Bakgrunn og aktiviteter

Klinisk ernæringsfysiolog og forsker ved European Palliative Care Research Center, NTNU.

 

Utdanning:

 • Cand. Scient., klinisk ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo, 2004 
 • PhD, Universitetet i Oslo 2010 

 

Forskningsinteresse:

 • Kreft kakeksi: behandling, klassifisering og biomarkører
 • Underernæring og ernæringsbehandling til kreftpasienter

 

Forskningsprosjekter:

 • MENAC studien: Multimodal behandling av kreft kakeksi
 • CAX-24: utvikling av livkvalitetsspørreskjema for kreft kakeksi
 • Paraenteral ernæring til pasienter med avansert kreft
 • Pasienters' tolkning og bruk av PG-SGA 

 

Undervisning og veiledning:

 • Leder for PhD-programmet i palliasjon (2015-2017), og koordinator for et PhD-kurs i palliativ forskning 
 • Underviser på kurs i palliasjon i regi av Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge, og på masterkurs i smerte og palliasjon, NTNU
 • Veileder masterstudenter, medisinstudenter og studenter som tar det Nordiske spesialistkurset i palliativ medisin

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Bye, Asta; Balstad, Trude Rakel. (2016) Ernæring - generelle prinsipper. Palliasjon. Nordisk lærebok. 3. utgave.

Rapport/avhandling

 • Balstad, Trude Rakel. (2010) Dietary plants and regulation of gene expression through Nrf2/EpRE and NF-kB. Unipub forlag. 2010. ISBN 978-82-8072-530-1.

Andre

 • Knudsen, Anne Kari; Balstad, Trude Rakel; Haugen, Dagny Faksvåg; Caraceni, Augusto T.; Gjeilo, Kari Hanne; Borchgrevink, Petter Chr.; Kaasa, Stein. (2016) PhD and Master education – an update. 9th World Research Congress of the European Association for Palliative Care . European Association for Palliative Care (EAPC); Dublin. 2016-06-09 - 2016-06-11.
 • Leer, Anne Silja Mäkitalo; Solheim, Tora Skeidsvoll; Bye, Asta; Laird, Barry J.; Fearon, Kenneth; Kaasa, Stein; Balstad, Trude Rakel; Stene, Guro Birgitte. (2016) Kan fysiske funksjonstester avdekke tap av muskelmasse hos pasienter med kreftkakeksi?. Den 14. landskonferansen i palliasjon "Liv til dagene" . Norsk palliativ forening; Stavanger. 2016-09-14 - 2016-09-16.
 • Leer, Anne Silja Mäkitalo; Solheim, Tora Skeidsvoll; Bye, Asta; Laird, Barry J; Fearon, Kenneth; Kaasa, Stein; Balstad, Trude Rakel; Stene, Guro Birgitte. (2016) Evaluation of Physical Function Outcomes Related to Change in Muscle Mass in Patients with Cancer Cachexia. 9th World Research Congress of the EAPC . European Association for Palliative Care; Dublin. 2016-06-09 - 2016-06-11.
 • Meli, Kari; Bye, Asta; Balstad, Trude Rakel; Hjermstad, Marianne Jensen; Skjegstad, Grete S; Laird, Barry J; Fearon, Ken; Kaasa, Stein; Solheim, Tora Skeidsvoll. (2016) Weight loss and survival in advanced cancer in relation to inadequate energy intake. 38th ESPEN Congress 2016 . The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism; Copenhagen. 2016-09-17 - 2016-09-20.
 • Balstad, Trude Rakel; Pettersen, Caroline Hild; Laird, Barry J; Fearon, Ken; Schønberg, Svanhild Margrethe Arentz; Skorpen, Frank; Kaasa, Stein; Solheim, Tora Skeidsvoll; Bye, Asta. (2015) Changes in plasma levels of n-3 fatty acids in response to n-3 fatty acid enriched supplementation in advanced cancer patients. 37th ESPEN congress on clinical nutrition and metabolism . ESPEN; Lisboa. 2015-09-05 - 2015-09-08.
 • Foss, Therese; Brunelli, Cinzia; Vagnildhaug, Ola Magne; Kaasa, Stein; Almberg, Sigrun Saur; Knudsen, Anne Kari; Balstad, Trude Rakel. (2015) Prevalence of depression in cancer patients ─ a Norwegian cross-sectional study. 5th International Seminar of the PRC and EAPC RN . PRC and European Association for Palliative Care RN; Leeds. 2015-10-15 - 2015-10-16.
 • Kaasa, Stein; Balstad, Trude Rakel. (2015) Effect of palliative cancer care on malnutrition and cachexia. Cachexia and nutrition in advanced cancer patients: A multidisciplinary approach . European School of Oncology; Barcelona. 2015-03-13 - 2105-03-14.
 • Kaasa, Stein; Solheim, Tora Skeidsvoll; Laird, Barry J; Balstad, Trude Rakel; Stene, Guro Birgitte; Bye, Asta; Fallon, Marie T.; Fayers, Peter; Fearon, Kenneth C.. (2015) A randomised, open-label trial of a Multimodal Intervention (Exercise, Nutrition and Anti-inflammatory Medication) plus standard care versus standard care alone to precent / attenuate cachexia in advanced cancer patients undergoing chemotherapy. 2015 ASCO Annual Meeting . American Society of Clinical Oncology; Chricago. 2015-05-29 - 2015-06-02.
 • Stene, Guro Birgitte; Balstad, Trude Rakel; Laird, Barry J.; Bye, Asta; Fearon, Kenneth C.H.; Kaasa, Stein; Solheim, Tora Skeidsvoll. (2015) Feasibility of physical activity meters in a multimodal cancer cachexia trial. Cachexia and malnutrition in advanced cancer patients: a multidisiplinary approach . European School of Oncology; Barcelona. 2015-03-13 - 2015-03-14.
 • Balstad, Trude Rakel. (2014) Dietary treatment of cachexia – challenges of nutritional research in cancer patients. 4th International Seminar of the PRC and EAPC RN . PRC and European Association for Palliative Care RN; Amsterdam. 2014-10-16 - 2014-10-17.
 • Balstad, Trude Rakel. (2014) Multimodal therapy in cachexia. The 6th Throne Holst symposium . University of Oslo and Oslo University Hospital; Rikshospitalet, Oslo. 2014-11-27 - 2014-11-27.
 • Balstad, Trude Rakel; Solheim, Tora Skeidsvoll; Laird, Barry J; Fearon, Kenneth C.H.; Kaasa, Stein; Bye, Asta. (2014) Feasibility of dietary counseling to attenuate cachexia in patients with advanced cancer. 36th ESPEN congress on clinical nutrition and metabolism . ESPEN; Geneve. 2014-09-06 - 2014-09-09.
 • Balstad, Trude Rakel; Solheim, Tora Skeidsvoll; Strasser, Florian; Kaasa, Stein; Bye, Asta. (2014) Dietary treatment of weight loss in patients with advanced cancer and cachexia: A systematic literature review. 8th world research congress of the european association for palliative care (EAPC) ; 2014-06-05 - 2014-06-07.
 • Valan, Christine Damgaard; Halvorsen, Tarje Onsøien; Balstad, Trude Rakel; Sjøblom, Bjørg; Jordhøy, Marit; Solheim, Tora Skeidsvoll; Grønberg, Bjørn H.. (2014) The prognostic value of comorbidity and body muscle mass in patient with advanced non-small-cell lung cancer. 4th International Seminar of the PRC and EAPC RN . European Association of Palliative Care; Amsterdam. 2014-10-16 - 2014-10-17.
 • Balstad, Trude Rakel; Solheim, Tora Skeidsvoll; Strasser, Florian; Kaasa, Stein; Bye, Asta. (2013) Dietary treatment of weight loss in patients with advanced cancer and cachexia: A systematic literature review. 7th International Conference of the Society on Sarcopenia, Cachexia and Wasting Disorders (SCWD) . Society on Sarcopenia,Cachexia and Wasting Disorders (SCWD); Kobe. 2013-12-09 - 2013-12-11.
 • Balstad, Trude Rakel. (2011) A feasibility study of Multimodal Exercise Nutrition Antiinflammatory treatment of Cachexia preMENAC study. 1st International Seminar of the PRC and EAPC RN . PRC and European Association for Palliative Care RN; København. 2011-10-06 - 2011-10-07.