74075190 91857724
Forskningsvegen 2, 7600 Levanger, HUNT * * HUNT *

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Krokstad, Steinar; Sund, Erik Reidar; Ernstsen, Linda; Holmen, Jostein. (2016) Social Disadvantage and Cardiovascular Disease Risk. Handbook of Psychocardiology.
  • Sund, Erik Reidar. (2014) 'Unfair and unjust' (Introduction). Geography and Health A Nordic Outlook.
  • Sund, Erik Reidar; Eikemo, Terje Andreas. (2011) Sosiale ulikheter i helse. Folkehelsearbeid.
  • Sund, Erik Reidar; Krokstad, Steinar. (2011) Social kapital. Medicinsk Sociologi. Sociale faktorers betydning for befolkningens helbred.