Bakgrunn og aktiviteter

 

Stipendiat (doktorgrad i medisin), Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Molekylære mekanismer av trening som ny behandlingsmetode ved nevrodegenerasjon og Alzheimers sykdom

Utdanning Bioingeniør og master i molekylærmedisin (NTNU)

Forskning Doktorgradsprosjektet mitt tar i bruk data fra både Generasjon 100-studien og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag for å studere om trening og god kondisjon har betydning for hjernefunksjon og utvikling av demens. I en studie med rotter med Alzheimers sykdom undersøker vi også om injeksjoner med blod fra friske, trente rotter kan bremse sykdomsutviklingen. Høsten 2021 initierte vi en klinisk studie; ExPlas, en klinisk behandlingsstudie for Alzheimer-pasienter hvor vi skal undersøke om trent blodplasma kan hjelpe pasienter med Alzheimers sykdom. Les mer om ExPlas studien her: ExPlas-studien - CERG - NTNU 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner