Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt: Medisinsk ultralydteknologi med hovedvekt på Doppler blodstrømsmåling og stråleforming. Leder av instituttgruppe Ultralyd ved ISB

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kompetanseord