Heidi Brøseth

Førsteamanuensis Institutt for språk og litteratur
73596412
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 3 * 3422

Bakgrunn og aktiviteter

STILLING:

Førsteamanuensis i nordisk språk.
Faglig kontaktperson for etter- og videreutdanningen ved nordisk seksjonen, Institutt for språk og litteratur

Årets underviser ved Det humanistiske fakultet 2012/13
"Tenker nytt om undervisning", Universitetsavisa 29.04.2013
Bilder fra prisutdeling av "Den gylne gulrot" ved HUMSTART, 14.08.2013

SINTEF-prisen for fremragende pedagogisk virke ved NTNU for studieåret 2012/2013
Bilder fra utdelingen av SINTEF-prisen 22.11.2013: Johan Hustad deler ut prisen og Glad prisvinner.

FORSKNINGSINTERESSER:

 • Generativ grammatikk
 • Grammatikkdidaktikk
 • Komparativ grammatikk
 • Døvesyntaks
 • Pragmatikk
 • Tematisering
 • Høflighet
 • Menneske-maskin-kommunikasjon
 • Læringsteknologi (studentresponssystem, interaktive tavler)

AKTIVITETER:
PÅGÅENDE
Prosjektleder for PROSJEKTIL (prosjekt innovativ lektorutdanning) 10. januar 2014 ->
Universitetsavisa (10.01.2014) skriver om utdelingen av midler til Innovativ utdanning inkl. PROSJEKTIL: Gjorde stas på vinnerne
Dekanatet på HF blogger om PROSJEKTIL
Kortfattet informasjon om PROSJEKTIL

AVSLUTTET
Prosjektleder for Komparativ språkanalyse i engelsk og norsk (KOSEN). Prosjektblogg: http://ntnukosen.wordpress.com/
Medlem i HFs tverrfaglige satsningsområde:  Språkteknologi, språktilegnelse, teoretisk lingvistikk (SSTL)

VERV:
PÅGÅENDE
Medlem i arbeidsutvalget for Kompetanse i skolen (KOMPiS) (høst 2009->)
Medlem i HFs ressursgruppe "Innovative studieformer" (vår 2015)

AVSLUTTET
Medlem i referansegruppe "Politikk for etter- og videreutdanning ved NTNU 2015-2020" (høst 2014- vår 2015)
Undervisningskoordinator, nordisk språk (høst 2013-høst 2015)
Kontaktperson for NORLIKS (vår 2013 -> februar 2014)
Medlem i Nasjonalt fagråd for norsk språk og litteratur (vår 2013 -> februar 2014)
Medlem i Programrådet for 5-årig lektorutdanning i språk (vår 2010 -> februar 2014)
Kontaktperson for lektorstudenter i nordisk (vår 2010 -> februar 2014)
Verneombud ved INL (01.01.2011 - 31.12.2013)
Medlem i fagnær gruppe for lektorutdanningen i språk (vår 2012)
Medlem i webkomite Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap (vår 2010 - høst 2010)
Medlem i profileringskomite ISK. Rekrutterings- og profileringsarbeid. (2008)
Medlem i valgkomite ISK. Organisering og gjennomføring av instituttrådsvalg ved ISK (Vår 2007)

CV (kort versjon):
FEB 2010 ->: Førsteamanuensis i nordisk språk, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap; fra 01.08.2013 Institutt for språk og litteratur)
NOV 2009-FEB 2010: Førsteamanuensis i norsk, Høgskolen i Nord-Trøndelag
MAR 2008-JUL 2009: Forsker, EVU-satsning, 50% stilling, INL.
NOV 2007-NOV 2009: Postdoktor knyttet til prosjektet Diskursegenskaper ved norske nominalfraser, ISK
FEB 2003-DES 2007: PhD-student knyttet til prosjektet BRAGE, ISK
AUG 2002-DES 2002: Vikariat som norsklektor, Malvik videregående skole
APR 2001-AUG 2002: Fødselspermisjon
AUG 1998-APR 2001: Kursutvikler og manusforfatter i M2S Norge AS

DIVERSE:
Presentasjon "Grammatikk er f**n meg artig!", seminar i regi av Cappelen Damm, 08.04.16

Lenke til programmet TreeDraw som brukes for å tegne syntaktiske trestrukturer.
Kort manual til TreeDraw
Standard for ortografisk annotering av spontan tale i BRAGE

UTDANNING:

2003-2007                                                                                                  NTNU
PhD med følgende fag/oppgave:

 • Vitenskapelig avhandling "A neo-constructional approach to computer-oriented talk"
 • kult8850 Forskning og samfunn
 • språk8872 Språkteori
 • språk8860 Kvalitativ og kvantitativ metode
 • språk8890 Frie fagemner; Machine learning. Graduate School of Language Technology, Universitetet i Göteborg 

1991-1998                                                                                                    NTNU
Cand.philol. med følgende fag/oppgave:

 • nord hoppg "Dobbelt objekt og tilgrensede konstruksjoner i moderne norsk"
 • nord210 Fri emnekrets språk
 • nord203 Norsk språkstruktur
 • nord hfte Nordisk hovedfag, teoridel
  Cand.mag. med følgende fag:
 • ped106 Formidling og lærling
 • nord101 Nordisk språk
 • nord102 Nordisk litteratur
 • nord202 Norrønt språk
 • nord205 Nordiske litteraturtekster
 • fp.språkv Forprøver i språkvitenskap
 • fp.fon Forprøver fonetikk
 • ex.phil Examen philosophicum
 • fransk 30v Mellomfag fransk
  1-årig praktisk pedagogisk lærerutdannelse   
 • pt1 Pedagogisk teori, praktisk pedagogisk utdannelse, del I
 • nord103 Fagdidaktikk nordisk, del I
 • pt2 Pedagogisk teori, praktisk pedagogisk utdannelse, del II
 • ppnord Nordisk fagdidaktikk, del II
 • ppfra Fransk fagdidaktikk, del II

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Borthen, Kaja; Brøseth, Heidi. (2010) The procedural and conceptual meaning of 'they'. In the Mind and across Minds: A Relevance-Theoretic Perspective on Communication and Translation.
 • Brøseth, Heidi; Fufen, Jin. (2008) The cognitive status Referential and its referring forms: A comparative analysis of Chinese, Norwegian, and English. Comparative Grammar and Language Acquisition in the Age of Globalization: Norwegian and Chinese.

Rapport/avhandling

 • Brøseth, Heidi; Nordgård, Torbjørn; Åfarli, Tor Anders; Johnsen, Magne Hallstein. (2007) A neo-constructional approach to computeroriented talk. 2007. ISBN 978-82-471-5739-8. Doktoravhandlinger ved NTNU (257).

Andre

 • Brøseth, Heidi. (2015) Bannegrammatikk er hæl**** artig! Om grammatikksyn og grammatikkundervisning. Lansering av læreverk for vgs. . Cappelen Damm; Trondheim. 2015-05-13 - 2015-05-13.
 • Brøseth, Heidi. (2015) Nettundervisning i retorikk for campusstudenter - Et pilotprosjekt ved Institutt for språk og litteratur høstsemesteret 2014. Instituttlederseminar, HF . HF-fakultetet; NTNU, Dragvoll. 2015-04-15 - 2015-04-15.
 • Brøseth, Heidi; Nygård, Gro. (2015) Nye undervisningsformer i spansk og nordisk: en nærstudie av to undervisningsemner. Faggruppeseminar for faggruppe i språk og kommunikasjon ; NTNU. 2015-03-23 - 2015-03-23.
 • Nygård, Mari; Brøseth, Heidi. (2015) Grammatikk. Et unyttig verktøy eller en kilde til undring og kunnskap?. MoNS - Møter om Norsk Språk . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2015-11-25 - 2015-11-27.
 • Brøseth, Heidi. (2014) PROSJEKTIL - Prosjekt innovativ lektorutdanning ved NTNU. Research and Educational Network . REN - Research and Educational Network; Trondheim. 2014-09-10.
 • Brøseth, Heidi; Borthen, Kaja. (2008) The procedural and conceptual meaning of "they". Interpreting for relevance: discourse and translation . Institute of English Studies; Kazimierz Dolny. 2008-06-19 - 2008-06-20.