Aud Elisabeth Witsø

Førsteamanuensis Institutt for psykisk helse
73559389 41305442
Tungasletta 2, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeider med bachelor i vernepleie og forskning med tilknytning til satsningsområdet Helse i Kontekst.

Aktuelle fagområder; utviklingshemming, aldring, demens, aktivitet og deltakelse, velferdsteknologi, Marte Meo

 

Pågående forskning

Slik vil jeg ha det! Et prosjekt der personer med utviklingshemming er med-forskere. Prosjektet handler om selvbestemmelse og selvhevdelse for mennesker som har utviklingshemming. Finansieres av Extra-stiftelsen og eies av NFU. Varighet; 2013-2016. Deltakende institusjoner er HiM, NORD og NTNU.

 

Samarbeid med skrøpelige eldre om velferdsteknologiske løsninger for økt deltakelse i hverdagsliv og i tjenestetilbud. Et forprosjekt finansiert av RFF-MIDT. 2015-2016. Deltakende institusjoner; Karolinska Universitetet, Luleå University of Technology og NTNU.

 

Extensive services in peoples' home: users', care workers' and service systems'. Prosjektet ledes av prof. Jan Tøssebro ved NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap og Institutt for helsevitenskap ved NTNU, og med Avdeling for helsefag ved Nord Universitet. Finansieres av Norges forskningsråd 2015-2018, https://ny.samforsk.no/andreshjem/Pages/Hjem.aspx

 

Utdanning

PhD, NTNU, 2013. Avhandling: Participation in older adults – in the context of receiving home-based services.

Marte Meo Supervisor; Olaviken – Bergen. 2015.

Vernepleierutdanning, Trondheim, 1992.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskrifts publikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del.

 

*Witsø, A.E., Midjo, T., Luteberget, L., & Gjermestad, A. (2016). Everyday life and the views of persons with intellectual disability: A systematic review of qualitative studies. Disability and Society. (under review) (*all authors have contributed equally)

 

Witsø, A.E., & Vik, K. (2016). Participation in the context of service delivery – a comparison between the views held by older service recipients and service providers. In Eide, A.H., Vik, K., & Josephsson, S. (eds.) Participation in Health and Welfare Services: Professional Concepts and Lived Experiences. The role of Health and Welfare Services. Routledge (under review)

 

Kvam, L., Pedersen, H., & Witsø, A.E. (2016). Participation at the interface with welfare services. In Eide, A.H., Vik, K., & Josephsson, S. (eds.) Participation in Health and Welfare Services: Professional Concepts and Lived Experiences. The role of Health and Welfare Services. Routledge (under review)

 

Witsø, A.E., Lenes, A.L., & Kvam, L. (2016). Kan Marte Meo veiledning fremme refleksiv praksis blant helse- og sosialfagsstudenter? Fontene Forskning. 1(9),54-65.

 

Witsø, A.E. (2013): Participation in older adults – in the context of receiving home-based services. PhD Thesis - Philosophiae Doctor. NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologi, Institutt for helsevitenskap og Sosialt Arbeid.

 

Witsø, A.E., Eide, A.H. & Vik, K. (2011). Professional carers’ perspectives on participation for older adults living in place. Disability and Rehabilitation, 33(7):557-568.

 

Witsø, A.E., Eide, A.H., & Vik, K. (2012). Older Homecare Service Recipients’ Satisfaction with participation in Daily Life Activities. Physical and Occupational Therapy in Geriatrics, 30(2):85-101.

 

Witsø, A.E., Vik, K., & Ytterhus, B. (2012). Participation in Older Homecare Recipients: A Value-based process. Activities, Adaptation & Aging, 36(4):297-316.

 

Witsø, A.E., Ytterhus, B., & Vik, K. (2013). Taking Home-based Services into Everyday Life. Scandinavian Journal of Disability Research, pp1-16, published online.

 

Fagartikler

Witsø, A.E. (2014): Måleinstrumenter for sosial deltakelse blant eldre som bor hjemme. Ergoterapeuten.

 

Witsø, A.E. (2014) Et essay om” vellykket aldring”: Kan man bli gammel på en vellykket måte? Hva kjennetegner i så fall vellykket aldring? Publisert i Brage

 

Witsø, A.E. (2008): Veiledningsgrupper - rom for refleksjon i hjemmetjenesten. Demens og Alderspsykiatri , Nr. 2
 

Witsø, A.E. (2007): Erindringsarbeid i en travel hjemmetjeneste - er det mulig? Demens og Alderspsykiatri, nr. 3.
 

 

Bøker og bokkapitler

Witsø, A.E., og Teksum, A.B. (1998) "Målrettet miljøarbeid med aldersdemente".  Tano Aschehoug i 1998.

Witsø, A.E. (2004) "Kvaliteter ved samspill med personer med demens”. I Selboe, A., Bollingmo, L., og Ellingsen, K.E. (2004) "Selvbestemmelse for tjenestenytere". Gyldendal Akademisk.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Kvam, Lisbeth; Pedersen, Heidi; Witsø, Aud Elisabeth. (2017) Participation at the interface with health and welfare services. Participation in Health and Welfare Services. Professional Concepts and Lived Experience.
  • Witsø, Aud Elisabeth; Vik, Kjersti. (2017) Participation in the context of service delivery – a comparison between the views held by older service recipients and service providers. Participation in Health and Welfare Services. Professional Concepts and Lived Experience.
  • Witsø, Aud Elisabeth. (2005) Kvaliteter ved samhandling. Selvbestemmelse for tjenestenytere.

Rapport/avhandling

  • Witsø, Aud Elisabeth. (2013) Participation in older adults - in the context of recieving home-based services. 2013. ISBN 978-82-471-4366-7.