Bakgrunn og aktiviteter

STILLING:

Førsteamanuensis i nordisk språk.
Faglig kontaktperson for etter- og videreutdanningen ved nordisk seksjonen, Institutt for språk og litteratur

Merittert underviser
Min pedagogiske mappe
"Ti nye meritterte undervisere", Universitetsavisa 11.12.2018
Intervju i Universitetsavisa 12.12.2018 (skroll nedover i saken om NTNUs første meritterte førstelektor)
Bilder fra seremoni Lerchendal gård 11.12.2018

Årets underviser ved Det humanistiske fakultet 2012/13
"Tenker nytt om undervisning", Universitetsavisa 29.04.2013
Bilder fra prisutdeling av "Den gylne gulrot" ved HUMSTART, 14.08.2013

SINTEF-prisen for fremragende pedagogisk virke ved NTNU for studieåret 2012/2013
Bilder fra utdelingen av SINTEF-prisen 22.11.2013: Johan Hustad deler ut prisen og Glad prisvinner.

FORSKNINGSINTERESSER:

 • Grammatikkdidaktikk
 • Lærebokanalyse
 • Generativ grammatikk

AKTIVITETER:
PÅGÅENDE
-Medlem i det nordiske nettverket for Grammatikkdidaktikk i morsmålsfaget (GRADIMO)


AVSLUTTET
Prosjektleder for PROSJEKTIL (prosjekt innovativ lektorutdanning) 10. januar 2014 -> des. 2016
Universitetsavisa (10.01.2014) skriver om utdelingen av midler til Innovativ utdanning inkl. PROSJEKTIL: Gjorde stas på vinnerne
Dekanatet på HF blogger om PROSJEKTIL
Kortfattet informasjon om PROSJEKTIL

Prosjektleder for Komparativ språkanalyse i engelsk og norsk (KOSEN). Prosjektblogg: http://ntnukosen.wordpress.com/
Medlem i HFs tverrfaglige satsningsområde:  Språkteknologi, språktilegnelse, teoretisk lingvistikk (SSTL)

VERV:
PÅGÅENDE
Medlem i arbeidsutvalget for Kompetanse i skolen (KOMPiS) (høst 2009->)
 

AVSLUTTET

Medlem i referansegruppe "Politikk for etter- og videreutdanning ved NTNU 2015-2020" (høst 2014- vår 2015)
Medlem i HFs ressursgruppe "Innovative studieformer" (vår 2015)
Undervisningskoordinator, nordisk språk (høst 2013-høst 2015)
Kontaktperson for NORLIKS (vår 2013 -> februar 2014)
Medlem i Nasjonalt fagråd for norsk språk og litteratur (vår 2013 -> februar 2014)
Medlem i Programrådet for 5-årig lektorutdanning i språk (vår 2010 -> februar 2014)
Kontaktperson for lektorstudenter i nordisk (vår 2010 -> februar 2014)
Verneombud ved INL (01.01.2011 - 31.12.2013)
Medlem i fagnær gruppe for lektorutdanningen i språk (vår 2012)
Medlem i webkomite Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap (vår 2010 - høst 2010)
Medlem i profileringskomite ISK. Rekrutterings- og profileringsarbeid. (2008)
Medlem i valgkomite ISK. Organisering og gjennomføring av instituttrådsvalg ved ISK (Vår 2007)

CV (kort versjon):
FEB 2010 ->: Førsteamanuensis i nordisk språk, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap; fra 01.08.2013 Institutt for språk og litteratur)
NOV 2009-FEB 2010: Førsteamanuensis i norsk, Høgskolen i Nord-Trøndelag
MAR 2008-JUL 2009: Forsker, EVU-satsning, 50% stilling, INL.
NOV 2007-NOV 2009: Postdoktor knyttet til prosjektet Diskursegenskaper ved norske nominalfraser, ISK
FEB 2003-DES 2007: PhD-student knyttet til prosjektet BRAGE, ISK
AUG 2002-DES 2002: Vikariat som norsklektor, Malvik videregående skole
APR 2001-AUG 2002: Fødselspermisjon
AUG 1998-APR 2001: Kursutvikler og manusforfatter i M2S Norge AS

DIVERSE:
Presentasjon "Grammatikk er f**n meg artig!", seminar i regi av Cappelen Damm, 08.04.16

Lenke til programmet TreeDraw som brukes for å tegne syntaktiske trestrukturer.
Kort manual til TreeDraw
Standard for ortografisk annotering av spontan tale i BRAGE

UTDANNING:

2003-2007                                                                                                  NTNU
PhD med følgende fag/oppgave:

 • Vitenskapelig avhandling "A neo-constructional approach to computer-oriented talk"
 • kult8850 Forskning og samfunn
 • språk8872 Språkteori
 • språk8860 Kvalitativ og kvantitativ metode
 • språk8890 Frie fagemner; Machine learning. Graduate School of Language Technology, Universitetet i Göteborg 

1991-1998                                                                                                    NTNU
Cand.philol. med følgende fag/oppgave:

 • nord hoppg "Dobbelt objekt og tilgrensede konstruksjoner i moderne norsk"
 • nord210 Fri emnekrets språk
 • nord203 Norsk språkstruktur
 • nord hfte Nordisk hovedfag, teoridel
  Cand.mag. med følgende fag:
 • ped106 Formidling og lærling
 • nord101 Nordisk språk
 • nord102 Nordisk litteratur
 • nord202 Norrønt språk
 • nord205 Nordiske litteraturtekster
 • fp.språkv Forprøver i språkvitenskap
 • fp.fon Forprøver fonetikk
 • ex.phil Examen philosophicum
 • fransk 30v Mellomfag fransk
  1-årig praktisk pedagogisk lærerutdannelse   
 • pt1 Pedagogisk teori, praktisk pedagogisk utdannelse, del I
 • nord103 Fagdidaktikk nordisk, del I
 • pt2 Pedagogisk teori, praktisk pedagogisk utdannelse, del II
 • ppnord Nordisk fagdidaktikk, del II
 • ppfra Fransk fagdidaktikk, del II

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Brøseth, Heidi; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2019) Språket som system: Norsk språkstruktur. Fagbokforlaget. 2019. ISBN 978-82-450-2166-0.

Del av bok/rapport

 • Brøseth, Heidi. (2019) Syntaks: Funksjonsanalyse. Språket som system: Norsk språkstruktur.
 • Brøseth, Heidi; Hauge, Helene; Norbeck, Helene. (2013) "I enjoyed using SRS in the classroom" - A research study of Student Response System in Norwegian classes and in further education of language teachers in Norway. The Joy of Learning : Enhancing Learning Experience : Improving Learning Quality Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2013 Annual Conference.
 • Borthen, Kaja; Brøseth, Heidi. (2010) The procedural and conceptual meaning of 'they'. In the Mind and across Minds: A Relevance-Theoretic Perspective on Communication and Translation.
 • Brøseth, Heidi; Fufen, Jin. (2008) The cognitive status Referential and its referring forms: A comparative analysis of Chinese, Norwegian, and English. Comparative Grammar and Language Acquisition in the Age of Globalization: Norwegian and Chinese.

Rapport/avhandling

 • Brøseth, Heidi; Nordgård, Torbjørn; Åfarli, Tor Anders; Johnsen, Magne Hallstein. (2007) A neo-constructional approach to computeroriented talk. 2007. ISBN 978-82-471-5739-8. Doktoravhandlinger ved NTNU (257).

Andre

 • Brøseth, Heidi. (2019) Respons - prosjekt med overføringsverdi til andre fag. Instituttledermøte . NTNU HF; Trondheim. 2019-02-19 - 2019-02-19.
 • Brøseth, Heidi; Nygård, Mari; Busterud, Guro. (2019) An analysis of how grammatical content knowledge is presented in a text book for Norwegian in lower secondary school. III International Conference on Teaching Grammar ; Barcelona. 2019-01-23 - 2019-01-25.
 • Nygård, Mari; Brøseth, Heidi. (2019) Ferske lærerstudenters kunnskap om grammatikk. Møte om norsk språk - MONS . NTNU ISL og ILU; Trondheim. 2019-11-27 - 2019-11-29.
 • Nygård, Mari; Brøseth, Heidi. (2019) Ferske lærerstudenters oppfatning av grammatikk. NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt . NTNU Institutt for lærerutdanning; Trondheim. 2019-10-23 - 2019-10-24.
 • Nygård, Mari; Brøseth, Heidi. (2019) Teacher students’ view on grammar. Workshop on grammar didactics . NTNU; Trondheim. 2019-11-11 - 2019-11-12.
 • Nygård, Mari; Brøseth, Heidi; Ulvaag, Paal. (2019) Pro… pre… praposisjon, sa du?. Morgenbladet [Avis]. 2019-12-20.
 • Brøseth, Heidi. (2017) Nye tilnærmingsmåter til grammatikk og grammatikkundervisning. Fagdag for norsklærere i Oppland . Norskfagnettverket i Oppland; Lillehammer. 2017-11-09 - 2017-11-09.
 • Brøseth, Heidi. (2017) The benefits of generative grammar in teacher education. Workshop on Grammar in the Classroom (SYNVAR4) ; Delhi. 2017-02-20 - 2017-02-21.
 • Brøseth, Heidi; Busterud, Guro; Nygård, Mari. (2017) «Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk» – en casestudie av hvordan grammatiske termer presenteres i en lærebok i norsk for 8.-10. trinn. MONS 17, Møteom norsk språk . Universitetet i Bergen; Bergen. 2017-11-22 - 2017-11-24.
 • Nygård, Mari; Brøseth, Heidi. (2017) The position of grammar in the Norwegian education system. Workshop on Grammar in the Classroom (SYNVAR4) . Department of Linguistics, University of Delhi; Delhi. 2017-02-20.
 • Brøseth, Heidi. (2016) Grammatikk er f**n meg artig!. Cappelen Damms norskseminar 2016 . Cappelen Damm; Oslo. 2016-04-08 - 2016-04-08.
 • Brøseth, Heidi; Nygård, Mari. (2016) What happened to grammar in the Norwegian education system? An overview of the situation and a proposal of a new approach. The Indo-Norwegian Syntax Workshop ; 2016-09-12 - 2016-09-13.
 • Levang, Lisbeth Elvira; Brøseth, Heidi. (2016) PROSJEKTIL. Hvordan legge til rette for studentaktiv læring?. Læringsfestivalen . NTNU; Trondheim. 2016-05-09 - 2016-05-10.
 • Nygård, Mari; Brøseth, Heidi. (2015) Grammatikk. Et unyttig verktøy eller en kilde til undring og kunnskap?. MoNS - Møter om Norsk Språk . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2015-11-25 - 2015-11-27.
 • Brøseth, Heidi. (2014) Alternative undervisnings- og læringsformer. 3 eksempler på hvordan man kan bruke teknologi i undervisning. Stabsmøte Institutt for kunst- og medievitenskap . Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU; Trondheim. 2014-03-17 - 2014-03-17.
 • Brøseth, Heidi. (2014) PROSJEKTIL - Prosjekt innovativ lektorutdanning ved NTNU. Research and Educational Network . REN - Research and Educational Network; Trondheim. 2014-09-10.
 • Brøseth, Heidi. (2013) Hvordan bruke SRS og itslearning-tester for å legge til rette for aktiv læring - to eksempler fra undervisning i nordisk språk. Om undervisningsmetoder og utdanningskvalitet . Framtidens IKT-studier (FRIKT); Gløshaugen. 2013-06-05 - 2013-06-05.