreft
 • Pasienters' tolkning og bruk av PG-SGA 

 

Undervisning og veiledning:

 • Leder for PhD-programmet i palliasjon (2015-2017), og koordinator for et PhD-kurs i palliativ forskning 
 • Underviser på kurs i palliasjon i regi av Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge, og på masterkurs i smerte og palliasjon, NTNU
 • Veileder masterstudenter, medisinstudenter og studenter som tar det Nordiske spesialistkurset i palliativ medisin

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Bye, Asta; Balstad, Trude Rakel. (2016) Ernæring - generelle prinsipper. Palliasjon. Nordisk lærebok. 3. utgave.

Rapport/avhandling

 • Balstad, Trude Rakel. (2010) Dietary plants and regulation of gene expression through Nrf2/EpRE and NF-kB. Unipub forlag. 2010. ISBN 978-82-8072-530-1.

Andre

 • Solheim, Tora Skeidsvoll; Vagnildhaug, Ola Magne; Balstad, Trude Rakel; Helgås, Ragnhild Green. (2017) Kakeksi - ufrivillig vekttap som kan behandles?.
 • Stene, Guro Birgitte; Balstad, Trude Rakel; Laird, Barry J.; Bye, Asta; Jones, Neil; Fearon, Kenneth C.H.; Kaasa, Stein; Solheim, Tora Skeidsvoll. (2017) Grip strength as an important part of the diagnostic criteria for sarcopenia in advanced cancer. 10th International Conference on Cachexia, Sarcopenia and Muscle Wasting, Rome, Italy, 8–10 December 2017 (Part 1). Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, . Society of Chronic Wasting Disease; Rome. 2017-12-08 - 2017-12-10.
 • Knudsen, Anne Kari; Balstad, Trude Rakel; Haugen, Dagny Faksvåg; Caraceni, Augusto T.; Gjeilo, Kari Hanne; Borchgrevink, Petter Chr.; Kaasa, Stein. (2016) PhD and Master education – an update. 9th World Research Congress of the European Association for Palliative Care . European Association for Palliative Care (EAPC); Dublin. 2016-06-09 - 2016-06-11.
 • Leer, Anne Silja Mäkitalo; Solheim, Tora Skeidsvoll; Bye, Asta; Laird, Barry J.; Fearon, Kenneth; Kaasa, Stein; Balstad, Trude Rakel; Stene, Guro Birgitte. (2016) Kan fysiske funksjonstester avdekke tap av muskelmasse hos pasienter med kreftkakeksi?. Den 14. landskonferansen i palliasjon "Liv til dagene" . Norsk palliativ forening; Stavanger. 2016-09-14 - 2016-09-16.
 • Leer, Anne Silja Mäkitalo; Solheim, Tora Skeidsvoll; Bye, Asta; Laird, Barry J; Fearon, Kenneth; Kaasa, Stein; Balstad, Trude Rakel; Stene, Guro Birgitte. (2016) Evaluation of Physical Function Outcomes Related to Change in Muscle Mass in Patients with Cancer Cachexia. 9th World Research Congress of the EAPC . European Association for Palliative Care; Dublin. 2016-06-09 - 2016-06-11.
 • Meli, Kari; Bye, Asta; Balstad, Trude Rakel; Hjermstad, Marianne Jensen; Skjegstad, Grete S; Laird, Barry J; Fearon, Ken; Kaasa, Stein; Solheim, Tora Skeidsvoll. (2016) Weight loss and survival in advanced cancer in relation to inadequate energy intake. 38th ESPEN Congress 2016 . The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism; Copenhagen. 2016-09-17 - 2016-09-20.
 • Balstad, Trude Rakel; Pettersen, Caroline Hild; Laird, Barry J; Fearon, Ken; Schønberg, Svanhild Margrethe Arentz; Skorpen, Frank; Kaasa, Stein; Solheim, Tora Skeidsvoll; Bye, Asta. (2015) Changes in plasma levels of n-3 fatty acids in response to n-3 fatty acid enriched supplementation in advanced cancer patients. 37th ESPEN congress on clinical nutrition and metabolism . ESPEN; Lisboa. 2015-09-05 - 2015-09-08.
 • Foss, Therese; Brunelli, Cinzia; Vagnildhaug, Ola Magne; Kaasa, Stein; Almberg, Sigrun Saur; Knudsen, Anne Kari; Balstad, Trude Rakel. (2015) Prevalence of depression in cancer patients ─ a Norwegian cross-sectional study. 5th International Seminar of the PRC and EAPC RN . PRC and European Association for Palliative Care RN; Leeds. 2015-10-15 - 2015-10-16.
 • Kaasa, Stein; Balstad, Trude Rakel. (2015) Effect of palliative cancer care on malnutrition and cachexia. Cachexia and nutrition in advanced cancer patients: A multidisciplinary approach . European School of Oncology; Barcelona. 2015-03-13 - 2105-03-14.
 • Kaasa, Stein; Solheim, Tora Skeidsvoll; Laird, Barry J; Balstad, Trude Rakel; Stene, Guro Birgitte; Bye, Asta; Fallon, Marie T.; Fayers, Peter; Fearon, Kenneth C.. (2015) A randomised, open-label trial of a Multimodal Intervention (Exercise, Nutrition and Anti-inflammatory Medication) plus standard care versus standard care alone to precent / attenuate cachexia in advanced cancer patients undergoing chemotherapy. 2015 ASCO Annual Meeting . American Society of Clinical Oncology; Chricago. 2015-05-29 - 2015-06-02.
 • Sandmæl, Jon Arne; Bye, Asta; Solheim, Tora Skeidsvoll; Stene, Guro Birgitte; Balstad, Trude Rakel; Lund, Jo-Åsmund; Kaasa, Stein; Oldervoll, Line Merethe. (2015) Lifestyle Interventions for Head and Neck Cancer. A randomised study. Cachexia and Nutrition in Advanced Cancer Patients: A Multidisciplinary Approach . European School of Oncology (ESO); Barcelona. 2015-03-13 - 2015-03-14.
 • Stene, Guro Birgitte; Balstad, Trude Rakel; Laird, Barry J.; Bye, Asta; Fearon, Kenneth C.H.; Kaasa, Stein; Solheim, Tora Skeidsvoll. (2015) Feasibility of physical activity meters in a multimodal cancer cachexia trial. Cachexia and malnutrition in advanced cancer patients: a multidisiplinary approach . European School of Oncology; Barcelona. 2015-03-13 - 2015-03-14.
 • Balstad, Trude Rakel. (2014) Dietary treatment of cachexia – challenges of nutritional research in cancer patients. 4th International Seminar of the PRC and EAPC RN . PRC and European Association for Palliative Care RN; Amsterdam. 2014-10-16 - 2014-10-17.
 • Balstad, Trude Rakel. (2014) Multimodal therapy in cachexia. The 6th Throne Holst symposium . University of Oslo and Oslo University Hospital; Rikshospitalet, Oslo. 2014-11-27 - 2014-11-27.
 • Balstad, Trude Rakel; Solheim, Tora Skeidsvoll; Laird, Barry J; Fearon, Kenneth C.H.; Kaasa, Stein; Bye, Asta. (2014) Feasibility of dietary counseling to attenuate cachexia in patients with advanced cancer. 36th ESPEN congress on clinical nutrition and metabolism . ESPEN; Geneve. 2014-09-06 - 2014-09-09.
 • Balstad, Trude Rakel; Solheim, Tora Skeidsvoll; Strasser, Florian; Kaasa, Stein; Bye, Asta. (2014) Dietary treatment of weight loss in patients with advanced cancer and cachexia: A systematic literature review. 8th world research congress of the european association for palliative care (EAPC) ; 2014-06-05 - 2014-06-07.
 • Sandmæl, Jon Arne; Bye, Asta; Thorsen, Lene; Stene, Guro Birgitte; Balstad, Trude Rakel; Lund, Jo-Åsmund; Oldervoll, Line Merethe. (2014) Lifestyle Intervention During vs. After Radiotherapy in Head and Neck Cancer – A Study Protocol. The AICR Research Conference . The American Institute for Cancer Research (AICR); Washington DC. 2014-10-29 - 2014-10-31.
 • Valan, Christine Damgaard; Halvorsen, Tarje Onsøien; Balstad, Trude Rakel; Sjøblom, Bjørg; Jordhøy, Marit; Solheim, Tora Skeidsvoll; Grønberg, Bjørn H.. (2014) The prognostic value of comorbidity and body muscle mass in patient with advanced non-small-cell lung cancer. 4th International Seminar of the PRC and EAPC RN . European Association of Palliative Care; Amsterdam. 2014-10-16 - 2014-10-17.
 • Balstad, Trude Rakel; Solheim, Tora Skeidsvoll; Strasser, Florian; Kaasa, Stein; Bye, Asta. (2013) Dietary treatment of weight loss in patients with advanced cancer and cachexia: A systematic literature review. 7th International Conference of the Society on Sarcopenia, Cachexia and Wasting Disorders (SCWD) . Society on Sarcopenia,Cachexia and Wasting Disorders (SCWD); Kobe. 2013-12-09 - 2013-12-11.
 • Balstad, Trude Rakel. (2011) A feasibility study of Multimodal Exercise Nutrition Antiinflammatory treatment of Cachexia preMENAC study. 1st International Seminar of the PRC and EAPC RN . PRC and European Association for Palliative Care RN; København. 2011-10-06 - 2011-10-07.